Sách chuyên đề tháng 5

      

      Đại tướng Vơ Nguyên Giáp thời trẻ/ Phạm Hồng Cư, - H. : Thanh niên, 2009. - 149tr. ; 20cm.         

   Tóm tắt: Cuốn sách “Đại tướng Vơ Nguyên Giáp thời trẻ” của tác giả Phạm Hồng Cư, với sự cộng tác của bà Đặng Bích Hà – phu nhân Đại tướng, dựa vào các tư liệu lịch sử, đặc biệt là các bức thư của gia đ́nh Đại tướng đă phác họa lại một quăng đời của Đại tướng Vơ Nguyên Giáp – tuổi thơ và thời trẻ, với những chi tiết chân thực và xúc động. Thông qua cuốn sách, tác giả mong được góp thêm tư liệu về cuộc đời của Đại tướng – người Anh cả của quân đội ta, một vị tướng văn vơ song toàn, có một phẩm chất cách mạng tuyệt vời, suốt đời hết ḷng phục vụ cách mạng.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

   Số ĐKCB: DVN.024027;