Sách chuyên đề tháng 5
 

  Đại tướng Vơ Nguyên Giáp – Danh tướng của thời đại qua tư liệu nước ngoài/ Biên soạn: Nguyễn Văn Sự. - H. : Quân đội nhân dân; 2010. - 711tr. ; 24cm.

  Tóm tắt: Đề tài về chiến tranh giải phóng của Việt Nam, về đại tướng Vơ Nguyên Giáp từ lâu đă thu hút nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Người nước ngoài, đặc biệt là người Pháp, người Mỹ, kể cả tướng lĩnh của họ cũng viết về ông với sự ngưỡng mộ tài năng và đức độ của vị Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nội dung cuốn sách được lựa chọn, trích dẫn từ những nguồn tư liệu phong phú, độc đáo, mang đến cho bạn đọc những phát hiện mới, góc nh́n mới về cuộc đời và sự nghiệp của đại tướng Vơ Nguyên Giáp

  Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

  Số ĐKCB: MVVX.006442;