Năm thứ hai liên tiếp hoàn thành và vượt 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xă hội, quốc pḥng - an ninh; đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động.

 

 

Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp Phú Yên hoàn thành và vượt 18/18 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có chỉ tiêu phát triển Đảng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP) là 8,32%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xă hội 19.164 tỉ đồng (vượt 3,6% kế hoạch), tổng kim ngạch xuất khẩu 168,8 triệu USD (vượt 2,3% kế hoạch)… Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt hơn 7.000 tỉ đồng, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm trước.

 

Sáng 15/2/2019, UBND tỉnh Phú Yên đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động, tạo bước đột phá về cải cách hành chính, với mục tiêu đem đến sự minh bạch, kịp thời trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài ḷng của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp.

 

 

 

 

 

Báo Phú Yên

 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/76/233391/10-su-kien-noi-bat-o-phu-yen-nam-2019.html