Sách chuyên đề tháng 10

 Những điều phái nữ muốn nam giới biết / Barbara De Angelis; Lê Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 342 tr. ; 20 cm.

 Tóm tắt: Cuốn sách  như lời mời gọi nam giới hăy nh́n và am hiểu phụ nữ như đích thực là họ từ trước đến nay. Và càng thiết thực khi có thể giúp phụ nữ thành công trong bày tỏ những nhu cầu, giải thích bản tính và chia sẻ tâm hồn của bạn với người đàn ông bạn yêu. Cuốn sách sẽ là một nguồn an ủi, sức mạnh và cảm hứng nhắc nhở bạn rằng bạn không đơn độc trong cuộc hành tŕnh của đời ḿnh và sẽ đưa chúng ta đến gần hơn việc tạo ra một quan hệ đầy yêu thương, măn nguyện và say đắm mà chúng ta luôn ước mơ.

  Số ĐKCB: DVN.032343; LDVN.028956; LDVN.028957;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.