Sách chuyên đề tháng 2

      

   Những danh y lừng danh đất Việt / Phạm Minh Thư tổng hợp. - H. : Thời đại, 2009. - 168tr. : h́nh ảnh ; 19cm.

  Tóm tắt: Cuốn sách "Những Danh Y Lừng Danh Đất Việt" của Phạm Minh Thư tổng hợp do nhà xuất bản Thời Đại phát hành, cuốn sách nói về cuộc đời và sự nghiệp của một số danh y tiêu biểu trong nền y học Việt Nam như : Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác, Tôn Thất Tùng...
 

  Số ĐKCB: DVN.023989; MVNX.032533; MVNX.032534;    

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.