Sách chuyên đề tháng 6

  Làm ǵ khi trẻ gặp trở ngại về tâm lư. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2009. - 178tr. ; 20cm.

  Tóm tắt: Các vấn đề về sức khỏe tâm lư của trẻ liên quan đến nhiều khía cạnh, nếu không can thiệp sớm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tâm lư b́nh thường, h́nh thành nhân cách, hiệu quả học tập, khả năng thích nghi với xă hội của trẻ… Vấn đề sức khỏe tâm lư cần được nâng cao theo nhu cầu chất lượng cuộc sống. Ngày nay điều kiện vật chất cung cấp cho trẻ ngày càng tốt lên, nhu cầu bảo vệ sức khỏe tâm lư cũng dần tăng lên và là nhân tố quan trọng để đảm bảo chất lượng cuộc sống. Nội dung cuốn sách là nguồn kiến thức bổ ích cho bạn đọc về vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm lư cho trẻ.

  Số ĐKCB: DVN.022778; MVNX.030180; MVNX.030181;  

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.