Lịch sử h́nh thành của tỉnh được đánh dấu từ năm 1597, khi Lương Văn Chánh đưa dân từ các vùng Thanh - Nghệ và Thuận - Quảng đến khẩn hoang lập ấp, tạo dựng cơ nghiệp ở vùng đất Trấn Biên. Đến năm 1611, phủ Phú Yên chính thức ra đời. Với một vị trí chiến lược quan trọng, vào thế kỷ XVIII Phú Yên là nơi đối đầu quyết liệt giữa nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn.

Kỷ niệm 410 năm Phú Yên h́nh thành và phát triển (1611-2011) và 46 năm ngày giải phóng tỉnh Phú Yên (1975-2021), Thư viện tỉnh Phú Yên tổ chức các trưng bày gần 200 tư liệu gồm sách, báo, tạp chí. Tài liệu trưng bày gồm các nội dung:  Lương Văn Chánh thân thế và sự nghiệp; Phú Yên đất và Người và Lịch sử tỉnh Phú Yên.

Đây là hoạt động có ư nghĩa góp phần giáo dục ḷng yêu nước, yêu quê hương, ḷng tự hào về lịch sử 410 năm Phú Yên h́nh thành và phát triển cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh

Tài liệu trưng bày phục vụ bạn đọc ngày 30/3/2021 đến ngày 10/4/2021, tại Thư viện tỉnh Phú Yên, số 258 Trần Hưng Đạo, Thành phố Tuy Ḥa.

Bạn đọc xem video minh họa tại đây :