Sách chuyên đề tháng 6
      Tâm lư con trẻ / Anh Côi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 115tr. ; 17cm.  

     Tóm tắt: Thế giới h́nh thành từ những khoảng không gian ngăn cách bởi những rào chắn, ngôn từ, suy nghĩ, hành động… Thế giới đó là một sự tuyển lựa các rào chắn. Thế giới trẻ con là thế giới tự do. Nhưng ngay từ lúc mới sinh cái thế giới đó đă nhanh chóng bị giới hạn. Tại sao người lớn chúng ta lại giới hạn, ngăn trở con cái ḿnh. Mục đích của những giới hạn, cấm đoán ấy là ǵ. Nội dung cuốn sách sẽ chỉ ra những mặt trái của sự giới hạn, cấm đoán con cái của chúng ta, giúp chúng ta có cách nuôi dạy con cái tốt hơn.

     Số ĐKCB: DVN.021595; MVNX.027894; MVNX.027895;  

     Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.