BẢN ĐỒ QUY HOẠCH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIAO THÔNG TP. TUY H̉A

      - Bản đồ quy hoạch xây dựng hệ thống giao thông TP Tuy Ḥa (Nhấp chuột vào để tải về)

      - Bảng thống kê hệ thống giao thông TP. Tuy Ḥa

       (Ghi chú:
           *Sử dụng phần mềm autocad 2004 trở lên để xem bản đồ. Nhấp chuột vào đây để tải phần mềm autocad 2006 về
           *Nhấp chuột vào đây để xem hướng dẫn cài đặt Autocad 2006)