Tổ chức phục vụ sách lưu động với chủ đề “Chuyến xe tri thức”

 

Nhằm đưa thông tin và tri thức đến với người dân trong cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển đảo, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, phát triển văn hóa đọc, tạo thêm điều kiện cho người dân thực hiện việc học tập suốt đời của mọi tầng lớp nhân dân, của cả cộng đồng xă hội, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng với nhu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày 13/4/2018 Thư viện tỉnh Phú Yên phối hợp cùng UBND xă Xuân Cảnh tổ chức phục vụ sách lưu động với chủ đề “Chuyến xe tri thức” tại địa bàn xă Xuân Cảnh, thị xă Sông Cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Một số h́nh ảnh trong ngày phục vụ sách  với chủ đề “Chuyến xe tri thức”

 

   

Tại đây, Thư viện tỉnh Phú Yên đă trưng bày, phục vụ hơn 300 đầu sách về chủ đề biển đảo, đánh bắt thủy, hải sản, kinh tế biển...và sách kỹ năng, văn học dành cho phụ nữ và thiếu nhi.

     Bên cạnh việc phục vụ sách thư viện đă lồng ghép nhiều hoạt động nhằm giải trí và nâng cao thị hiếu thẩm mỹ cho các em thiếu nhi như: tô tranh, xếp h́nh, cờ tướng, …Tổ chức hoạt động đố vui trả lời câu hỏi dành cho Phụ nữ với chủ đề: “Gia đ́nh” và thi trả lời câu hỏi dành cho các em thiếu nhi với chủ đề: “Em yêu sử Việt”.

    Chương tŕnh phục vụ người dân trên địa bàn đọc sách với chủ đề “Chuyến xe tri thức” đă thu hút đông đảo bà con nhân dân và các em học sinh tại các trường trên địa bàn cùng  xă Xuân Cảnh tham gia.

    Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21/4 và khởi động Hội sách tỉnh Phú Yên lần thứ II năm 2018./.

 

  

            TVPY