Sách chuyên đề tháng 7
 

9.          Những tấm ảnh trở về : ảnh, thư từ, nhật kư chiến tranh của liệt sĩ Nguyễn Văn Giá. - H. : Phụ nữ, 2005. - 243tr. : ảnh ; 20cm.

           Tóm tắt: Cuốn sách là cuốn nhật kư, là bộ sưu tập tư liệu ảnh của nhà báo, liệt sĩ Nguyễn Văn Giá. Một cái tên rất đỗi b́nh thường như muôn triệu những cái tên khác c̣n và mất trong chiến tranh, nhưng nếu người đọc để tâm đọc hết những trang nhật kư, những bức thư gửi vợ, những tấm h́nh trận mạc anh để lại th́ tự trong sâu thẳm mỗi người đọc chúng ta sẽ cảm thấy đầy t́nh yêu thương, đầy sự kính trọng và khâm phục cho một ư chí kiên cường, bất khuất.

          Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

          Số ĐKCB: DVN.017338; MVNX.021441