Sách chuyên đề tháng 10

 

    Công dung ngôn hạnh phụ nữ Việt Nam xưa và nay / B.s.: Lê Thị Bừng (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Hương, Hoàng Thanh Thúy. - H. : Thanh niên, 2013. - 210 tr. ; 20 cm. 

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách sẽ giúp các bạn gái cùng nh́n lại để hiểu nội hàm của các khái niệm một cách cặn kẽ và suy nghĩ của ḿnh đă làm được những ǵ và chưa làm được ǵ trong tứ đức:  “Công, dung, ngôn , hạnh”, mục đích là để đánh giá ḿnh một cách nghiêm túc, bởi cái khó nhất của một con người là tự biết ḿnh là ai. Cuốn sách sẽ góp phần trong việc định hướng, gợi ư cho các bạn gái hiện nay: Cảm nhận, suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực “Công, dung, ngôn, hạnh” mang giá trị đạo đức, truyền thống nét đẹp văn hóa của người phụ nữ Việt Nam.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.029103; MVNX.039914;