Sách chuyên đề tháng 4
  Chiến thắng đường 5 Phú Yên xuân 1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 228tr. : h́nh ảnh ; 20cm.

  Tóm tắt: Chiến thắng Đường 5 là một mốc son hào hùng của quân và dân Phú Yên trong chiến dịch mùa Xuân 1975, đập tan kế hoạch “rút lui chiến lược” của địch, tạo thuận lợi cho Sư đoàn 320 chủ lực phối hợp với quân và dân địa phương tấn công, nổi dậy giải phóng Phú Yên ngày 1/4/1975, góp phần to lớn vào Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam vào ngày 30/4/1975 thống nhất đất nước. Cuốn sách “ Chiến thắng Đường 5 Phú Yên Xuân 1975”, là một công trình khoa học rất quý vì nó thực sự góp phần tổng kết và làm phong phú thêm những giá trị tinh thần cao quý, những bài học kinh nghiệm của chiến tranh nhân dân Việt Nam, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược ngày nay: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

  Số ĐKCB: DCVN.001872; DCVN.001873; DCVN.001874;