Sách chuyên đề tháng 8

   Luật công an nhân dân : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015. - H. : Lao động, 2015. - 51 tr. ; 19 cm.

  Tóm tắtĐể kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân, Thư viện xin giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “ Luật Công an nhân dân”mới nhất. Nội dung cuốn sách gồm: Những Quy định chung; Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Công an nhân; Tổ chức của Công an nhân dân; Khen thưởng và xử lư vi phạm…. Sách sẽ là một tài liệu cần thiết đối với bạn đọc muốn quan tâm đến Ngành Công an nhân dân.

  Số ĐKCB: DVN.029953; LDVN.023011; MVNX.041140;    

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.