Sách chuyên đề tháng 5
 

     

 

    T́m hiểu bộ luật lao động / Nguyễn Thành Long sưu tầm và hệ thống. - H. : Lao động, 2007. - 108tr. ; 24cm

    Tóm tắt: Sách giới thiệu về những quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lư lao động,góp phần thúc đẩy sản xuất.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVV.003995 MVVX.004368