Sách chuyên đề tháng 8
  

Từ cách mạng tháng Tám 1945 đến chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 / S.t., biên soạn: Lường Thị Lan. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 199 tr. ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước) 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách làm sáng tỏ những cống hiến, vai tṛ to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công cuộc đấu tranh cách mạng ở Việt Nam, nói về cuộc đời vô cùng giản dị mà hết sức cao quư, tấm gương đạo đức sáng ngời của Hồ Chủ Tịch. Mỗi câu chuyện nhỏ lại chứa đựng những bài học lớn vô cùng giá trị và mang tính thực tiễn cao đối với các thế hệ người dân Việt Nam chúng ta ngày hôm nay.

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.029947 LDVN.023000 MVNX.041131