PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ,

DANH THẮNG CHƯA PHÁT HIỆN

TRUYỀN THUYẾT, HUYỀN THOẠI

               Trong quá trình đi điền dã, thu thập tư liệu, chúng tôi nhận thấy phần lớn các điểm di tích lịch sử và danh thắng ở Phú Yên đều lưu truyền những câu chuyện truyền thuyết hoặc huyền thoại. Tuy nhiên cũng có một số điểm di tích lịch sử và danh thắng mặc dù rất nổi tiếng nhưng không có (hoặc chưa phát hiện ra) những câu chuyện kể dân gian có liên quan đến chúng. Đó là Vịnh Xuân Đài và các Vũng Dông, Vũng Mắm, Vũng Chào, Vũng La, Vũng Sứ ở Sông Cầu; là Vũng Rô, Đèo Cả ở Đông Hoà và đập Đồng Cam ở Phú Hoà. Các điểm di tích và danh thắng nói trên đều có phong cảnh tuyệt đẹp cùng với những tư liệu lịch sử rất phong phú và hấp dẫn. Trong phần phụ lục này chúng tôi xin giới thiệu qua về các địa danh đó với mong muốn cung cấp cho bạn đọc thêm những thông tin cần thiết và hy vọng sẽ nhận được những tư liệu về các câu chuyện truyền thuyết và huyền thoại có liên quan.