Sách chuyên đề tháng 6

  Phép kỳ diệu 1-2-3 : Phương pháp kiểm soát hiệu quả hành vi của trẻ giai đoạn từ 2-12 tuổi / Thomas W.Phelan; Biên dịch: Việt Văn Book. - H. : Hồng Đức, 2008. - 283tr. ; 20,5cm  

  Tóm tắt: Cuốn sách Phép kỳ diệu 1-2-3 này không phải là một phép kỳ diệu. Nó chỉ là phương pháp kiểm soát hiệu quả các hành vi của trẻ ở lứa tuổi từ 2 đến 12 tuổi. Lư do tác giả chọn nhan đề 1-2-3 Magic là v́ nhiều độc giả cho rằng "Cuốn sách có tác dụng như một phép màu". Nếu bạn làm theo một số nguyên tắc cơ bản trong cuốn sách, chắc chắn sẽ đạt được những hiệu quả khả quan trong việc dạy dỗ con cái.

  Số ĐKCB: DVN.020269; MVNX.025860; MVNX.025861;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.