Sách chuyên đề tháng 4
 

    Những người con thành đồng tổ quốc của miền Nam anh hùng / Dương Linh, Lâm Phương, B́nh Lâm,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 235 tr. ; 20 cm.

   Tóm tắt: Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là trang sử hào hùng, một móc son chói lọi trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc ta. Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước măi măi được ghi vào lịch sử dân tộc ta và đă đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Nội dung cuốn sách là những câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những người con “Thành đồng Tổ quốc” của miền đất anh hùng – miền Nam anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác nhau, những con người b́nh dị mà sáng ngời lư tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu. Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

                                Số ĐKCB: DVN.029873 LDVN.022886 MVNX.040987  MVNX.040988;