Sách chuyên đề tháng 7
 

Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đăi đối với người có công. - H. : Lao động Xă hội, 2014. - 451 tr. : bảng ; 27 cm.

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm bảy phần:

Phần I: Chính sách mới về ưu đăi người có công với cách mạng.

Phần II: Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Phần III: Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đă phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Phần IV: Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đă hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Phần V: Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Phần VI: Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lư hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đăi người có công với cách mạng và thân nhân; xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không c̣n giấy tờ.

Phần VII: Chương tŕnh phối hợp tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đăi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm (2014-2015).

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.006456