Sách chuyên đề tháng 10
 

    Hoa đất Việt. - H. : Phụ nữ, 2015. - 200tr. : h́nh ảnh ; 20cm.

   Tóm tắt: Người ta là hoa đất – Những bông hoa phụ nữ Việt Nam thắm t́nh đậm nghĩa, tần tảo lam làm, chịu thương chịu khó nhưng cũng không kém phần kiên trung bất khuất đă chung tay viết nên trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Mở đầu cho trang sử vẻ vang đó là Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng dân tộc. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống đó đă được các thế hệ phụ nữ Việt Nam nối tiếp và phát triển ngày càng phong phú hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông đất Việt. Những bông hoa đất Việt ấy vừa là niềm tự hào dân tộc, vừa là sự nhắc nhở đối với chúng ta hôm nay và cả mai sau. Họ sẽ sáng măi ngàn năm cùng dân tộc.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVN.031467; LDVN.026002; LDVN.026003;