Sách chuyên đề tháng 4

     Saigon Sự kiện và Đối thoại của một gia đ́nh / Nguyễn Hữu Thái, Trần Tuyết Hoa, Nguyễn Hữu Thái Ḥa,..... - H. : Thế giới, 2015. - 159 tr. : ảnh ; 26 cm.   
    Tóm tắt: Với 159 trang in, nội dung cuốn sách gồm: Đối thoại giữa ông Nguyễn Hữu Thái và bà Trần Tuyết Hoa với hai con về các sự kiện xảy ra ngày 30/4/1975; Hồi ức - câu chuyện của Nguyễn Hữu Thái về các nhân vật 30/4 mà tác giả được biết: Tướng Dương Văn Minh, ḥa thượng Thích Trí Quang, Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh, Tướng Nguyễn Khoa Nam, dân biểu Lư Quí Chung...; Rồi ḥa hợp ḥa giải dân tộc qua các nghiên cứu cho Quỹ nghiên cứu Joiner của Trung tâm William Joiner, Hoa Kỳ mà các tác giả tham gia năm 2005. Sau cùng là ước mơ về một giải Nobel ḥa b́nh cho Việt Nam.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.029970; LDVN.023043; MVNX.041176;