Sách chuyên đề tháng 1
 

    Bác Hồ với học sinh sinh viên / Bảo An st., tổng hợp. - H. : Văn học, 2008. - 119tr. ; 20cm.

   Tóm tắt: Thanh niên, học sinh, sinh viên chính là tương lai của đất nước, là lực lượng ṇng cốt để xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển. Chính v́ thế mà lúc sinh thời, Bác Hồ luôn có t́nh cảm và giành sự quan tâm đặc biệt cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Với độ dài 119 trang in, cuốn sách giới thiệu những bức thư Bác Hồ đă gửi cho các giáo viên, học sinh, cán bộ, thanh niên và nhi đồng và những mẩu chuyện, những kỷ niệm về Bác với học sinh, sinh viên: Bác Hồ với các mầm non nghệ thuật, Bác Hồ ơi, Nhớ lần Bác về thăm trường,...  những bài viết là những lời căn dặn, những t́nh cảm rất đỗi thân thương của Bác, của những người đă từng được gặp Bác trong thời học sinh, sinh viên của ḿnh.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVN.021888; MVNX.028596; MVNX.028597;