Sách chuyên đề tháng 6
 

9.         50 tuyệt chiêu khắc phục nhút nhát và khơi dậy tự tin : Dũng cảm để tự tin / Thanh Hường dịch. - H. : Công ty Văn hóa Đinh Tị Thanh niên, 2017. - 62 tr. : tranh màu ; 23 cm.. - (Trưởng thành cùng con)

    Tóm tắt: Cuốn sách sẽ mang đến cho các bạn những bài học vô cùng quí giá. Sách với những chỉ dẫn ngắn gọn, như một người bạn tốt luôn ở bên,  giúp bạn khơi dậy ḷng tự tin khi giao tiếp để đến với thành công.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: LDVV.005038 LDVV.005039 LDVV.005040  T2VV.002202 T2VV.002203 T2VV.002204