Sách chuyên đề tháng 2
 

    Lễ hội Việt Nam / Vũ Thụy An. - H. : Thanh niên, 2015. - 419 tr. ; 20 cm.

  Tóm tắt: Những năm gần đây, phong trào lễ hội ở nước ta khá rầm rộ, nhân dân các địa phương từ cấp xă đến cấp tỉnh đă cố gắng t́m cách khôi phục các ngày lễ lớn, các hội làng. Ở tầm quốc gia th́ rất nhiều ngày lễ lớn đă được tổ chức- như lễ hội đền Hùng… Việc khôi phục các lễ hội này vừa là dịp để giáo dục quốc dân ở các mặt đức dục, trí dục, mỹ dục, lại vừa tạo cơ hội cho ngành du lịch của nước ta phát triển. Cuốn sách giới thiệu các lễ hội dân gian ở miền Bắc: Lễ hội đền Hùng Vương, hội Lim,... ở miền Trung: lễ hội cầu ngư ở Phan Thiết, hội đua voi Tây Nguyên,... và ở miền Nam: lễ hội chùa Bà, hội chùa Ông Bổn...

  Số ĐKCB: DVN.030848; LDVN.024438; LDVN.024439;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.