Sách chuyên đề tháng 6

 

    Mẹ dạy con gái không nuông chiều  / Lư Phụng Anh. - Thanh Hóa. : Thanh Hóa, 2019. - 295 tr. ; 21 cm. 

    Tóm tắt: Là mẹ tất nhiên chúng ta luôn dành rất nhiều tâm huyết cho việc giáo dục con gái, đó là trách nhiệm của chúng ta, giáo dục con gái đó là cần phải lư trí - đó là không nuông chiều. Không nuông chiều là để con rèn luyện và có không gian phát triển bản thân, để con được trưởng thành một cách tự nhiên và lành mạnh. Nhưng làm thế nào để không nuông chiều mà vẫn dạy dỗ con gái thành công? Bạn sẽ t́m được phương pháp cụ thể trong cuốn sách này. Bởi lẽ đó là một thái độ giáo dục tích cực và đầy lư trí. Cuốn sách do nhà xuất bản Thanh Hóa xuất bản năm 2019, sách dày 295 trang, của tác giả Lư Phụng Anh.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: MVVX.010488;