Sách chuyên đề tháng 7

 

     Bà mẹ của mười liệt sĩ : Truyện kư. - In lần thứ 2. - H. : Thanh niên, 2007. - 293tr. ; 19cm.   
    Tóm tắt:
Chỉ với 293 trang sách, qua h́nh ảnh của ba người Mẹ Việt Nam: Mẹ Nguyễn Thị Rành với tám người con và hai người cháu đă hi sinh; Má Tám với 7 người cháu, con là liệt sĩ; Mẹ Mười với năm người con là liệt sĩ. Nhà văn Tô Phương đă nêu lên tầm vóc lớn lao của cuộc chiến đấu chống xâm lược, sự hy sinh to lớn của bao thế hệ người Việt Nam cho cuộc sống hôm nay. Cuốn sách là một câu chuyện đầy tính nhân văn giúp bạn đọc tự hào hơn về đất nước.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

    Số ĐKCB: DCVN.001728; LDVN.010316; LDVN.010317