I.3.1-Điểm giống nhau giữa truyền thuyết và huyền thoại:

 Truyền thuyết thường mang những yếu tố thần kỳ.

Huyền thoại là câu chuyện huyền hoặc, kỳ lạ.

Có nghĩa là cả hai thể loại này đều mang những yếu tố thần kỳ, kỳ lạ, huyền hoặc, tức là sự hiện diện của yếu tố thần kỳ, trong truyện phải có những chi tiết hay hành động khác thường mà những con người bình thường không thể làm được.

Ngoài ra, truyền thuyết và huyền thoại còn có chung dấu hiệu niềm tin, tức là những người mang chúng tin vào tính xác thực của điều được thông báo.

Ngôn bản của truyền thuyết và huyền thoại thuộc về toàn thể bộ lạc hoặc toàn thể dòng họ.

Về kết cấu, nhìn chung các truyền thuyết, huyền thoại thường là những tác phẩm có cốt truyện không hoàn chỉnh và không ổn định, mà chỉ là những mẩu chuyện hoặc tình tiết mà người kể hoặc người biên soạn có thể tuỳ ý sắp xếp theo những bố cục khác nhau. Tuy nhiên, có một số truyền thuyết, huyền thoại về nhân vật có kết cấu khá chặt chẽ, đôi khi là những câu chuyện hoàn chỉnh.