III.3-Nhà ở

            Trong buổi đầu khai thiên lập địa, người Việt ở Phú Yên xây nhà của mình theo từng làng để dễ bề tương thân tương ái, tối lửa tắt đèn có nhau. Tùy hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình mà các loại nhà của người Việt được phân loại và đặt tên theo vật liệu lợp trên mái, như: Nhà lá (lợp bằng các loại lá, chủ yếu là lá dừa), nhà tranh (lợp bằng tranh), nhà ngói (lợp bằng ngói), nhà tôn (lợp bằng tole), nhà lầu (nhà có nhiều tầng, mái đúc bằng xi măng cốt thép hoặc lợp ngói). Khi làm nhà, người Việt thường nhờ thầy địa lý chọn hướng nhà, hướng bếp, chọn tuổi cất nhà, chọn ngày giờ mở móng, xem ngày về nhà mới.

Nhà của các dân tộc thiểu số thường làm bằng gỗ, lợp tranh theo kiểu nhà sàn để đề phòng thú dữ. Phía dưới sàn thường dùng để chứa củi, nhốt gia súc gia cầm. Ngoài nhà ở, người dân tộc còn làm nhà chứa thóc (kho thóc) bên cạnh nhà ở hoặc ngoài rẫy. Người Bana còn có nhà rông, là ngôi nhà công cộng, trung tâm sinh hoạt văn hóa, xã hội, tín ngưỡng của cộng đồng, dùng để hội họp, xét xử, tổ chức các cuộc vui chơi, lễ hội, như một bảo tàng giữ gìn những kỷ vật, hiện vật quan trọng của làng, có chức năng giáo dục thế hệ trẻ...

            Trong buổi đầu khai thiên lập địa, người Việt ở Phú Yên xây nhà của mình theo từng làng để dễ bề tương thân tương ái, tối lửa tắt đèn có nhau. Tùy hoàn cảnh kinh tế của từng gia đình mà các loại nhà của người Việt được phân loại và đặt tên theo vật liệu lợp trên mái, như: Nhà lá (lợp bằng các loại lá, chủ yếu là lá dừa), nhà tranh (lợp bằng tranh), nhà ngói (lợp bằng ngói), nhà tôn (lợp bằng tole), nhà lầu (nhà có nhiều tầng, mái đúc bằng xi măng cốt thép hoặc lợp ngói). Khi làm nhà, người Việt thường nhờ thầy địa lý chọn hướng nhà, hướng bếp, chọn tuổi cất nhà, chọn ngày giờ mở móng, xem ngày về nhà mới.

Nhà của các dân tộc thiểu số thường làm bằng gỗ, lợp tranh theo kiểu nhà sàn để đề phòng thú dữ. Phía dưới sàn thường dùng để chứa củi, nhốt gia súc gia cầm. Ngoài nhà ở, người dân tộc còn làm nhà chứa thóc (kho thóc) bên cạnh nhà ở hoặc ngoài rẫy. Người Bana còn có nhà rông, là ngôi nhà công cộng, trung tâm sinh hoạt văn hóa, xã hội, tín ngưỡng của cộng đồng, dùng để hội họp, xét xử, tổ chức các cuộc vui chơi, lễ hội, như một bảo tàng giữ gìn những kỷ vật, hiện vật quan trọng của làng, có chức năng giáo dục thế hệ trẻ...