Sách chuyên đề tháng 4

 

     Năm cánh quân thần tốc tiến về Sài G̣n / Phạm Bá Toàn. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 235 tr. ; 20 cm.  
    Tóm tắt:
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà đỉnh cao chói lọi là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, hoàn thành trọn vẹn sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên cả nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xă hội. Đại thắng mùa xuân 1975 là một trong những sự kiện lớn nhất không chỉ trong lịch sử hàng ngh́n năm của dân tộc ta, mà c̣n của lịch sử nhân loại thế kỷ XX. Để chào mừng kỷ niệm 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975 (30/4/1975-30/4/2015) nhà xuất bản Quân đội nhân dân đă cho ra mắt bạn đọc bộ sách 40 năm Đại thắng mùa xuân 1975-2015 viết vể cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của dân tộc ta trong mùa xuân năm 1975 lịch sử.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

    Số ĐKCB: DVN.029874; LDVN.022887; MVNX.040989;