III.3.1-Số lượng cc dị bản:

Trong số cc truyền thuyết v huyền thoại lin quan đến cc di tch lịch sử danh thắng Ph Yn, số lượng cc truyện c dị bản chiếm tỷ lệ khng nhiều: 17/58 truyện (31%). Qua tm hiểu pht hiện một số dị bản sau đy: 

1-Tin nữ ở Bi Tin. (01 dị bản)

2-Hong tử của Long Vương lạc vo c lao ng X. (01 dị bản)

3-Huyền thoại về tn gọi đầm Loan. (01 dị bản)

4-L Vọng cu c. (01 dị bản)

5-Gnh Đ Đĩa v huyền thoại về kho bu biến thnh đ. (02 dị bản)

6-Cha Lầu v thin tnh sử. (01 dị bản)

7-Long Thuỷ-chuyện rồng phun nước cứu dn. (01 dị bản)

8-Truyền thuyết về ngi cha cổ trn hn Cha. (01 dị bản)

9-Truyền thuyết về ni Đ Bia. (01 dị bản)

10-Bn cờ tin ở đập Hn. (01 dị bản)

11-Ngi miếu thờ b Trang ở Hảo Sơn. (01 dị bản)

12-Huyền thoại Vực Phun. (02 dị bản)

13-Tin nữ ở bu Hương (01 dị bản)

14-Vườn ch trn ni Cha. (02 dị bản)

15-Ni mẹ bồng con. (01 dị bản)

16-Huyền thoại dấu chn Y Rt v bến nước bun Chơ. (02 dị bản)

17-Chuyện tnh bn thc HLy. (01 dị bản) 

Hầu hết mỗi truyện chỉ c một dị bản, chỉ 2 truyện ở vng ni v 2 truyện ở đồng bằng l c 2 dị bản.