III.3.2- Chủ đề của cc dị bản:

-7 truyện lin quan đến thần tin (Tin nữ ở Bi Tin, Huyền thoại Vũng Lắm, Huyền thoại đầm Loan, L Vọng cu c, Long Thuỷ, Bn cờ tin ở đập Hn. Tin nữ ở bu Hương).

-3 truyện lin quan đến nhn vật lịch sử (Tuyền thuyết về ni Đ Bia,  Ngi miếu thờ b Trang, Truyền thuyết về ngi cha cổ trn hn Cha).

-5 truyện c nội dung về địa danh v về nhn vật (Gnh Đ Đĩa, Cha Lầu v thin tnh sử, Vườn ch trn ni Cha, Ni Mẹ Bồng Con, Chuyện tnh bn thc HLy).

-2 truyện ở vng ni lin quan đến người anh hng của bộ tộc (Huyền thoại Vực Phun v Huyền thoại dấu chn Y Rt v bến nước bun Chơ).