THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

    Vơ Thị Sáu - Con người và huyền thoại / Nguyễn Đ́nh Thống. - Tái bản. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 115 tr. : ảnh ; 20 cm.

         Số ĐKCB: DVN.033042 MVNX.045621 

    

.                  Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và Người xứ Nghệ / Phong Lê. - Vinh : Nxb. Đại học Vinh, 2018. - 402 tr. ; 20 cm.

        Số ĐKCB: DVN.033085 LDVN.030520 LDVN.030521 LDVN.030522 MVNX.045704 MVNX.045705

    Nói tiếng Hàn cấp tốc = Quick Korean / Khrongkhwan Chimnarong. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2018. - 492 tr. : bảng, tranh vẽ ; 16 cm.

         Số ĐKCB: DVN.032813 MVNX.045218   

    Đường cách mệnh - Giá trị lư luận và thực tiễn / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Minh Khoa. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 374 tr. ; 20 cm.

        Số ĐKCB: DVN.033060 MVNX.045656 MVNX.045657  

   Nhân bản : Tái bản theo bản in của Viện Đại học Sài G̣n - Trường Đại học Văn Khoa xuất bản - năm 1965 / Kim Định. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 236 tr. ; 20 cm. 

        Số ĐKCB: DVN.032265 MVNX.044489 MVNX.044490   

    Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 / Nguyễn Đăng Dung, Phạm Văn Lợi, Nguyễn Văn Hiển... ; Nguyễn Văn Cương ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 283 tr. : bảng ; 20 cm.

        Số ĐKCB: DVN.032904     

   Cơn sốt lúc b́nh minh / Gárdos Péter ; Giáp Văn Chung dịch. - H. : Lao động, 2018. - 291 tr. ; 20 cm.

        Số ĐKCB: DVN.032832 MVNX.045254 MVNX.045255  

     Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch : Truyện kư về gương nữ chiến sĩ giao liên mật Sài G̣n - Gia Định thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước / Cao Kim. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 158 tr. ; 20 cm.

          Số ĐKCB: DVN.033082 MVNX.045699 

    Tớ muốn đi cùng trời cuối đất... / Nguyên Hương. - H. : Kim Đồng, 2018. - 214 tr. : tranh vẽ ; 20 cm.. - (Dành cho lứa tuổi 16+)  

     Số ĐKCB: DVN.033035 MVNX.045619 MVNX.045620  

   

    Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức - Quy định về đào tạo, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức / Hữu Đại hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 398 tr. : bảng ; 28 cm.  

         Số ĐKCB: DVV.008236  

       Hoài băo của cha, giấc mơ của con / Trương Vĩ ; Quỳnh Hương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 258 tr. : tranh vẽ ; 18 cm.

Số ĐKCB: T2VN.015796 T2VN.015797 T2VN.015798  

     Tiếng gọi từ v́ sao xa / Nguyên tác: Makoto Shinkai ; tranh truyện: Mizu Sahara ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 227 tr. : h́nh vẽ ; 18 cm.. - (Sách dành cho lứa tuổi 13+) 

Số ĐKCB: T2VN.015799 T2VN.015800 T2VN.015801  

    Thám tử Alice Jones - Manh mối không tưởng : Thần đồng toán học - Thiên tài phá án / Sarah Rubin ; Milu Trần dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 346 tr. ; 19 cm.

Số ĐKCB: T2VN.015802 T2VN.015803 T2VN.015804  

    V́ sao mọi điều bạn biết đều sai! / Tom Jackson ; Lê Hải dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 128 tr. : ảnh ; 18 cm.. - (Dành cho lứa tuổi 7+)  

Số ĐKCB: T1VN.021175 T1VN.021176 T1VN.021177  

    T́nh mẹ bao la / Phong Thu; Tranh: Lê Huyền Trang. - H. : Kim Đồng, 2018. - 66 tr. : tranh màu ; 20 cm.. - (Dành cho lứa tuổi 7+)  

Số ĐKCB: T1VN.021178 T1VN.021179 T1VN.021180    

     Khúc nhạc ḷng tặng ba : Truyện tranh / Peter H. Reynolds ; Toto dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32 tr. : tranh vẽ ; 20 cm.. - (Dành cho lứa tuổi 4+) 

                                                                                                                                                                   

    Số ĐKCB: T1VN.021181 T1VN.021182 T1VN.021183  

    Tôi muốn tắm! = I want to bathe : Sách song ngữ Anh - Việt : Truyện tranh khoa học cho trẻ em / Loo Kok Hoo, Leong Sheng Ying, Tan Bee Lim, Chong Lap Hui,..; Nguyễn Thị Thu Hằng dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2018. - 76 tr. : minh họa ; 27 cm.. - (Nhà khoa học trẻ. 11 - 12 tuổi; T.4) 

    Số ĐKCB: T2VV.002355 T2VV.002356 T2VV.002357  

    Sát thủ thầm lặng = The silent killer : Sách song ngữ Anh - Việt : Truyện tranh khoa học dành cho trẻ em / Loo Kok Hoo, Leong Sheng Ying, Tan Bee Lim....; Nguyễn Việt Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 94 tr. : minh họa ; 27 cm.. - (Nhà khoa học trẻ. 13 - 14 tuổi; T.1)

Số ĐKCB: T2VV.002358 T2VV.002359 T2VV.002360  

 

    Chuyên gia đào hang / Chỉ Phương ; Phạm Thị Minh Thuận dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 70 tr. : minh họa ; 25 cm.. - (Bách khoa thư thế giới tự nhiên)  

    Số ĐKCB: T1VV.004203 T1VV.004204 T1VV.004205  

 

    Quái vật trong ḷng biển / Chỉ Phương ; Phạm Thị Minh Thuận dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 70 tr. : minh họa ; 25 cm.. - (Bách khoa thư thế giới tự nhiên) 

    Số ĐKCB: T1VV.004206 T1VV.004207 T1VV.004208