Sách chuyên đề tháng 12

 

     Quân đội nhân dân Việt Nam truyền thống và hiện đại / Nguyễn Thị Giang, Vơ Nguyên Giáp, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam... ; B.s., tuyển chọn: Phan Ngọc Liên.... - H. : Khoa học xă hội, 2014. - 779 tr. ; 24 cm.  
    Tóm tắt:
Nội dung cuốn sách được chia làm 4 phần:

    Phần thứ nhất: Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam - giới thiệu một số đoạn trích trong các tài liệu, văn kiện của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều bài viết nói về quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về giáo dục quan hệ nhân dân…

   Phần thứ hai: Truyền thống anh hùng của quân, dân Việt Nam trong công cuộc giữ nước - phác họa bức tranh chung, khái quát về truyền thống yêu nước qua các thời ḱ lịch sử…
   Phần thứ ba: Từ đội Tự vệ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Quân đội nhân dân Việt Nam - tập trung những bài viết giới thiệu những nét khái quát về quá tŕnh thành lập
Quân đội nhân dân Việt Nam và những chiến công lẫy lừng…

   Phần thứ tư: Học tập, giáo dục ḷng kính yêu Quân đội nhân dân Việt Nam - gồm các bài viết, thông qua việc t́m hiểu lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam, giáo dục cho thế hệ trẻ ḷng tin, ḷng biết ơn và ư thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xă hội chủ nghĩa

  Cuốn sách Quân đội nhân dân Việt Nam- Truyền thống và hiện đại xuất bản cũng là dịp để chúng ta thể hiện ḷng biết ơn, tri ân đối với những người đă hy sinh sương máu, cống hiến tuổi thanh xuân, sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đây cũng là dịp để Quân đội ta bày tỏ sự biết ơn đối với nhân dân, với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

    Số ĐKCB: DVV.006839; MVVX.008058;