Sch chuyn đề thng 2

200 mn ăn ngon Việt Nam / Thanh Minh, Thanh Thủy. - H. : Lao động, 2016. - 213 tr. ; 19 cm.

Tm tắt: Mn ăn Việt Nam rất đa dạng, phong ph v hi ha về dinh dưỡng để nấu được những mn ăn như vậy l cả một nghệ thuật. Nội dung cuốn sch được bin soạn cng phu v chi tiết sẽ cung cấp những kiến thức bổ ch cụ thể từ khu chuẩn bị thực phẩm đến phương php v cc bước chế biến, yu cầu chất lượng v yu cầu thẫm mỹ của cc mn ăn sẽ gip cho bạn đọc c thể tự nấu được một bữa ăn thường nhật, hoặc mm cỗ ngy tết một mm cỗ thơm ngon tinh khiết, mu sắc hấp dẫn, giu nt văn ha ẩm thực Việt Nam.

Sch hiện c tại Thư viện, mời bạn đọc tm đọc.

Số ĐKCB: DVN.031267 LDVN.025392 LDVN.025393  MVNX.043190 MVNX.043191