(Chinhphu.vn) - Tối 1/7, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xă Đông Ḥa tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xă Đông Ḥa và các phường thuộc thị xă Đông Ḥa.
 

Lănh đạo tỉnh Phú Yên trao Nghị quyết thành lập thị xă Đông Ḥa

của UBTVQH cho đại diện lănh đạo thị xă Đông Ḥa. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Phú Yên

 

    Theo Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14, thị xă Đông Ḥa được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 265,62 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 119.991 người của huyện Đông Ḥa.

    Sau khi thành lập, thị xă Đông Ḥa có 10 đơn vị hành chính gồm: 5 phường (Ḥa Vinh, Ḥa Hiệp Trung, Ḥa Hiệp Bắc, Ḥa Hiệp Nam, Ḥa Xuân Tây) và 5 xă (Ḥa Thành, Ḥa Tân Đông, Ḥa Xuân Đông, Ḥa Xuân Nam, Ḥa Tâm).

    Cổng TTĐT tỉnh Phú Yên đưa tin tại buổi lễ, lănh đạo thị xă Đông Ḥa cho biết được sự quan tâm giúp đỡ của các bộ, ban ngành Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Ḥa đă tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, ra sức khắc phục khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, với nhiều sự đổi thay, khởi sắc.

    Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng b́nh quân mỗi năm đều tăng 10,56%; kết cấu hạ tầng được đầu tư và ngày càng được hoàn thiện. Đến nay, toàn thị xă có 3/5 xă đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

    Năm 2019, thu nhập b́nh quân đầu người của Đông Ḥa đạt 55,64 triệu đồng/người/năm, cao hơn mức trung b́nh của cả nước. Đặc biệt, phần lớn diện tích đất của Đông Ḥa nằm trong Khu kinh tế phía Nam Phú Yên, có khu công nghiệp và các dự án lớn của tỉnh đang và sẽ triển khai thực hiện, đó là những thuận lợi cơ bản để Đông Ḥa phát triển trong tương lai…

    Chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xă Đông Ḥa nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn đề nghị thị xă Đông Ḥa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tích cực thi đua lao động, sản xuất đưa Đông Ḥa phát triển nhanh, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xă nhiệm kỳ 2020-2025 vào thực tiễn đời sống. Đồng thời, thị xă tập trung huy động, kêu gọi thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xă hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xă hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng Đông Ḥa thành đô thị xanh-sạch-đẹp từng bước hiện đại, văn minh.

    * Tối cùng ngày, thị xă Đông Ḥa cũng tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập (1/7/2005-1/7/2020).

Nguồn: http://baochinhphu.vn/Hoat-dong-dia-phuong/Phu-Yen-Cong-bo-Nghi-quyet-thanh-lap-thi-xa-Dong-Hoa/399611.vgp