Sách chuyên đề tháng 9
 

     9 bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới / Nguyễn Văn út biên soạn. - H. : văn hóa thông tin, 2006. - 619 tr. ; 20cm.

    Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là tập hợp tuyển chọn 9 bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới trong đó có tuyên ngôn độc lập của Việt Nam. Các bản tuyên ngôn của các nước và Liên hợp quốc đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều khía cạnh, chung quy cũng là quyền được độc lập, tự do, được tôn trọng, được bảo vệ, được mưu cầu hạnh phúc… Của con người dù là màu da nào, ở quốc gia nào. Bên cạnh 9 bản truyên ngôn, cuốn sách gồm có 6 phụ lục gồm nhiều điều cụ thể, chi tiết của một số bộ luật, quy tắc cộng đồng chung của một số nước. Nội dung cuốn sách sẽ giúp cho bạn đọc có thêm nguồn tư liệu và kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu.

    Số ĐKCB: DVN.018474; MVNX.023216;  

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.