Sách chuyên đề tháng 4
 

   Nhớ về mùa xuân đại thắng 1975 / / Nguyễn Thành Thơ, Hồ Hữu Nhựt, Hải Ngọc Thái Nhân Hoà.... - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2015. - 514 tr. : ảnh, sơ đồ ; 22 cm.      

   Tóm tắt: Mùa xuân năm 1975 có một ư nghĩa lịch sử và thời đại, chấm dứt cuộc trường chinh cứu nước đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự chủ, thống nhất và phát triển. Cuốn sách Nhớ về Mùa Xuân Đại Thắng 1975 tập hợp những hồi ức, những h́nh ảnh sinh động, những tư liệu, những mẩu chuyện người thật, việc thật góp phần làm nên cuộc đại thắng mùa xuân 1975. Sách bao gồm những bài viết về kỷ niệm thời chiến, kỷ niệm chiến trường, kỷ niệm quân dân, đồng đội, đồng hương... gắn với sự nghiệp giải phóng Sài G̣n, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ngoài ra, c̣n có một số bài dự thi viết về Đại thắng mùa xuân 1975 theo phát động của Hội Khoa học lịch sử thành phố.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

   Số ĐKCB: DVV.006826; LDVV.003430; MVVX.008034;