CHUNG TAY PH̉NG CHỐNG DỊCH COVID-19

    

    

  Báo cáo nhanh thông tin về công tác pḥng chống dịch Covid-19 ngày 19/8/2020
  Hướng dẫn áp dụng các biện pháp giám sát, cách ly phù hợp đối với người về từ vùng dịch
  Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp pḥng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải
  Cung cấp danh sách các trường hợp về từ TP.Đà Nẵng và các địa phương có ca mắc COVID-19
  Cài đặt, sử dụng ứng dụng NCOVI và Bluezone trong công tác pḥng, chống dịch COVID-19
  Thực hiện Thông báo số: 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn pḥng Chính Phủ về công tác pḥng, chống dịch COVID-19
  Khẩn trương rà soát, quản lư, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
  Báo cáo thông tin về công tác pḥng chống dịch Covid-19 đến 17 giờ ngày 03/8/2020
  Tăng cường công tác pḥng chống dịch bệnh Covid-19 trong t́nh h́nh mới
  Triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone
  Triển khai thực hiện Thông báo số 20 ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế
  Tạm dừng một số hoạt động văn hóa để pḥng, chống dịch Covid-19
  Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương,Trưởng Ban chỉ đạo pḥng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo pḥng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên
  Tăng cường đảm bảo PCD COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc
  Tạm dừng hoạt động tham quan tại các di tích, danh thắng, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  Báo cáo t́nh h́nh dịch Covid-19 và công tác pḥng, chống trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Tuần thứ 25, từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 24/7/2020)
  Tiếp tục tăng cường các biện pháp pḥng, chống dịch COVID-19
  Thực hiện Thông báo số: 253/TB-VPCP ngay 25/7/2020 của Văn pḥng Chính Phủ
  Triển khai thực hiện Thông báo số 15 và 16 của Bộ Y tế
  Thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp pḥng, chống dịch COVID-19 trong t́nh h́nh mới

 

Tiếp tục thực hiện công tác pḥng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Tăng cường quản lư cán bộ, công chức, viên chức trong thời gian thực hiện cách ly toàn xă hội để pḥng, chống dịch bệnh COVID-19

 

Phú Yên chung sức, đồng ḷng ngăn chặn đại dịch COVID-19

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách pḥng, chống dịch COVID-19.

 

Chỉ thị số: 16/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp cấp bách pḥng, chống dịch COVID-19.

 

 Quyết liệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT của Thủ Tướng chính phủ về pḥng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm pḥng chống dịch CVID-19.

 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm pḥng chống dịch COVID-19.

 

Phê duyệt phương án thiết lập vùng cách ly pḥng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

 Một số khuyến cáo pḥng chống dịch COVID -19.

 

 Tạm ngưng một số hoạt động dịch vụ tập trung đông người trên địa bàn tỉnh trong t́nh h́nh dịch bệnh COVID -19.

 

 Hướng dẫn pḥng chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc, kư túc xá của người lao động.

 

 Tăng cường  kiểm soát pḥng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong các hoạt động văn hóa.

 

 Tăng cường pḥng chống dịch bệnh hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

 

-----------------------Ă&Ä------------------------