Sách chuyên đề tháng 5

 

Chuyện kể Bác Hồ - Những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài (1911-1941) / Phan Tuyết s.t., t.c.. - H. : Dân Trí, 2018. - 219 tr. ; 19 cm.. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lănh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, Người đă hiến dâng cả cuộc đời ḿnh cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Người đă nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quư báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới. Nhằm thể hiện ḷng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, phổ biến rộng răi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.033368 MVNX.046217 MVNX.046218