Sách chuyên đề tháng 7
  

70 năm đền ơn đáp nghĩa 1947 - 2017. - H. : Thông tấn, 2017. - 246 tr. : ảnh ; 24 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách nói về sự ra đời của ngày thương binh liệt sĩ 27/7 và các chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiều phong trào của các địa phương, tổ chức xă hội và cá nhân đă làm tốt công tác thương binh liệt sĩ. Các hoạt động thiết thực được triển khai như xây dựng nhà t́nh nghĩa, lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn…..Đồng thời nội dung cuốn sách đă viết về những tấm gương thương binh, con liệt sĩ, người có công với cách mạng trên khắp mọi miền đất nước đang ngày đêm hăng say lao động, góp phần xây dựng đất nước trong thời b́nh. Cuốn sách “70 năm đền ơn đáp nghĩa 1947 – 2017” là một nén nhang tưởng nhớ những người anh hùng đă ngă xuống v́ độc lập, tự do của Tổ quốc, là một lời biết ơn sâu sắc và chân thành của thế hệ những người Việt Nam hôm nay được sống trong ḥa b́nh gửi tới các thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đ́nh người có công.

   Sách hiện có tại thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.007777