Sách chuyên đề tháng 1

 

     Để thành công ở trường đại học : Phát triển, hoàn thiện kỹ năng cá nhân và kỹ năng học thuật / Bob Smale, Julie Fowlie; Lê Hồng Vân dịch; Thanh Minh hiệu đính. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010. - 389tr. ; 20cm.
    Tóm tắt:
Cuốn sách như một cuốn nhật kư đă liệt kê hết những công việc mà một sinh viên cần làm để thành công khi học đại học. Các kỹ năng về quản lư thời gian, cách học, cách làm báo cáo, phát triển bản thân và t́m kiếm việc làm…Cuốn sách sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu và thành công của cuộc đời ḿnh.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

    Số ĐKCB: DVN.024958; MVNX.033993; MVNX.033994