Sách chuyên đề tháng 10

 Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc / Mai Ngọc Chúc, Hoàng Khôi. - H. : Thanh niên, 2014. - 388 tr. ; 20 cm. 

 Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:

 Phần 1: Truyện về các nữ thần và thánh mẫu.

 Phần 2: Truyện liệt nữ

 Phần 3: Truyện về những tài nữ.

 Tất cả những câu chuyện trong tác phẩm tuy chỉ ở mức thu thập và hệ thống tư liệu nhưng cũng mang đến cho độc giả những thông tin bổ ích và có cái nh́n mới mẻ hơn về những đóng góp của người phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay.

  Số ĐKCB: DVN.029098; MVNX.039906; MVNX.039907;  

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.