CHÚ THÍCH BẢN ĐỒ 

1. Tiếng khóc trên đèo Cù Mông

2. Truyền thuyết gò Cà và vực Linh Thiêng

3. Huyền thoại về tên gọi đèo Cù Mông

4. Chiếc bánh nậm của Nữ Nhi Phù Quốc ở đầm Cù Mông

5. Tiên nữ ở bãi Tiên

6. Truyền thuyết về dấu chân Nguyễn Ánh ở vũng La

7. Bàn cờ ở gành Tướng.

8. Truyền thuyết về hòn Bồ ở vũng Lắm.

9. Hoàng tử của Long Vương lạc vào cù lao Ông Xá

10. Chuyện Cao Biền chém ngựa ở gành Cây Sung

11. Đầm Ô Loan

12.Huyền thoại về tên gọi đầm Ô Loan

13. Chuyện trâu thần

14. Lã Vọng câu cá.

15. Cao Biền trấn yểm

16. Mả Cao Biền ở Tuy An

17. Ngôi miếu thờ bà Trang

18. Gành Đá Đĩa và huyền thoại về kho báu biến thành đá

19. Chùa Lầu và thiên tình sử

20. Xoài Đá Trắng ở chùa Từ Quang

21. Huyền thoại về người khổng lồ dời núi lấp biển.

22.Chuyện chùa Hang trên núi Chóp Chài và Trại Cháy ở Vân Hoà

23. Núi Nhạn Sông Đà và chuyện xây tháp

24. Chuyện hai con rắn thần trên sông Đà Rằng

25. Huyền thoại Đá Bàn

26. Huyền thoại hang Hổ và hang Chùa

27. Long Thuỷ-chuyện rồng phun nước cứu dân

28. Huyền thoại về các hồn ma ở chợ Ma Liên

29. Truyền thuyết về ngôi chùa cổ trên hòn Chùa

30. Truyền thuyết về núi Đá Bia

31. Truyền thuyết về hồ Hảo Sơn

32. Mũi Điện và huyền thoại về quả trứng vàng của Đông Hải Long Phi

33. Bàn cờ tiên ở Đập Hàn

34. Ngôi miếu thờ bà Trang ở làng Hảo Sơn

35. Huyền thoại vực Phun và sông Bánh Lái

36. Tiên nữ bàu Hương

37. Vườn chè trên núi Chúa

38. Núi Mẹ Bồng Con

39. Thành Hồ và thần Cao Các

40. Ông Ruộng và đồng Bầu Sấu

41. Núi Sầm và con trâu nước

42. Chuyện bà Đào Thị và bầy rắn ở làng Cẩm Thạch

43. Hòn Ông và chiếc đầu Chi Lới

44. Dấu chân Y Rít ở bến nước buôn Chơ

45. Ông Chăm Mùng và con thuồng luồng

46. Truông Bà Viên

47. Huyền thoại sông Ba

48. Huyền thoại về chiếc gươm thần trên sông Ba

49. Huyền thoại về sông anh sông em

50. Huyền thoại về con rồng lửa của người Kinh

51. Huyền thoại về phụ lưu Ea Talui (Cà Lúi)

52. Huyền thoại Chơ Rấk lấp sông Ba

53. Suối Chồng Mâm

54. Huyền thoại về sông Kỳ Lộ và chiếc đầu vua Lới

55. Ấm nước nóng của vợ Chi Lới và suối Triêm Đức

56. Huyền thoại trên núi La Hiên

57. Chuyện tình bên thác H'Ly

58. Huyền thoại về con lươn ở buôn Đức

59. Nàng H’ Pia, H’ Lúi và con voi rừng

58. Huyền thoại về con lươn ở buôn Đức

59. Nàng H’ Pia, H’ Lúi và con voi rừng

60. Sự tích hang Cồ