Sách chuyên đề tháng 7

Dự báo tác động tới việc làm, quan hệ lao động và hoạt động công đoàn khi Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại tự do : Sách tham khảo / Vũ Minh Tiến. - H. : Lao động, 2015. - 252 tr. ; 19 cm. 
Tóm tắt: Sự cạnh tranh giữa một đức trẻ này với một đứa trẻ khác, thực ra đă được bắt đầu ngay từ  sự khác nhau về quan niệm giáo dục con của các bậc cha mẹ. Hay nói theo cách khác, quan điểm giáo dục của cha mẹ về cơ bản sẽ quyết định sự thành bại của con cái trong cuộc đời sau này. Cần phải nói rằng đây chính là vấn đề quyết định vận mệnh của con bạn, gia đ́nh bạn và chính bản thân bạn. Bạn phải là người đưa ra sự quyết định đúng đắn. Sách bao gồm bốn nội dung chủ yếu: Những vấn đề về cách đối xử của cha mẹ đối với con cái; Những vấn đề về lời ăn tiếng nói giữa cha mẹ và con cái; Những vấn đề về chăm sóc sức khỏe cho con cái; Những vấn đề về rèn luyện cảm giác và động tác cho con cái.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.031120 LDVN.025156 LDVN.025157