Sách chuyên đề tháng 5
 

9.         T́nh cảm của Bác Hồ với giai cấp công nhân và người lao động / Hoàng Thanh Dung. - H. : Lao động, 2018. - 359 tr. ; 20 cm.

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là kiến thức rất phong phú về Bác Hồ, cuốn sách tập hợp và giới thiệu đến bạn đọc những bài viết bài nói của Bác với công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Qua đó, bạn đọc có thể thấy rơ Chủ tịch Hồ Chí Minh đă giành t́nh cảm, đă quan tâm, đau đáu với sự nghiệp phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn như thế nào trong suốt cuộc đời ḿnh. Nhằm giúp bạn đọc nói chung và cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.033147 LDVN.030611 LDVN.030612 LDVN.030613 MVNX.045820 MVNX.045821