PHỤ LỤC 2: BẢNG PHÂN LOẠI

CÁC TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI 

 

STT

TÊN TRUYỆN

TT-HT

NỘI DUNG

DỊ BẢN

 TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI VỀ NHÂN VẬT 

01

Chiếc bánh nậm của Nữ Nhi Phù Quốc

TT

Về người đàn bà tên Phạm Thị đă cứu Nguyễn Ánh.

 

02

Truyền thuyết về dấu chân Nguyễn Ánh ở Vũng La

TT

Về Nguyễn Ánh lúc bại trận.

 

03

Mả Cao Biền ở Tuy An

TT

Về nhân vật Cao Biền của Trung Hoa.

 

04

Ngôi miếu thờ bà Trang

TT

Về người đàn bà tên Trang đă cứu Nguyễn Ánh.

 

05

Gành Đá Đĩa và huyền thoại về kho báu biến thành đá

HT

Phê phán thói hư tật xấu của con người

02

06

Chùa Lầu và thiên t́nh sử

HT

Về t́nh yêu đôi lứa.

01

07

Truyền thuyết về ngôi chùa cổ trên ḥn Chùa

TT

Về cô gái đánh thắng tên giặc Tàu.

01

08

Truyền thuyết về núi Đá Bia

TT

Về vua Lê Thánh Tông trên đường mở cơi.

01

09

Mũi Điện và huyền thoại về quả trứng vàng của Đông Hải Long Phi

HT

Về một bà phi của Long Vương.

 

10

Ngôi miếu thờ bà Trang ở làng Hảo Sơn

TT

Về người đàn bà tên Trang đă cứu Nguyễn Ánh.

 

11

Huyền thoại vực Phun và sông Bánh Lái

HT

Về t́nh yêu đôi lứa.

01

12

Tiên nữ ở bàu Hương

HT

Về t́nh yêu đôi lứa.

 

13

Thành Hồ và thần Cao Các

TT

Về một vị tướng tiên phong dũng cảm.

 

14

Ông Ruộng và đồng Bầu Sấu

HT

Về người nông dân diệt ác thú cứu dân làng.

 

15

Ḥn Ông và chiếc đầu Chi Lới

HT

Về chàng trai diệt ác thú cứu dân làng

 

16

Dấu chân Y Rít và bến nước buôn Chơ

HT

Về chàng trai đi t́m nguồn nước cho dân bản.

02

17

Ông Chăm Mùng và con thuồng luồng

HT

Về cha con người nông dân diệt ác thú cứu dân làng

 

18

Huyền thoại về sông Kỳ Lộ và chiếc đầu vua Lới

HT

Về chàng trai diệt ác thú cứu dân làng.

 

19

Chuyện t́nh bên thác H’Ly

HT

Về t́nh yêu đôi lứa.  

01

 TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI VỀ ĐỊA DANH 

01

Truyền thuyết về núi Đá Bia

TT

Về vua Lê Thánh Tông khắc bia lên núi để phân định ranh giới nước Đại Việt

 

02

Tiếng khóc trên đèo Cù Mông

TT

Về cuộc hành tŕnh Nam tiến thời tiền sơ sử

 

03

Truyền thuyết về G̣ Cà và vực Linh Thiêng

TT

Về việc các âm hồn phù trợ cho nhà Tây Sơn, đánh tan giặc Thanh.

 

04

Núi Sầm và con trâu nước

HT

Là chuyện con trâu của nhà trời xuống giúp dân làng.

 

05

Truyền thuyết về Ḥn Bồ ở vũng Lắm.

TT

Về việc dùng bồ treo lên để báo động mỗi khi địch tới.

 

06

Huyền thoại về tên gọi đầm Ô Loan

HT

Sự tích tên gọi đầm Ô Loan

01

07

Chuyện Cao Biền chém ngựa ở gành Cây Sung

TT

Sự tích gành Cây Sung có màu đỏ

 

08

Cao Biền trấn yểm

TT

Sự tích tên gọi đầm Ô Loan

 

09

Núi Nhạn sông Đà và chuyện xây tháp

TT

Sự tích chuyện xây tháp Nhạn

 

10

Chuyện chùa Hang và Trại Cháy ở Vân Hoà.

TT

Về việc quân Nguyễn Ánh trú trong chùa Hang

 

11

Truông Bà Viên

HT

Về người đàn bà tên Viên diệt ác thú cứu dân.

 

12

Truyền thuyết về hồ Hảo Sơn

TT

Liên quan đến Cao Biền.

 

13

Núi Mẹ Bồng Con

HT

Chuyện người vợ đợi chờ chồng.

02

14

Suối chồng Mâm

HT

Sự tích tên gọi suối

 

15

Tiên nữ ở Băi Tiên

HT

Sự tích tên gọi Băi Tiên

01

16

Bàn cờ ở Gành Tướng 

HT

Sự tích về tên gọi Gành Tướng

 

17

Hoàng tử của Long Vương lạc vào cù lao Ông Xá.

HT

Sự tích vũng Lấm

01

18

Huyền thoại về tên gọi đầm Ô Loan

HT

Sự tích về tên gọi Ô Loan

 

19

Chuyện trâu thần

HT

Là hai con trâu của thiên đ́nh xuống giúp dân

 

20

Lă Vọng câu cá

HT

Sự tích dấu chân của Lă Vọng in trên ḥn đá

01

21

Truyền thuyết về xoài Đá Trắng

TT

Nguồn gốc tên gọi chùa Đá Trắng (tức chùa Từ Quang).

 

22

Huyền thoại về người khổng lồ dời núi lấp biển

HT

Sự tích núi Nhạn và núi Chóp Chài. 

 

23

Huyền thoại hang Hổ và hang Chùa

HT

Về dân làng giết được cọp dữ và một thầy tu đắc đạo.

 

24

Long Thuỷ-chuyện rồng phun nước

HT

Sự tích tên gọi Long Thuỷ

01

25

Huyền thoại về các hồn ma ở chợ Ma Liên

HT

Sự tích tên gọi làng Ma Liên

 

26

Bàn cờ tiên ở đập Hàn

HT

Là nơi các ông tiên đánh cờ.

01

27

Ấm nước nóng của vợ Chi Lới và suối Triêm Đức

HT

Sự tích suối nước nóng Triêm Đức.

 

28

Huyền thoại Chơ Rất lấp sông Ba

HT

Về các ngọn núi 2 bên bờ sông Ba

 

29

Huyền thoại về chiếc gươm thần trên sông Ba

HT

Về chiếc gươm thần làm ra mưa

 

30

Huyền thoại về sông anh sông em

HT

Về các con sông ở Phú Yên

 

31

Huyền thoại về con rồnglửa của người Kinh

HT

Sự tích sông Ba nguyên là con rồng lửa

 

32

Huyền thoại về phụ lưu Ea Talui (Cà Lúi).

HT

Sự tích h́nh thành sông Cà Lúi.

 

TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI VỀ PHONG VẬT  (PHONG TỤC VÀ SẢN VẬT) 

01

Xoài đá Trắng ở chùa Từ Quang

TT

Về loại xoài rất nổi tiếng ở chùa Từ Quang, dùng để tiến vua.

 

02

Chuyện bà Đào Thị và bầy rắn ở làng Cẩm Thạch

 HT

Chuyện người đàn đă gây dựng nên nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống ở Phú Yên.

 

03

Chuyện Vườn chè trên núi Chúa

 HT

Về giống chè quư trên núi Chúa, giải được mọi nỗi bất hạnh.

01

             Ghi chú: -TT-Truyền thuyết

                            -HT-Huyền thoại