Sách chuyên đề tháng 4
 

    Ấn tượng Sài G̣n thành phố Hồ Chí Minh / Tôn Nữ Quỳnh Trân, Lê Chương, Natasha Pairaudeau.... - Tái bản. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 436 tr. : h́nh vẽ, bản đồ ; 20 cm.

   Tóm tắt: Được tái bản nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cuốn sách tập hợp các bài viết về chủ đề Sài G̣n đă đăng trên tạp chí Xưa & nay, mong muốn giới thiệu đến bạn đọc những tư liệu có liên quan đến lịch sử, văn hóa Sài g̣n- thành phố Hồ Chí Minh. Là những góp nhặt đầy thú vị về lịch sử h́nh thành và phát triển thành phố Sài G̣n, vấn đề quy hoạch và kiến trúc đô thị; các di tích khảo cổ cùng các lễ hội dân gian và tôn giáo phản ánh nét đặc thù văn hóa của một thành phố có sự cộng cư của một số dân tộc anh em và sự pha trộn lâu đời của các tín ngưỡng; những sự kiện chính trị quan trọng qua hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Các tư liệu được thể hiện dưới dạng một bài báo có tính chất giới thiệu để bạn đọc tham khảo, ngoài ra cũng mang tính chất phổ cập kiến thức lịch sử để phổ biến đến nhiều đối tượng bạn đọc.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVN.030173; LDVN.023313; MVNX.041572;