I.1-Vị trí địa lư tỉnh Phú Yên

 Phú Yên là một tỉnh nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ, có tọa độ từ 12º39’10” đến 13º45’20” vĩ độ Bắc và 108º39’45” đến 109º29’20” kinh độ Đông, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp tỉnh Gia Lai và Đắc Lắc, phía nam giáp tỉnh Khánh Ḥa, phía bắc giáp tỉnh B́nh Định, có diện tích tự nhiên là 5.045 km2 với dân số 803.846 người người, phần lớn là người Kinh và các tộc người khác như: Êđê, Chăm, Bana, Hoa, Tày, Nùng, Dao...Trong tổng số 30 tộc người đang sinh sống ở Phú Yên, th́ tộc người Việt, Chăm, Êđê, Bana, Hoa là những cư dân sinh sống lâu đời trên đất Phú Yên. Về địa h́nh, nh́n vào bản đồ địa lư người ta có cảm giác Phú Yên như một chiếc quạt khổng lồ lưng tựa vào phía rừng núi đại ngàn mặt quay ra biển bao la. Núi non chiếm phần lớn diện tích, đồng bằng chỉ là một lơm nan nhỏ nhờ phù sa hai con sông Ba và sông Cái bồi lắng, nhưng lại đóng vai tṛ quan trọng về mặt nông nghiệp trong đời sống cư dân.