Sách chuyên đề tháng 2
 

9.         Lịch sử y học = A history of medicine / Lois N. Magner ; Vơ Văn Lượng dịch ; Nguyễn Ngọc Lương hiệu đính. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 754 tr. ; 23 cm.  

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 14 chương có 754 trang in giới thiệu về bệnh lư học và y học cổ sinh, y học thời các nền văn minh cổ đại: vùng Lưỡng Hà và Ai Cập, các truyền thống y học của Ấn Độ và Trung Quốc; nền y học Hy Lạp - La Mă, thời trung cổ, thời phục hưng và cuộc cách mạng khoa học, những nền văn hoá và minh của thổ dân châu Mỹ... mục đích chủ yếu của tác giả khi viết và chỉnh lư cuốn sách là nhằm đưa ra một bản giới thiệu cập nhật về lich sử y học để người đọc có thể hiểu về các chủ đề chính trong lịch sử y học, sự tiến hóa của các lư thuyết và các phương pháp nghiên cứu cũng như các quan điểm và giả định khác nhau nhờ đó các thầy thuốc và bệnh nhân hiểu được sức khỏe, bênh tật và sự lành bệnh.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.007617