frameleft href
frameright
 

Giới thiệu tóm tắt các biện pháp khuyến khích đầu tư vào cụm, điểm công nghiệp

(Theo Quyết định số 1228/2003/QĐ-UB ngày 26-5-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

Khi hết thời hạn được miễn, giảm theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi riêng của tỉnh như sau:

1. Tiền thuê đất nguyên thổ

- Giá thuê đất nguyên thổ là 10 đồng/m2/năm.

- Được giảm 50% cho 8 - 20 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư thuộc phụ lục A, B theo quy định này.

- Được giảm 50% cho 05 năm tiếp theo đối với các dự án đầu tư không thuộc phụ lục A, B theo quy định này.

2. Ưu đãi về tiền thuê đất đã phát triển hạ tầng

- Giá cho thuê đất đã phát triển hạ tầng là 1.700 đồng/m2/năm.

- Được miễn tiền thuê đất 10 - 12 năm.

- Được miễn tiền thuê đất thêm 3 - 5 năm tiếp theo nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Sử dụng bình quân từ 50 lao động trở lên.

+ Doanh thu xuất khẩu đạt trên 0,5 triệu USD.

+ Sử dụng nguyên liệu địa phương chiếm trên 40% nguyên liệu phục vụ cho sản xuất tại cơ sở.

+ Đầu tư vào ngành nghề theo phụ lục B của quy định này.

- Được miễn tiền thuê đất thêm 5 năm trong trường hợp các nhà đầu tư ứng trước vốn để đầu tư cơ sở sản xuất trong cụm - điểm công nghiệp chưa được đầu tư hạ tầng.

- Nhà đầu tư nộp trước tiền thuê đất một lần trong nhiều năm (ít nhất là 05 năm) ngay trong năm đầu sẽ được giảm tiền thuê đất 5 - 25% trên tổng số tiền phải nộp của thời gian đó.

3. Ưu đãi về phí sử dụng hạ tầng

- Mức phí sử dụng hạ tầng là 850 đồng/m2/năm.

- Được miễn phí sử dụng hạ tầng trong 5 năm đầu cho tất cả các dự án đầu tư vào cụm - điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

Được Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp lại số tiền tương ứng với mức thuế suất 10 - 15% trên thu nhập chịu thuế trong thời hạn 7 - 15 năm.

5. Hỗ trợ đào tạo lực lượng lao động

Hỗ trợ một phần kinh phí đào tạo lao động là người địa phương đối với các ngành nghề mà các cơ sở đào tạo tại tỉnh không tổ chức đào tạo được với mức không quá 1 triệu đồng/người.

6. Hỗ trợ về nguyên liệu

- Được hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật,... để đầu tư phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho dự án.

- Được Uỷ ban nhân dân tỉnh ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình khai thác nguyên liệu liên quan đến các loại tài nguyên theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Hỗ trợ về vốn đầu tư để tìm kiếm, mở rộng thị trường

- Tuỳ theo tính chất ưu tiên của từng dự án, sẽ được vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn vay giải quyết việc làm hoặc được xét hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

- Được hỗ trợ một phần chi phí cho thuê gian hàng để tham gia hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm trong nước; đi tham quan, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm thị trường trong và ngoài nước từ nguồn kinh phí khuyến công.

Phụ lục A

Các ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ

1. Các ngành nghề sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

- Chế biến các sản phẩm từ nguyên liệu nông - lâm - thuỷ sản.

- Sản xuất: đồ gỗ, mây, tre, nứa, cói; hàng thủ công mỹ nghệ; hàng lưu niệm; hàng xuất khẩu; sản phẩm từ da, giả da.

- Sản xuất chi tiết, phụ tùng thay thế; máy móc, công cụ lao động; đúc kim loại màu; gia công cơ khí; trung, đại tu ôtô; sửa chữa tàu thuyền.

- Sản xuất vật liệu xây dựng thông thường không nung; đá ốp lát.

- Các nghề mới phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của tỉnh.

2. Các ngành kinh doanh dịch vụ bên trong hàng rào phục vụ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

3. Đầu tư các dự án phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong cụm - điểm công nghiệp

Phụ lục B

1. Các nghề truyền thống (bao gồm nghề truyền thống hiện có và nghề truyền thống được khôi phục):

- Nghề sản xuất nước mắm.

- Nghề sản xuất bánh tráng.

- Nghề sản xuất các sản phẩm từ dừa.

- Nghề sản xuất các sản phẩm gốm đất nung, sành, sứ mỹ nghệ.

- Nghề chạm trổ, khảm trai, sơn mài, mộc mỹ nghệ, mành trúc.

- Nghề dệt, thêu ren.

2. Đầu tư, kinh doanh hạ tầng trong các cụm, điểm công nghiệp

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau