Sách chuyên đề tháng 9
 

9.        T́m hiểu lịch sử Việt Nam và tuyên ngôn của các vĩ nhân = Địa dư và lịch sử nước ta Những diễn biến và sự kiện quan trọng trong thời đại Hồ Chí Minh Tuyên ngôn của các vĩ nhân / Cao Minh sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2006. - 324tr. : ảnh ; 20cm.  

          Tóm tắt: Bất kỳ một giai đoạn lịch sử nào th́ việc giáo dục tinh thần yêu nước, lịch sử, truyền thống dân tộc cho công dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng điều rất quan trọng và rất cần thiết. Nội dung cuốn sách gồm có những phần chính :

- Lời giới thiệu của đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

- Phần I: Địa dư và lịch sử nước ta

- Phần II: Những diễn biến và sự kiện quan trọng trong thời đại Hồ Chí Minh

- Phần III: Tuyên ngôn của các vĩ nhânNội dung cuốn sách sẽ giúp cho nhân dân ta và thế hệ trẻ hôm nay và mai sau phần nào hiểu và nắm được lịch sử của dân tộc ta.

    Số ĐKCB: DVN.016537; MVNX.020343; 

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.