Sách chuyên đề tháng 5

Ngày Bác trở về (1941 - 1969) / Phan Tuyết s.t., t.c.. - H. : Dân Trí, 2018. - 218 tr. ; 19 cm.. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)   
Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản. Nội dung cuốn sách với 218 trang in được xuất bản năm 2018 sẽ giúp cho bạn đọc có thêm kiến thức hiểu thêm về Bác.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: DVN.033361 MVNX.046203 MVNX.046204