Cách đây 50 năm, vị lănh tụ thiên tài, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đă đi xa. Người đă để lại cho nhân dân ta, Tổ quốc ta một bản Di chúc vô cùng giá trị. Nó là sản phẩm của sự kết tinh những tư tưởng, đạo đức và lối sống tốt đẹp nhất của Bác. Bản Di chúc với những giá trị tuyệt vời đă để lại cho đất nước và con người Việt Nam, cho Đảng Cộng sản Việt Nam những bài học quư báu và trở thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

 Đây là tác phẩm có giá trị lư luận và thực tiễn sâu sắc, chứa đựng tầm tư duy chiến lược và t́nh cảm thiết tha của vị lănh tụ vĩ đại đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, những lời căn dặn mà Người để lại qua Di chúc thể hiện rơ nét trách nhiệm, ư chí, niềm tin, t́nh cảm và tâm nguyện lớn lao mà người muốn gửi gắm lại cho tất cả chúng ta.

Suốt 50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đă soi sáng cho cách mạng nước ta, gây dựng niềm tin cho nhân dân ta, đưa sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của chúng ta đi đến thắng lợi cuối cùng, là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về Di chúc của Bác cũng như giá trị lư luận và thực tiễn to lớn của nó, Thư viện tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu cuốn sách nói về văn kiện lịch sử đầy ư nghĩa này.

Cuốn sách “Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lư luận và thực tiễn” do nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế và khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Huế xuất bản vào năm 2010. Với độ dày gần 360 trang in, cuốn sách tập hợp gần 30 bài tham luận tại Hội thảo khoa học 40 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lư luận và thực tiễn. Nội dung các bài tham luận xoay quanh các vấn đề cơ bản như:

-Những giá trị cơ bản qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Vấn đề xây dựng Đảng và chăm lo thế hệ trẻ qua Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

-Việc học tập và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế.

-Việc tuyên truyền, giới thiệu thân thế, sự nghiệp và Di chúc Bác Hồ ở Bảo tàng Hồ Chí  Minh tỉnh Thừa Thiên Huế

 Các bài tham luận không chỉ được viết bằng tinh thần khoa học nghiêm túc, mà c̣n bằng cả niềm ngưỡng mộ, kính yêu vô vàn của các tác giả với Bác. Cuốn sách đă làm nổi bật những giá trị lư luận và thực tiễn, giá trị nhân văn sâu sắc. “Di chúc” là di sản bất hủ, là sự thức tỉnh của nhân tâm, của trí tuệ, của dũng khí mà Người để lại cho hậu thế. Hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp thêm cho bạn đọc những thông tin hữu ích và góp phần xây dựng niềm tin yêu lănh tụ cũng như những tư tưởng, t́nh cảm tốt đẹp của Người.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

------------------------Ă&Ä------------------------