Sách chuyên đề tháng 12

    Những bông hoa tháng hai / Tô Phương, Hà Đ́nh Cần, Hoàng Huân, Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Nghệ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 255 tr. ; 20 cm.

    Tóm tắt: Trong tập sách này là một phần những câu chuyện, những tấm gương tiêu biểu như Đặng Văn Khoan, Đỗ Chu Bỉ, Nguyễn Bá Lại… trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc bốn mươi năm về trước. Cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc  đă  lùi  xa, đất  nước  đi  lên  có nhiều  thay  đổi.  Nhưng  trong  đời  sống  có  những  giá trị bất biến, không sự thay đổi nào làm phai lạt, luôn tồn tại đồng hành với đời sống đương đại, ấy là h́nh ảnh  những  người  con  ưu  tú  từng  quên  ḿnh  v́  sự trường tồn của đất nước, của dân tộc.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.033601; MVNX.046655;