Sách chuyên đề tháng 1

 

    Giáo dục kỹ năng sống dành cho thanh niên - sinh viên trong các t́nh huống thường gặp hàng ngày / Phương Dung. - H. : Thanh niên, 2018. - 246 tr. : ảnh ; 20 cm

    Tóm tắt: Giáo dục kỹ năng sống như tên gọi của nó với ư nghĩa học làm người và nhất là kỹ năng thích ứng, ḥa nhập với cuộc sống, ứng phó tích cực với các t́nh huống trong cuộc sống. Sách là một cuốn cẩm nang sẽ đem đến nhiều bài học hữu ích giúp các bạn biết cách ứng xử phù hợp, biết xử lư các t́nh huống khẩn cấp, nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.034059; LDVN.033123; LDVN.033124;