TÀI LIỆU VỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

 

            Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay, ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ ǵn lấy nó”. Theo lời dạy của Bác, ngày nay Đảng và Nhà nước ta đă xác định: Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam là việc hết sức cần thiết, cấp thiết và lâu dài. Đó là công cuộc tuyên truyền về ḷng yêu nước, về ḷng tự hào và trách nhiệm công dân của mỗi người dân Việt Nam đối với chủ quyền của đất nước ḿnh.

Thực hiện công văn số 1647/BVHTTDL ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc trưng bày, triển lăm, tuyên truyền giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Thư viện tỉnh Phú Yên trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số tài liệu về biển đảo và  chủ quyền biển đảo Việt Nam.

1. Công ước của Liên Hiệp quốc về luật biển 1982

      Công ước Luật biển 1982 đă trở thành cơ sở pháp lư quốc tế vững chắc, quan trọng, được thừa nhận và luôn được viện dẫn trong cuộc đấu tranh cam go, phức tạp để bảo vệ các vùng biển và thềm lục địa và các quyền và lợi ích chính đáng của nước ta trên biển. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bên cạnh những những chứng cứ lịch sử, pháp lư chứng minh chủ quyền của Việt Nam đă được xác lập liên tục, hoà b́nh từ lâu đời đối với hai quần đảo, Công ước là công cụ pháp lư để phản bác những yêu sách phi lư, ngang ngược của Trung Quốc đối với cái gọi là “đường lưỡi ḅ” chiếm đến 80% diện tích Biển Đông, vốn là vùng biển nửa kín được bao bọc bởi 9 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sách có tại kho mượn: MVVX.000804; MVVX.000805; MVVX.000806

 

2. Luật biển Việt Nam

 

 

      Luật biển Việt Nam gồm 7 chương 55 điều được Quốc Hội nước Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012

Sách có tại kho mượn: MVVN.037960                   

 

3. Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

 

 

     Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam cuốn sách tập hợp tất cả ư chí và nguyện vọng của nhân dân, các bộ, ban, ngành trước chủ quyền lănh thổ, như tên tác giả cuốn sách đề rơ “Cộng ḥa xă hội chủ nghĩa Việt Nam”. “Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” do nhóm tác giả gồm: Nguyễn Thái Anh – Nguyễn Đức – Đàm Xuân biên soạn, cuốn sách dày 558 trang, được chia làm ba phần:

   - Phần thứ nhất: Những cứ liệu lịch sử quan trọng

   - Phần thứ hai: Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam

   - Phần thứ ba: Biển đảo Việt Nam trong Văn chương – Thơ ca –Âm nhạc.

Sách có tại kho đọc: 1015020005986             

 

4. Hoàng Sa - Trường Sa : Luận cứ và Sự kiện.

 

        Hoàng Sa – Trường Sa: Luận cứ và sự kiện tập hợp những bài nghiên cứu của nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc - Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, trường ĐH học Mở TP.HCM. Cuốn sách gồm 4 vấn đề: 

    - Tên gọi Biển Đông

    - Từ “Băi Cát Vàng”, “Vạn lư Trường Sa” đến Hoàng Sa – Trường Sa ngày nay

    - Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam

    - Thử t́m một giải pháp cho vấn đề Biển Đông.

Sách có tại kho đọc: 1015020005726               

 

5. Hoàng Sa, Trường Sa là máu thịt Việt Nam

 

       Trường Sa, Hoàng Sa là máu thịt Việt Nam – một cuốn sách có giá trị lịch sử, khoa học và pháp lư cao về chủ quyền biển đảo của Việt Nam (NXB Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Văn hóa Tràng An xuất bản và phát hành năm 2013).

       Cuốn sách tập hợp các bài viết của nhiều nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực: lịch sử, khảo cứu, đồ bản, địa lư, văn hóa… của các tác giả: Tiến sĩ Mai Hồng, Giáo sư Tiến sĩ Lê Trọng, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đắc Xuân, Tiến sĩ Đinh Công Vĩ, nhà báo Văn Cường, nhà báo Hiệp Đức… Mời các bạn t́m đọc.
Sách có tại kho đọc: 1015020006095                   

 

6. Hoàng Sa, Trường Sa  là của Việt Nam

 

     Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lư : Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Đây là tập các công tŕnh nghiên cứu cùng các bài báo và tư liệu cập nhật về chủ quyền không thể tranh căi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

     Kho thư tịch cổ Việt Nam cũng như phương Tây đều xác nhận nhà nước Việt Nam đă phát hiện, chiếm hữu và thực thi chủ quyền trên hai quần đảo này từ thế kỷ 15. Ngược lại, hai quần đảo này chưa từng được ghi nhận trong bất cứ văn bản lịch sử nào của Trung Quốc cho đến tận nửa đầu thế kỷ XX.

      Các tác giả c̣n đưa ra những luận cứ bác bỏ yêu sách phi lư về “đường lưỡi ḅ” của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, sách c̣n giới thiệu Biên niên sự kiện về Hoàng Sa- Trường Sa, phần Phụ lục với các văn kiện và điều ước quốc tế có liên quan, cùng những h́nh ảnh và kiến thức cơ bản về biển đảo Việt Nam.

Sách có tại kho đọc: 1015020006098                   

 

 7. Ṭa án quốc tế về Luật Biển

 

 

       Nhà xuất bản Tư pháp giới thiệu cuốn sách “Ṭa án quốc tế về Luật Biển” của TS. Nguyễn Hồng Thao. Cuốn sách tập trung làm rơ tổ chức, thẩm quyền, cơ chế hoạt động cũng như một số vụ việc điển h́nh của cơ quan tài phán quốc tế này…

Sách có tại kho mượn: MVVN.036471                   

 

8. Những kư ức không thể lăng quên Hoàng Sa - Trường Sa trong trái tim Tổ quốc

 

 

        Những kư ức không thể lăng quân - Hoàng Sa- Trường Sa trong trái tim Tổ quốc gồm 3 phần

 

Phần 1:  Những kiến thức căn bản về biển đảo

Phần 2 : Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc 

Phần 3: Những kư ức không thể lăng quên

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Sách có tại kho đọc: 1015020005984                   

 

9. Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

                                   

         Đây là một công tŕnh nghiên cứu khoa học trong suốt 40 năm của tác giả Hăn Nguyên Nguyễn Nhă – một nhà nghiên cứu chuyên sâu về đề tài Hoàng Sa – Trường Sa. Công tŕnh tâm huyết này dựa trên nguồn tư liệu phong phú, đa dạng được thu thập ở cả trong và ngoài nước; trong đó có tư liệu từ các văn bản mang tính lịch sử, tính pháp lí cao như Châu bản triều Nguyễn, văn bản thực thi chủ quyền của chính quyền Tây Sơn, thư tịch và bản đồ cổ của nhà nước phong kiến Việt Nam, tư liệu và bản đồ cổ của phương Tây, và của chính người Trung Quốc liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sách có tại kho đọc : 1015020005997                   

 

10. Việt Nam Quốc hiệu & Cương vực. Hoàng Sa - Trường Sa 

 

 

       Việt Nam Quốc hiệu & Cương vực. Hoàng Sa - Trường Sa  là công tŕnh vừa mang tính khoa học, vừa phổ thông; khái quát suốt chiều dài lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc Việt Nam, từ thuở Vua Hùng dựng nước đến nay. Đăc biệt, để cập nhật vấn đề thời sự, tác giả bổ sung phần về Lănh hải Việt Nam gồm nhiều tư liệu và bản đồ cổ của thế giới ghi nhận Hoàng Sa - Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt nam suốt gần 500 năm qua.

 

Sách có tại kho đọc : 1015020006097       

            

 

11. Kỷ yếu Hoàng Sa

 

 

        Cuốn sách “Kỷ yếu Hoàng Sa” dày hơn 250 trang gồm các phần: Hoàng Sa là của Việt Nam, Công tác quản lư nhà nước đối với huyện Hoàng Sa, Hoàng Sa và những nhân chứng lịch sử, Cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa. Qua đó giới thiệu cho người đọc về vị trí địa lư, tầm quan trọng cùng những nội dung cơ bản của quá tŕnh xác lập, khai thác, quản lư và bảo vệ chủ quyền của nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ trong lịch sử.

 

Sách có tại kho đọc: 1015020006207

 

12. Kư ức lịch sử hải chiến Trường Sa- những người con bất tử

 

        Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ bao đời nay đă thuộc chủ quyền của Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đă không ngừng thực thi và bảo vệ chủ quyền trước mọi hành động có tính chất xâm phạm đến sự toàn vẹn lănh thổ của ḿnh. Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này phù hợp với luật pháp quốc tế và được công nhận bởi hàng loạt các bằng chứng pháp lư và lịch sử.

        Để bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, bao thế hệ cha anh đă không quản ngại khó khăn gian khổ và hy sinh. Nhằm phác họa lại những trận đánh và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của các chiến sĩ, anh hùng ,liệt sĩ. Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin cho tổ chức sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn cuốn sách “Kư ức lịch sử hải chiến Trường Sa – những người con bất tử”. Mời bạn đọc đón đọc.

Sách có tại kho đọc : 1015020005991

 

Thư viện tỉnh Phú Yên c̣n nhiều tên tài liệu khác nói về biển đảo và chủ quyền biển đảo. Mời bạn đọc đến Thư viện t́m đọc.

 

                                                                                                                                                      THƯ VIỆN TỈNH PHÚ YÊN