Sách chuyên đề tháng 9
 

   Con đường thiên lư : Từ bến Nhà Rồng đến quảng trường Ba Đ́nh lịch sử / Lường Thị Lan s.t, b.s.. - H. : Văn hóa Thông tin, 2015. - 215 tr. : ảnh ; 20 cm.. - (70 năm thành lập nước).

   Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đă tái hiện lại hành tŕnh hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn 1911-1945 và nội dung c̣n có những mẫu chuyện, những bài viết, nghiên cứu về Người trong giai đoạn này. Đó là những hồi ức, kỷ niệm cảm động của Người cũng như của một số đồng chí lăo thành cách mạng từng được sống, chiến đấu, từng được tiếp xúc với Người. Qua đó nhằm làm sáng tỏ hơn tư tưởng, đường lối cách mạng, những cống hiến to lớn của Người đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, để đời đời các thế hệ hôm nay và mai sau, bằng suy nghĩ, nhận thức và hành động, từ trong sâu thẳm trái tim ḿnh, cố gắng bồi đắp, củng cố và làm sáng măi tượng đài bất tử Hồ Chí Minh trong ḷng tổ quốc Việt Nam, nhân dân Việt Nam.

   Số ĐKCB: DVN.029945; LDVN.022998; MVNX.041127;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.