DU LỊCH PH YN

 

Du lịch Ph Yn = Phu Yen tourism. - Ph Yn : Sở Thương mại v Du lịch Ph Yn, 2004. - 120tr. ; 19cm
K hiệu xếp gi:
  Kho địa ch: DCVV.002051

 Tm tắt: Sch Du lịch Ph yn giới thiệu với du khch những thng tin cơ bản về du lịch Ph yn, với nhiều thắng cảnh kỳ th, độc đo v hấp dẫn như: ni rừng, cao nguyn, đồng bằng, biển - đảo, sng, hồ, đầm, vịnh... Xem ton văn...

 

  

Đất nước v con người Ph Yn

Lịch sử Ph Yn

Văn ha Ph Yn

Du lịch Ph Yn