Tổ chức phục vụ sách lưu động với chủ đề Chuyến xa tri thức tại Trường THCS Đồng Khởi, xă Ḥa Thịnh, huyện Tây Ḥa

 

        Với mục đích phát huy nguồn lực, tiềm năng hiện có của Thư viện để xây dựng chương tŕnh, tổ chức các hoạt động giáo dục;  Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, luân chuyển, phục vụ sách nhằm đem sách, đem ánh sáng của tri thức đến với người dân, đặc biệt là các em ở những nơi có điều kiện khó khăn. Thông qua hoạt động này duy tŕ và phát huy “văn hóa đọc”, nâng cao ư thức tự học, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân, h́nh thành nhân cách tốt đẹp, chắp cánh cho những ước mơ, mở ra tương lai tươi sáng cho nhiều cuộc đời, cống hiến ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước.

        Ngày 11/10/2019 Chuyến xe tri thức của Thư viện tỉnh Phú Yên đă đến với các em  Trường THCS Đồng Khởi, xă Ḥa Thịnh, huyện Tây Ḥa.

 

        H́nh ảnh trong ngày phục vụ sách  với chủ đề “Chuyến xe tri thức”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tại đây, Thư viện tỉnh Phú Yên đă trưng bày, phục vụ hơn 500 đầu sách viết về lịch sử, địa lư, kỹ năng sống và văn học...

     Bên cạnh việc phục vụ sách thư viện đă lồng ghép nhiều hoạt động nhằm giải trí và mở rộng kiến thức cho các em như "Tuyên truyền giới thiệu sách; Tṛ chơi ghi nhớ kiến thức liên quan đến sách"

    Chương tŕnh phục vụ  sách lưu động với chủ đề Chuyến xe tri thức đă thu hút đông đảo các em học sinh tại các trường tham gia./.

   

 

  

            TVPY