frameleft href
frameright
 

Chương trình phát thanh tiếng Êđê

Để ý Đảng đến với lòng dân

Duy trì đều đặn chương trình phát thanh tiếng Êđê là cố gắng lớn của Đài truyền thanh - truyền hình huyện Sông Hinh nhằm tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an ninh xã hội, bảo tồn những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc êđê.

Bên cạnh việc đảm bảo các chương trình thời sự hàng ngày, từ năm 2002, Đài truyền thanh - truyền hình Sông Hinh đã duy trì hiệu quả chương trình phát thanh tiếng Êđê với tần suất 2 - 3 kỳ/tháng, phát vào lúc 18 giờ 45 đến 19 giờ ngày thứ 5, thứ 6 cách tuần. Nội dung chủ yếu là phản ánh về những đổi thay của các buôn làng trong xây dựng kinh tế, phát triển y tế, giáo dục, giữ gìn trật tự an ninh, bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc. Đồng thời, củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc, giới thiệu cho bà con những cách làm ăn mới để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Trường Sinh, Trưởng đài Đài truyền thanh - truyền hình Sông Hinh, cho biết: "Đầu tiên, các tin bài được viết bằng tiếng Kinh. Sau đó, mới dịch ra tiếng Êđê và phát trên sóng vào giờ quy định. Trong ba năm 2002 - 2004, hai cộng tác viên tích cực cần mẫn, tâm huyết với công việc biên dịch và phát thanh là nhà văn lão thành Y Điêng - hội viên Hội nhà văn Việt Nam và nhà giáo về hưu Ma Vi".

Nói về chương trình phát thanh tiếng Êđê - nhà văn Y Điêng - tâm sự: "Tham gia biên dịch và làm phát thanh viên vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm với bà con Êđê, với Đảng. Ngay từ buổi phát sóng đầu tiên, bà con đã được nghe đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng tiếng Êđê. Qua đó, bà con hiểu được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Êđê nói riêng, góp phần giúp bà con thực hiện tốt nghĩa vụ công dân". Còn nhà giáo Ma Vi bộc bạch: "Các thế lực phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu gây rối, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc, phá rối sự ổn định của đất nước. Vì vậy, chương trình phát thanh này là rất cần thiết để giúp bà con nhận rõ diện mạo của chúng. Bên cạnh đó, các thông tin về xóa đói, giảm nghèo, về các gương người tốt, việc tốt sẽ động viên bà con ở các buôn làng vươn lên sản xuất làm ăn, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc".

Có thể nói, chương trình phát thanh tiếng Êđê đã có những tác động hữu hiệu đến đời sống của bà con dân tộc Êđê. Anh Ma Bi - người dân ở xã Ea Lâm phấn khởi - cho biết: "Mình thường nghe đài để biết thêm về cách trồng lúa nước, chăn nuôi sao cho tốt, biết xung quanh mình có rất nhiều người giỏi, người tốt. Mình càng biết ơn Đảng và Nhà nước đã chăm lo đầu tư để người dân miền núi có được đời sống ổn định và ngày càng khấm khá hơn. Mình mong muốn đài tăng thêm chương trình văn nghệ để mỗi khi đi rẫy về, nghe tiếng ca nhạc là cái mệt mỏi nó bay biến hết". Còn Mí Dun, ở thôn Bầu (xã EaTron), cho biết: "Đài nó phát hay lắm cán bộ à. Nhưng mỗi tháng chỉ hai đến ba lần thì ít quá".

Đáp lại nguyện vọng đó, Trưởng đài Nguyễn Trường Sinh cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng xây dựng chương trình hấp dẫn và bổ ích, phục vụ nhiều hơn nữa mong mỏi của bà con dân tộc Êđê".

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau