Sách chuyên đề tháng 5
 

    Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân đến / Hà Minh Hồng, Trần Thuận. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 382 tr. : ảnh ; 24 cm.

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách mang đến cho người đọc nhiều thông tin về những ngày đầu xuân, lúc Bác sinh thời – Bác Hồ đă sống và làm việc ở chiến khu, ở Thủ đô Hà Nội, đă chúc Tết – đón Xuân với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, đă cổ vũ, động viên, kêu gọi nhân dân bằng nhiều h́nh thức rất độc đáo, đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc và có nhiều ư nghĩa chiến lược. Đọc Bác Hồ gọi - Ấy là mùa xuân lại nhớ và thương Bác khôn nguôi, mà ḷng ấm áp và có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống. Đọc sách về Bác, mỗi người trồng thêm một cây mùa Xuân như Bác đă làm để “Làm cho đất nước càng ngày càng Xuân”.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.006656 LDVV.003296 LDVV.003297  MVVX.007804 MVVX.007805