10-HUYỀN THOẠI CHƠ RẤK LẤP SÔNG BA

 

Sông Ba                                                                                                                 Ảnh: Đào Minh Hiệp

Ngày xưa có một người ở nước Hỏa Xá có sức lực phi thường, ông ta có thể vác tảng đá nặng hàng ngàn cân đi đoạn đường dài 5 rựa mà không trở vai, nên được đặt tên là Chơ Rấk (Chơ Rấk = ông rất khỏe).

Trên dòng sông Ba có rất nhiều tôm cá nên một ngày kia Chơ Rấk từ Phước Tân (cách sông Ba 30 cây số đường chim bay) đã vác những hòn đá tảng lấp dòng sông Ba để đơm đó bắt cá. Sau khi bắt được cá đầy lao, Chơ Rấk lại vác 3 hòn đá to chụm lại thành ông táo, dùng củi đốt lửa để nướng cá. Hàng ngàn năm sau, những tảng đá kia biến thành núi. Một ngọn nằm ở đoạn hợp lưu giữa hai sông Cà Lúi và sông Ba, một ngọn ở Phước Tân còn ngọn kia thì ở Phú Túc, dân gian gọi chung là núi Taoking Chơ Rấk.

Đoạn sông Ba mà Chơ Rấk dùng đá lấp dòng là đoạn phía trên lòng hồ thủy điện sông Ba Hạ, lòng sông rất hẹp, mùa khô có thể lội qua bên kia bờ Sông Hinh mà không cần vén váy lên. Đồng bào dân tộc thiểu số tin rằng đoạn nông và hẹp này là do đất đá của Chơ Rấk vùi lấp trước kia.

(Theo lời kể của nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Ka Sô Liễng)