Sách chuyên đề tháng 1
   Cẩm nang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên / Trần Văn Công s.t., b.s.. - H. : Hồng Đức, 2016. - 383 tr. ; 27 cm.

   Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần.

   Phần 1: Hồ Chí Minh với thế hệ trẻ;

   Phần 2: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

   Phần 3: Mỗi ngày một bài học.

   Cuốn sách là một tài liệu thiết thực trong việc tổ chức giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh giúp cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của học sinh – sinh viên hiệu quả hơn.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: LDVV.004366