Sách chuyên đề tháng 4
 

  Vũng Rô - những chuyến tàu lịch sử. - Phú Yên : Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Phú Yên xb, 2007. - 108tr. ; 20cm. 

         Tóm tắt: Vũng Rô là bến được Khu 5 và Trung ương chọn để một số chuyến tàu “Không số” từ miền Bắc theo đường Hồ Chí Minh trên biển tiếp tế hàng, vũ khí và cho Liên tỉnh 3. Các chuyến hàng đă cung cấp vũ khí, thuốc men…tạo điều kiện cho quân dân Phú Yên, Khánh Ḥa, Đắc lắc…liên tục đánh thắng kẻ thù Mỹ- ngụy trên chiến trường, giải phóng nhiều vùng rộng lớn. Cuốn sách: “Vũng Rô- những chuyến tàu lịch sử”được xuất bản nhằm khái quát toàn bộ diện mạo, tầm vóc lịch sử của sự kiện- từ chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng, Nhà nước đến tổ chức thực hiện của Bộ Tư lệnh Hải quân, của tỉnh Phú Yên đến diễn biến của những chuyến tàu - nhất là đánh giá tính hiệu quả, sự thành công của sự kiện tác động to lớn đến phong trào cách mạng của tỉnh, của Quân khu 5 và cả nước, qua đó chọn ngày truyền thống của những lực lượng tham gia ( Tàu, Bến, chiến sĩ, dân công chuyển hàng…) của sự kiện lịch sử các chuyến tàu “ không số” đưa hàng vào Vũng Rô chi viện cho Liên tỉnh 3.

         Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

         Số ĐKCB: DCVN.001772; DCVN.001773; DCVN.001774