Sách chuyên đề tháng 6

 

Cha mẹ hai tiếng yêu thương : Chuyện đặc sắc về ḷng biết ơn / Lan Anh biên soạn. - H. : Dân Trí, 2014. - 197 tr. ; 20 cm.. - (Tủ sách đạo đức)

Tóm tắt: Cách thể hiện t́nh yêu của cha mẹ dành cho con cái nhiều khi rất khó có thể khiến mỗi người hiểu ra t́nh yêu của cha mẹ vĩ đại đến nhường nào. Mỗi câu chuyện trong cuốn sách như là một lời nói biết ơn mà những người con dành cho cha mẹ.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: LDVN.022110 T2VN.014578 T2VN.014579  T2VN.014578 T2VN.014579 T2VN.014580