1. Tổ chức kỷ niệm và hội thảo khoa học cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng;

 

2. Festi­val Thủy sản Việt Nam - Phú Yên 2014;

 

3. Động thổ Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô;

 

4. Kỷ niệm 50 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu Không số;

 

5. Dựng tượng danh nhân Lương Văn Chánh và công nhận cây bồ đề trong khuôn viên đền thờ là Cây di sản quốc gia;

 

6. Dân ca bài cḥi Phú Yên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia;

 

7. Đồng chí Phan Ngọc Bích, đảng viên đầu tiên được trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng;

 

8 Hoạt động tŕnh diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

 

9. Sáu danh thắng và 2 đặc sản ẩm thực Phú Yên được xác lập kỷ lục Việt Nam;

 

10. Đội bóng đá Phú Yên được thăng lên hạng Nhất quốc gia.

---------------------------

10 sự kiên nổi bật của Phú Yên năm 2018

10 sự kiên nổi bật của Phú Yên năm 2017

 09 sự kiện nổi bật của Phú Yên năm 2016

 10 sự kiện nổi bật của Phú Yên năm 2015

10 sự kiện nổi bật của Phú Yên năm 2014

09 sự kiên nổi bật của Phú Yên năm 2013