Sách chuyên đề tháng 7
 

     Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 130 tr. ; 19cm.

    Tóm tắt: Chỉ với 130 trang in, cuốn sách là một tập hợp những bài viết và nói  của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh liệt sĩ “việc giúp đỡ thương binh và gia đ́nh liệt sĩ là một nghĩa vụ của nhân dân”. Cuốn sách là một tài liệu bổ ích giúp bạn đọc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, c̣n là tài liệu góp phần giáo dục thế hệ trẻ phát huy, tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.                                                                                                      

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.018308; MVNX.022930; MVNX.022931;