Sách chuyên đề tháng 6
 

  25 vấn đề về t́nh bạn và cách giải quyết : Giáo dục tâm lư cho trẻ / Michele Borba; Biên dịch: Nhật Nhật, Kiến Văn. - H. : Phụ nữ, 2007. - 258tr. : h́nh ảnh ; 19cm. 

  Tóm tắt: Trong nuôi dạy con cái, các bậc cha mẹ chỉ luôn lo lắng về trường học, sợ con không biết đọc từ lúc c̣n nhỏ; lo lắng về kỹ năng toán học, khoa học cũng như điểm số và thành tích trong  học tập và thể thao…mà quên đi cảm nhận, giá trị của mối quan hệ t́nh cảm bạn bè của trẻ. Bạn bè không chỉ đơn thuần là để chơi, mà c̣n chia sẻ và đặt nền móng cho trẻ khi trưởng thành. Nội dung cuốn sách sẽ giúp cho chúng ta trong việc hướng con ḿnh phát triển kỹ năng xây dựng t́nh bạn, góp phần h́nh thành tính cách, bồi dưỡng tâm lư – thể lư cho trẻ sau này.

  Số ĐKCB: DVN.018955; MVNX.024096; MVNX.024097;  

                                                  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.