Sách chuyên đề tháng 8
 

9.         Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 83tr. ; 20cm  

    Tóm tắt: Cuốn sách do Vụ Pháp chế - Bộ Công an biên soạn, nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phần II: Vai tṛ, trách nhiệm của Công an trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phần III: Vai tṛ của Dân quân tự vệ, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo cần thiết đối với các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và đông đảo bạn đọc quan tâm.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.026037