Sách chuyên đề tháng 6

Nhà ḿnh thích ở bên nhau : Những câu chuyện yêu thương trong gia đ́nh / Jutta Langreute, Stefanie Dahle ; Bi Bi dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 48 tr. : tranh màu ; 26 cm.

Tóm tắt: Mỗi gia đ́nh là một tế bào của xă hội và mỗi thành viên trong gia đ́nh sẽ góp phần làm cho đ́nh ḿnh hoàn hảo hơn. Cuốn sách “Nhà ḿnh thích ở bên nhau” gồm có hai câu chuyện, là một cuốn sách ấm áp t́nh yêu thương và vô cùng thích hợp để cha mẹ đọc cho con, qua đó hiểu con hơn nữa.

Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

Số ĐKCB: T1VV.003750 T1VV.003751 T1VV.003752