Sách chuyên đề tháng 5
  

Hướng dẫn mới nhất về thực thi bộ luật lao động và 900 t́nh huống giải đáp có liên quan : Áp dụng 01-07-2013 / S.t, hệ thống hóa: Quư Long, Kim Thư. - H. : Lao động, 2013. - 477 tr. ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có 10 phần sẽ giúp ích cho tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lư các t́nh huống và các vướng mắc thường gặp trong quá tŕnh công tác và giải đáp các t́nh huống thường xảy ra trong công tác quản lư lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xă hội, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản,…

   Sách hiện có tại thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.006282