Sách chuyên đề tháng 2
 

    Kư ức thời gian :Những câu chuyện về cuộc đời của giáo sư tiến sĩ Trương Công Trung / Trương Thị Hoàng Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005. - 441tr. : h́nh ảnh; 24cm.

    Tóm tắt: Những câu chuyện về tiểu sử, thân thế, sự nghiệp của giáo sư tiến sĩ Trương Công Trung - người thầy thuốc đă cống hiến cả đời cho Cách mạng, cho nghề giảng dạy y học.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVV.003666;