Sách chuyên đề tháng 2
 

Khái yếu tác phẩm Hải Thượng y tông tâm lĩnh của Hải Thượng Lăn Ông / Nguyễn Văn Thang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Y học, 2014. - 470 tr. : bảng ; 27 cm.

Tóm tắt: Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh nguyên tên là Lăn Ông Tâm Lĩnh, một pho sách trứ danh của nền Y học cổ truyền Việt Nam và phương đông, là tác phẩm của nhà y học lớn, nhà văn hóa lớn Hải Thượng Lăn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791). Sự nghiệp y học của Hải Thượng Lăn Ông đă góp phần to lớn xây dựng nền Y học dân tộc nước nhà nên được suy tôn là Đại y tôn Việt Nam. Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh là một pho sách đồ sộ gồm 28 tập, 66 quyển được coi là một bộ Bách khoa tùng thư về Đông y với nội dung bao quát hầu khắp các lĩnh vực của Y học cổ truyền phương đông: từ Triết học, Y lư, Vận khí, Bệnh học, Chẩn đoán, Điều trị, Dưỡng sinh, Pḥng bệnh, Dược học. Phương tễ cho đến Dinh dưỡng ăn uống, nữ công gia chánh; từ Nội khoa, Nhi khoa, Phụ sản khoa, Ngoại khoa cho đến Nhăn khoa, Hầu khoa... nội dung cuốn sách này giới thiệu khái quát nội dung tác phẩm của Hải Thượng Lăn Ông giúp bạn đọc tiếp cận với học thuật của pho sách trứ danh này

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVV.006610 LDVV.003266 MVVX.007760  MVVX.007761