III.10-Trò chơi dân gian  

Trò chơi dân gian ở Phú Yên cũng giống như ở các vùng miền khác là một nhu cầu văn hóa do con người sáng tạo ra trong quá trình lao động, sản xuất. Trải qua quá trình hình thành, phát triển, giao thoa và biến đổi nhằm thích nghi với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của con người, một số trò chơi được bảo tồn, số khác được cải tiến hoặc mất đi, một số khi chơi kèm theo những bài đồng dao rất vui nhộn. Hầu hết trò chơi dân gian ở Phú Yên có nhiều nét tương đồng với trò chơi dân gian các vùng miền khác, có thể kể ra đây một số trò chơi phổ biến như: Sấp ngửa, Oản tù tì, Chi chi chành chành, Trốn tìm (Cút kiếm), Chồng nụ chồng hoa, Nhảy cò cò, Đá gà (Cò cò huých), Vật tay, Chim bay cò bay, U mọi (U tù), Chặt cây dừa chừa cây mận, Bịt mắt bắt dê,  Cướp cờ, Nhảy dây, Kéo co, Đẩy gậy, Đá gà cỏ, Đá dế, Đá kiện, Đánh đáo, Đánh bi, Đánh khăng (Đánh trổng), Đánh cù, Đánh chuyền, Chơi ô ăn quan (Đánh ruộng), Đi cà kheo, Nhảy bao bố, Cờ tam cúc...