Tổ chức phục vụ sách lưu động tại Trường PTDT nội trú huyện Sông Hinh, Sơn Ḥa

 

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, luân chuyển, phục vụ sách, đem ánh sáng tri thức đến với người dân. Đặc biệt là các em học sinh ở những nơi có điều kiện khó khăn.

Ngày 23-24/11/2018 Thư viện tỉnh Phú Yên phối hợp cùng Pḥng Văn Hóa, Thông tin và Trường PTDT Nội trú huyện Sông hinh, Sơn Ḥa  tổ chức phục vụ sách lưu động với chủ đề “Chuyến xe tri thức” tại hai Trường PTDT Nội trú huyện Sông hinh, Sơn Ḥa .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Một số h́nh ảnh trong ngày phục vụ sách  tại huyện Sông Hinh

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số h́nh ảnh trong ngày phục vụ sách  tại huyện Sơn Ḥa

 

 

Tại đây, Thư viện tỉnh Phú Yên đă trưng bày, phục vụ hơn 500 đầu sách về nhiều lĩnh vực khoa học, xă hội và thư viện cũng đă lồng ghép nhiều hoạt động như "Tuyên truyền giới thiệu sách; Đọc sách giải ô chữ, đố cui kiến thức..." nhằm duy tŕ và phát huy văn hóa đọc, nâng cao ư thức tự học, rèn luyện tính chủ động, tích cự sáng tạo trong đổi mới phương thức học tập; góp phần năng cao chất lượng giáo dục, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân; h́nh thành nhân cách tốt đẹp, chắp cánh cho những ước mơ, mở ra tương lai tươi sáng cho các em ở những nơi có điều kiện khó khăn.

    Chương tŕnh phục vụ sách lưu động đă thu hút đông đảo các em học sinh tại các Trường PTDT Nội trú huyện Sông hinh, Sơn Ḥa tham gia./.

   

  

            TVPY