Sách chuyên đề tháng 2

    

   Phạm Ngọc Thạch - Cuộc đời và sự nghiệp / S.t., b.s.: Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Đ́nh Anh, Trần Giữu.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 582 tr. : 20tr. ảnh màu ; 24 cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhằm tri ân những đóng góp lớn lao của một trí thức yêu nước thuộc tầng lớp trí thức cách mạng đầu tiên một ḷng theo Đảng, theo cách mạng đă cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ và trọn đời phấn đấu hết ḿnh cho sự nghiệp độc lập, tự do của tổ quốc, v́ chủ nghĩa xă hội của Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc về tiểu sử cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn cho nền y học Việt Nam, phương pháp dùng kích sinh chất Filatov điều trị bệnh lao và bệnh phổi của bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.
 

  Số ĐKCB: DVV.007239; MVVX.008645;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.