Sách chuyên đề tháng 6
 

Những câu hỏi triết học từ bé tới lớn : Truyện tranh / Michel Piquemal ; Minh hoạ: Thomas Baas ; Lưu Thị Hương Thanh dịch. - H. : Thế giới Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhă Nam, 2018. - 175 tr. : tranh màu ; 25 cm.

Tóm tắt: Những câu hỏi triết học từ bé tới lớn với mục đích rèn luyện tư duy triết lư và phản biện cho trẻ em. Nội dung cuốn sách đề cập đến những thắc mắc và cách suy luận thường ngày của các bạn nhỏ thông qua những câu chuyện hết sức đơn giản như: việc mua sắm ở siêu thị, những thứ bị cấm đoán, những bài học ngụ ngôn, một cuộc căi cọ với bạn bè… Bằng h́nh thức vui chơi qua các câu chuyện kể, độc giả nhỏ tuổi sẽ bước vào thế giới của suy nghĩ và sự trừu tượng.

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: T1VV.004513 T1VV.004514 T1VV.004515