Tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư

tỉnh Phú Yên năm 2018

 

  Với chủ đề “Phú Yên - Hợp tác đầu tư và phát triển”, hội nghị diễn ra ngày 19/1/2018 tại Khu du lịch sinh thái Sao Việt, TP Tuy Ḥa. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; hơn 32 đại biểu là lănh đạo Chính phủ, các bộ ngành ở Trung ương và chuyên gia kinh tế; 18 đại sứ quán, lănh sự quán, Văn pḥng đại diện các nước ASEAN, vùng lănh thổ và các quốc gia khác.

  Có 14 nhà đầu tư với 17 dự án được trao quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng kư đầu tư và 11 dự án trao thông báo tiếp cận, khảo sát, nghiên cứu đầu tư. Đặc biệt có 5 dự án, kinh phí 2,1 tỉ USD và 6.495 tỉ đồng kư biên bản ghi nhớ đầu tư.

 

Báo Phú Yên

 

Nguồn: http://www.baophuyen.com.vn/76/212297/10-su-kien-noi-bat-cua-phu-yen-nam-2018.html