Sách chuyên đề tháng 12
 

   70 năm quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng / Lô Ích Giang, Triệu Quang Tiến, Bàn Tài Đoàn...; Sưu tầm biên soạn: Nguyễn Đức Cường.... - H. : Văn hóa Thông tin, 2014. - 435 tr. : ảnh chân dung, h́nh ảnh ; 27 cm.     

   Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần:

   Phần I: Sự ra đời của Quân đội nhân dân Việt Nam.

   Phần II: Quân đội nhân dân Việt Nam – quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

   Phần III: Quân đội nhân dân Việt Nam với nhiệm vụ quốc tế cao cả.

   Phần IV: Măi măi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

  Cuốn sách góp phần tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân về truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng và h́nh ảnh Bộ đội Cụ Hồ; góp phần nâng cao nhận thức. khơi dậy ḷng tự hào, cổ vũ động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống cách mạng, giữ vững niềm tin, tinh thần độc lập, ư chí tự cường, tích cực đóng góp sức lực, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xă hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc.

   Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc. 

   Số ĐKCB: DVV.006454;