Sách chuyên đề tháng 2
       50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 những giá trị lịch sử / Lê Trung Kiên, Nguyễn Ḥa tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2017. - 367 tr. ; 27 cm.

 Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện lịch sử trọng đại của Xuân Mậu Thân (1968 - 2018). Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm Mậu Thân 1968 đă làm rung chuyển không chỉ chính quyền Sài G̣n mà c̣n làm chao đảo cả chính trường nước Mỹ lúc bấy giờ. Nó đă làm thay đổi cục diện cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta, là một trong những nguyên nhân quyết định Mỹ phải chấp nhận đàm phán việc kư kết Hiệp định Paris năm 1973 và là tiền đề cho sự toàn thắng của cuộc tổng tiến công năm 1975, giải phóng miền Nam và thống nhất hoàn toàn đất nước. Có thể nói, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy này cho tới tận hôm nay đă trở thành biểu tượng của ư chí tiến công và ḷng quả cảm của người Việt Nam.

 Số ĐKCB: DVV.007942 

 Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.