“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH 

HỒ CHÍ MINH”

 ************

     Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, trong các buổi chào cờ sáng thứ hai hàng tuần ngoài việc đọc các bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thư viện tổ chức chiếu phim tư liệu về Bác với nội dung phim được sưu tầm, chọn lọc:

 

VIDEO  
  Hồ Chí Minh chân dung một con người
  Giới thiệu sách về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU  
  Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh