Sách chuyên đề tháng 1

 

     Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt / Tăng B́nh, Ngọc Tuyền tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2016. - 399 tr. ; 27 cm.  
    Tóm tắt:
Tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên đă trở thành một trong những nét văn hóa đặc thù của dân tộc Việt Nam, trong quá tŕnh h́nh thành và phát triển nó đă góp phần tạo ra những giá trị đạo đức truyền thống cao cả như ḷng hiếu thảo, ḷng nhân ái, tính cộng đồng, tính cần cù, sáng tạo, ḷng hiếu học và ḷng yêu nước sâu sắc. Đó là những giá trị hết sức quư báu mà mỗi chúng ta cần ǵn giữ. Cuốn sách “Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam” của tác giả Nguyễn Quốc Thái phát hành góp phần bảo vệ và lưu giữ nét văn hóa truyền thống về nghi thức thờ cúng Việt Nam, tại nhà và các chùa, đ́nh, đền, miếu, phủ, với hy vọng giúp mọi người hiểu thêm về tín ngưỡng lên chùa lễ Phật, lễ Thánh Thần ở các đ́nh, đền. Sách là tài liệu tham khảo hữu ích của mọi thế hệ.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

    Số ĐKCB: DVV.007393;