1.  Tổ chức thành công bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Tỉnh ủy ban hành 3 nghị quyết, 6 chương tŕnh hành động về phát triển kinh tế - xă hội; Chỉ thị về “Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016”.

3. Khởi công nhiều dự án quan trọng của tỉnh.

 

4. Hơn 1,1 triệu lượt khách du lịch đến Phú Yên.

 

5. Lẫm Phú Lâm được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia và lễ hội cầu ngư Phú Yên được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

 

6. 4 cô giáo và 7 thanh niên dũng cảm cứu 15 học sinh mầm non thoát khỏi lũ dữ.

 

7. Thông hầm đường bộ qua đèo Cả.

 

8. Phát hiện một số vụ phá rừng nghiêm trọng.

 

9. Xử lư nhiều cán bộ sai phạm về quản lư đất đai ở huyện Đông Ḥa.

 

 

 

---------------------------

10 sự kiên nổi bật của Phú Yên năm 2018

10 sự kiên nổi bật của Phú Yên năm 2017

 09 sự kiện nổi bật của Phú Yên năm 2016

 10 sự kiện nổi bật của Phú Yên năm 2015

10 sự kiện nổi bật của Phú Yên năm 2014

09 sự kiên nổi bật của Phú Yên năm 2013