Sách chuyên đề tháng 9
 

  Bác Hồ với Hà Nội / Nguyễn Hoàng Điệp, Phương Thanh, Hoàng Anh. - H. : Văn hóa thông tin, 2009. - 351tr. ; 20cm.   

   Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần:

Phần I: Những hoạt động của Bác Hồ với thủ đô Hà Nội. Phần này có gần 200 h́nh ảnh tư liệu quư liên quan đến hoạt động của Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội và t́nh cảm của nhân dân Hà Nội đối với Bác Hồ, được xếp theo tŕnh tự thời gian.

Phần II: Những câu chuyện về Bác Hồ với nhân dân Hà Nội. Phần này gồm những câu chuyện về Bác Hồ với Hà Nội của nhiều cán bộ và quần chúng nhân dân Hà Nội đă từng may mắn, hạnh phúc được gặp Bác, được học tập và trưởng thành, được Bác chỉ bảo và dạy giỗ ân cần. Nội dung cuốn sách chứa đựng một lượng lớn thông tin liên quan sẽ là một nguồn tài liệu sinh động, quư giá giúp bạn đọc nghiên cứu, t́m hiểu về sự quan tâm sâu sắc cùng t́nh yêu thương, tôn trọng của Người dành cho toàn thể nhân dân Thủ đô, cho các bộ, ban, ngành trên nhiều lĩnh vực.

    Số ĐKCB: DVN.022920; MVNX.030406; MVNX.030407;  

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.