III.6-Lễ hội 

            Các lễ hội truyền thống của người Việt ở Phú Yên còn lại đến ngày nay gồm có hội đánh bài chòi, lễ hội đầm Ô Loan và lễ hội đập Đồng Cam. Hội đánh bài chòi thường được người dân Phú Yên tổ chức ở nông thôn vào dịp Tết Nguyên đán với 9 hoặc 11 chòi được chia làm 2 bên cùng bộ bài chòi là bộ tam cúc đã được cải tiến gồm 33 lá. Để giúp vui cho cuộc chơi còn có một ban nhạc cổ gồm đờn cò, kèn, sanh trống, thường tấu lên mỗi khi có chòi “tới”. Lễ hội đầm Ô Loan được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch tại thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, phần lễ có lễ cúng cá Ông, phần hội có hát tuồng, đua thuyền chài, đua thuyền rồng, đua thuyền thúng, bơi lội...Lễ hội đập Đồng Cam tổ chức vào ngày 8 tháng giêng âm lịch tại khu vực đập Đồng Cam, thời kỳ đầu chỉ để dâng hương tưởng niệm những người đã mất trong quá trình xây dựng đập, dần dần sau này đã trở thành một sinh hoạt văn hóa thu hút nhiều người tham gia với lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc. Đối với các tộc người thiểu số Êđê, Bana, Chăm có các lễ bỏ mả, lễ đâm trâu xoay cột, lễ cúng bến nước, lễ lên nhà mới, lễ cầu mùa, lễ cúng cầu mưa...

            Các lễ hội truyền thống của người Việt ở Phú Yên còn lại đến ngày nay gồm có hội Đánh bài chòi, lễ hội đầm Ô Loan và lễ hội đập Đồng Cam. Hội đánh bài chòi thường được người dân Phú Yên tổ chức ở nông thôn vào dịp Tết Nguyên đán với 9 hoặc 11 chòi được chia làm 2 bên cùng bộ bài chòi là bộ tam cúc đã được cải tiến gồm 33 lá. Để giúp vui cho cuộc chơi còn có một ban nhạc cổ gồm đờn cò, kèn, sanh trống, thường tấu lên mỗi khi có chòi “tới”. Lễ hội đầm Ô Loan được tổ chức vào ngày 7 tháng giêng âm lịch tại thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, phần lễ có lễ cúng cá Ông, phần hội có hát tuồng, đua thuyền chài, đua thuyền rồng, đua thuyền thúng, bơi lội...Lễ hội đập Đồng Cam tổ chức vào ngày 8 tháng giêng âm lịch tại khu vực đập Đồng Cam, thời kỳ đầu chỉ để dâng hương tưởng niệm những người đã mất trong quá trình xây dựng đập, dần dần sau này đã trở thành một sinh hoạt văn hóa thu hút nhiều người tham gia với lòng tôn kính và biết ơn sâu sắc. Đối với các tộc người thiểu số Êđê, Bana, Chăm có các lễ bỏ mả, lễ đâm trâu xoây cột, lễ cúng bến nước, lễ lên nhà mới, lễ cầu mùa, lễ cúng cầu mưa...