1. Tổ chức kỷ niệm và hội thảo khoa học cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng;

 

2. Festi­val Thủy sản Việt Nam - Phú Yên 2014;

 

3. Động thổ Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô;

 

4. Kỷ niệm 50 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu Không số;

 

5. Dựng tượng danh nhân Lương Văn Chánh và công nhận cây bồ đề trong khuôn viên đền thờ là Cây di sản quốc gia;

 

6. Dân ca bài cḥi Phú Yên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia;

 

7. Đồng chí Phan Ngọc Bích, đảng viên đầu tiên được trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng;

 

8 Hoạt động tŕnh diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

 

9. Sáu danh thắng và 2 đặc sản ẩm thực Phú Yên được xác lập kỷ lục Việt Nam;

 

10. Đội bóng đá Phú Yên được thăng lên hạng Nhất quốc gia.