Sách chuyên đề tháng 4

    Chiến thắng đường 5 Phú Yên xuân 1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 228tr. : h́nh ảnh ; 20cm.

    Tóm tắt: Cuốn sách như một tập lịch sử tái hiện đầy đủ, chính xác, đúng sự thật lịch sử toàn bộ diễn biến Chiến thắng đường 5 (tháng 3/1975) của quân dân Phú Yên. Tập lịch sử cũng làm rơ chủ trương và sự chỉ đạo nhạy bén, phù hợp thực tiễn chiến trường, sự sáng tạo trong chỉ đạo chiến tranh của Tỉnh ủy Phú Yên, Sở Chỉ huy tiền phương của tỉnh, sự chiến đấu anh dũng ngoan cường và thắng lợi to lớn của quân dân Phú Yên trong suốt diễn biến của các trận đánh trên đường 5. Ngoài ra, cuốn sách c̣n làm rơ diễn biến từng trận đánh, thời điểm địch đến Phú Yên, lực lượng ta, địch, kết quả chiến đấu; khẳng định chiến công anh hùng của quân dân Phú Yên đă đóng góp vào Đại thắng mùa xuân 1975 của cả dân tộc.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DCVN.001872; DCVN.001873; DCVN.001874;