Sách chuyên đề tháng 2
 

 Trần Hữu Tước - Tấm gương sáng về tài năng và y đức/ Đặng Hồi Xuân, Nguyễn Văn Đức, Phạm Mạnh Hùng...;S.t., b.s.: Nguyễn Đức Hinh.... - H. : Chính trị Quốc gia,2014. - 577tr., 35tr. ảnh; 24cm.

 Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những cống hiến của giáo sư Trần Hữu Tước trong lĩnh vực y học, đặc biệt ngành tai mũi họng. Một số bài viết của ông về lĩnh vực y học. Các bài viết của các tác giả, đồng nghiệp và bạn bè về người thầy thuốc của nhân dân, người trí thức tiêu biểu, người thầy chân chính, một tấm gương sáng của đạo đức ngành y...

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

  Số ĐKCB: DVV.006662;