Sách chuyên đề tháng 10

 

     Là phụ nữ phải biết hoàn thiện ḿnh / Dương Vũ b.s.. - H. : Văn học Công ty Văn hoá và Truyền thông Liên Việt, 2018. - 167 tr. ; 24 cm.. - (Tri thức vàng cho cuộc sống).
    Tóm tắt:
Việc tu dưỡng học hỏi để bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn với thời gian. Tự cải thiện bản thân và hoàn thiện sự hiểu biết của chính ḿnh khiến bạn ngày càng trở nên quyến rũ, nắm bắt cơ hội tốt trong tương lai và khẳng định vai tṛ của ḿnh trong hiện tại. Việc hoàn thiện bản thân không phải là điều ǵ quá to tát lớn lao, nó chỉ là những bước rất đơn giản để cải thiện những ǵ bạn đă có sẵn. Nội dung cuốn sách gồm có hai phần đó là Tu dưỡng vươn lên và Lễ nghi phụ nữ sẽ giúp cho bạn đọc hoàn thiện bản thân bắt đầu từ hôm nay.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

    Số ĐKCB: DVV.008055; MVVX.009638; MVVX.009639;