Sách chuyên đề tháng 6

  Bác Hồ với thiếu nhi - học sinh / Văn Đa Lộc tuyển chọn, b.s.. - H. : Từ điển Bách khoa, 2010. - 171tr. ; 24cm.

  Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là tài liệu phục vụ cho việc giáo dục, bồi dưỡng cho thiếu nhi, học sinh cũng như ôn lại muôn vàng t́nh thân yêu của Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ. Và cũng sẽ đáp ứng phần nào nhu cầu t́m hiểu về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các bạn nhỏ tuổi.

  Nội dung cuốn sách gồm có hai phần:

  Phần 1: Bác Hồ với thiếu nhi- học sinh

  Phần 2: Kể chuyện Bác Hồ

                                                  Số ĐKCB: LDVV.001889; T2VV.001505; T2VV.001506;  

                                                  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.