Sch chuyn đề thng 10

 Những tấm gương anh hng của lực lượng thanh nin xung phong Việt Nam / B.s.: Nguyễn Minh Thơ, V Văn Cận, Trần Văn Mnh,.... - H. : Thanh nin, 2015. - 475 tr. : ảnh ; 20 cm.

 Tm tắt: Cuốn sch ca ngợi những tấm gương anh hng của lực lượng Thanh nin xung phong Việt Nam. Hai cuộc khng chiến đ li xa nhưng những tấm gương anh hng, lẫm liệt của cc anh, cc chị, của cc tập thể TNXP sẽ mi cn khắc ghi trong k ức của bao thế hệ, sẽ mi cn bất tử trong truyền thống đnh giặc ngoại xm gian lao m anh dũng của dn tộc.

 Số ĐKCB: DVN.030846 

 Sch hiện c tại Thư viện, mời bạn đọc tm đọc.