Sách chuyên đề tháng 7

    Thương binh tàn nhưng không phế. - H. : Thông tấn, 2007. - 267 tr. ; 19cm.

    Tóm tắt: Cuốn sách “Thương binh tàn nhưng không phế” nhằm giới thiệu đến bạn đọc những tấm gương thương binh điển h́nh tiên tiến, tiêu biểu cho tinh thần khắc phục khó khăn, vượt lên thương tật, hoàn cảnh, lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế…..Cuốn sách là một tài liệu có giá trị cho bạn đọc thế hệ trẻ hôm nay tham khảo, nâng cao hiểu biết về những con người đă làm nên lịch sử và phát huy truyền thông cách mạng dân tộc Việt Nam.

    Sách hiện có tại Thư viện, mời bạn đọc t́m đọc.

    Số ĐKCB: DVN.018309; LDVN.008517; LDVN.008518;