Triển lăm sách, báo kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên và Hải Dương

Ḥa chung với chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên và Hải Dương (9/01/1960 – 9/01/2020). Thư viện TỉnhPhú Yên tổ chức Triển lăm sách, báo kỷ niệm 60 năm ngày kết nghĩa hai tỉnh Phú Yên và Hải Dương.

Triển lăm tập hợp hơn 300 bản sách và báo nhằm giới thiệu đến bạn đọc về lịch sử h́nh và những thành tựu phát triển kinh tế- xă hội của hai tỉnh Phú Yên và Hải Duơng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách  đây 60 năm, ngày 9/1/1960, được sự chấp thuận của Trung ương Đảng, hai tỉnh Phú Yên và Hải Dương đă kết nghĩa. Lễ kết nghĩa đánh dấu mốc son quan trọng trong mối quan hệ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Phú Yên-Hải Dương. Triển lăm hôm nay là một hoạt động đầy ư nghĩa, nhằm ôn lại nghĩa t́nh sâu nặng qua 60 năm giao lưu, hợp tác giữa hai tỉnh anh em trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế - xă hội, hội nhập quốc tế./.

Triển lăm từ ngày 7/01/2020 đến hết ngày 12/01/2020./. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   TVPY