Bài cḥi trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

  Di sản Nghệ thuật Bài Cḥi Trung bộ VN đă được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại chiều 7.12.

Đoàn Việt Nam vui mừng khi UNESCO thông qua việc ghi danh nghệ thuật Bài Cḥi Trung bộ VN tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại /// Cục Di sản cung cấp

  Thông tin từ Cục Di sản (Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch) cho biết vào hồi 15 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 7.12.2017, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 12 của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, di sản Nghệ thuật Bài Cḥi Trung bộ Việt Nam đă chính thức được UNESCO ghi danh tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

  Cũng theo hồ sơ của Cục Di sản, Hội hô Bài Cḥi là tṛ diễn xướng dân gian đầy sáng tạo của cư dân ven biển miền Trung. Những năm gần đây, khắp nơi trên các vùng Quảng Nam, B́nh Định, Phú Yên, cứ đến ngày lễ Tết, người dân lại nô nức đi chơi Bài Cḥi. Loại h́nh này c̣n được khai thác để phục vụ du lịch. Bên cạnh những giá trị về văn hóa, nghệ thuật, hát Bài Cḥi c̣n mang đậm tính nhân văn, tính giáo dục về t́nh yêu quê hương, đất nước, yêu con người... thông qua những câu hô hát (c̣n gọi là câu Thai).

  Thông qua nội dung của những câu hát, có thể t́m thấy trong đó sự ca ngợi t́nh thương yêu cha mẹ, t́nh nghĩa thầy tṛ, t́nh nghĩa vợ chồng... Không chỉ mang đậm tính nhân văn, mà nội dung các câu hát trong nghệ thuật bài cḥi c̣n mang đậm tính giáo dục về đạo đức, về nhân cách, lối sống, hướng con người đến những giá trị, chuẩn mực đạo đức cao đẹp hơn.
  Trong khi đó, theo Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Cḥi Trung bộ Việt Nam đáp ứng nhiều tiêu chí để đăng kư vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
  Thứ nhất, Nghệ thuật Bài Cḥi là một hoạt động văn hóa quan trọng trong cộng đồng làng xă, đáp ứng nhu cầu giải trí và thưởng thức nghệ thuật của cộng đồng. Các câu chuyện trong Bài Cḥi là những bài học đạo đức, thể hiện t́nh yêu quê hương đất nước, sự gắn kết cộng đồng và những kinh nghiệm trong cuộc sống của người dân. Việc thực hành di sản Nghệ thuật Bài Cḥi thúc đẩy sự b́nh đẳng về giới tính cũng như sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cộng đồng.
  Thứ hai, việc ghi danh Nghệ thuật Bài Cḥi khuyến khích đối thoại giữa các cộng đồng, các nhóm người và cá nhân; tạo cơ hội trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người thực hành, qua đó làm phong phú kiến thức và kỹ năng liên quan đến việc thực hành các h́nh thức nghệ thuật.
  Thứ ba, hồ sơ đă mô tả chi tiết, rơ ràng những nỗ lực trong quá khứ và hiện tại để bảo vệ di sản và đảm bảo sự tồn tại của các cộng đồng, các nhóm người và các câu lạc bộ với sự hỗ trợ của Chính phủ. Những nỗ lực này bao gồm việc tổ chức các hội Bài Cḥi, tŕnh diễn và giảng dạy bải bản và kỹ năng ca hát, cũng như kỹ thuật tŕnh diễn, phương pháp làm thẻ bài và các kỹ năng chơi Bài Cḥi.
  Thứ tư, cộng đồng tích cực đóng góp ư tưởng cho việc sưu tầm và tư liệu hóa di sản, điền vào các mẫu kiểm kê và tham gia vào tất cả các công đoạn chuẩn bị hồ sơ đề cử. Các cá nhân và đại diện của các nhóm và câu lạc bộ Bài Cḥi đă kư Cam kết tự nguyện, đồng thuận của họ đối với đề cử.
  Thứ năm, di sản này được Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong giai đoạn 2014 - 2016. Các tỉnh có di sản cũng kiểm kê di sản. Viện Âm nhạc VN quản lư cơ sở dữ liệu về Nghệ thuật Bài Cḥi và cập nhật hàng năm.
  Việc UNESCO ghi danh Nghệ thuật Bài Cḥi Trung bộ Việt Nam tại Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng, đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau v́ sự khoan dung, t́nh yêu và ḷng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Ngữ Yên

Nguồn: https://thanhnien.vn/van-hoa/bai-choi-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-dai-dien-cua-nhan-loai-907543.html