frameleft href
frameright
 

Giới thiệu tóm tắt cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư

của tỉnh Phú Yên áp dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn

Căn cứ các quy định của Nhà nước, nghiên cứu các chính sách khuyến khích, biện pháp ưu đãi đầu tư của các tỉnh, thành, vận dụng vào điều kiện thực tế tại địa bàn Phú Yên, được sự ủng hộ của các bộ, ngành chức năng Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành các quy định về ưu đãi và khuyến khích đầu tư cho từng khu công nghiệp.

1. Áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi của

Nhà nước cho từng khu công nghiệp

Là tỉnh còn một số khó khăn, nên Phú Yên được Chính phủ quan tâm đưa vào danh mục địa bàn được hưởng các quy chế khuyến khích thu hút đầu tư. Tỉnh Phú Yên áp dụng và thực hiện ở mức có lợi nhất cho nhà đầu tư trong khung quy định chung của Nhà nước.

1.1. Đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:

a) Về thuế thu nhập doanh nghiệp: áp dụng thuế suất 10% trong suốt quá trình thực hiện dự án; đối với doanh nghiệp sản xuất được miễn 8 năm kể từ khi kinh doanh có lãi; đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ được miễn 4 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo.

b) Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài: áp dụng thuế suất 3%.

c) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạo tài sản cố định; miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất trong 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

1.2. Đối với các doanh nghiệp đầu tư trong nước:

a) Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Khu công nghiệp Hoà Hiệp, An Phú: áp dụng thuế suất ưu đãi 20%.

+ Miễn 03 năm và giảm 50% trong 05 năm tiếp theo đối với đơn vị sử dụng lao động bình quân trong năm ít hơn 20 người.

+ Miễn 03 năm và giảm 50% trong 07 năm tiếp theo đối với dự án sử dụng lao động bình quân trong năm ít nhất 20 người.

+ Miễn 04 năm và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO.

- Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu: áp dụng thuế suất ưu đãi 15%.

+ Miễn 04 năm và giảm 50% trong 07 năm tiếp theo đối với dự án sử dụng số lao động bình quân trong năm ít hơn 20 người.

+ Miễn 04 năm và giảm 50% trong 09 năm tiếp theo đối với dự án sử dụng số lao động ít nhất là 20 người, kể cả dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO.

b) Miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, đưa đón công nhân, tạo tài sản cố định.

2. Các chính sách ưu đãi của tỉnh

Trong phạm vi chức năng và thẩm quyền, tỉnh Phú Yên cho áp dụng các chính sách ưu đãi cụ thể chung cho cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:

2.1. ưu đãi thuê đất nguyên thổ: giá thuê đất là 10 đồng/m2/năm, riêng Khu công nghiệp An Phú 165 VNĐ/m2/năm, miễn tiền thuê đất 11 - 13 năm.

2.2. Giá cho thuê lại đất đã phát triển hạ tầng:

a) Khu công nghiệp Hoà Hiệp: giá thuê lại đất là 0,2 USD/m2/năm.

- Được miễn trong 10 năm đầu tiên.

- Được miễn thêm 02 năm tiếp theo, nếu dự án đáp ứng một trong 4 điều kiện sau: sử dụng bình quân từ 300 lao động trở lên; xuất khẩu đạt trên 5 triệu USD/năm; sử dụng 40% nguyên liệu địa phương; các ngành nghề khuyến khích đầu tư.

b) Khu công nghiệp An Phú: giá thuê lại đất là 0,35 USD/m2/năm.

- Được miễn trong 5 năm đầu tiên.

- Được miễn thêm 02 năm tiếp theo, nếu dự án đáp ứng một trong 4 điều kiện sau: sử dụng bình quân từ 500 lao động trở lên; xuất khẩu đạt trên 5 triệu USD/năm; công nghiệp sạch, công nghệ cao; các ngành nghề khuyến khích đầu tư.

c) Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu: giá thuê lại đất là 0,2 USD/m2/năm.

- Được miễn trong 12 năm đầu tiên.

- Được miễn thêm 03 năm tiếp theo, nếu dự án đáp ứng một trong 4 điều kiện sau: sử dụng bình quân từ 300 lao động trở lên; xuất khẩu đạt trên 5 triệu USD/năm; sử dụng 40% nguyên liệu địa phương; các ngành nghề khuyến khích đầu tư.

2.3. ưu đãi về quyền sử dụng đất:

- Các doanh nghiệp trong khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

- Doanh nghiệp khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trong thời hạn thuê với các tổ chức tín dụng.

- Doanh nghiệp khu công nghiệp đầu tư trong nước có quyền thế chấp, chuyển nhượng, góp vốn liên doanh và quyền thừa kế theo quy định hiện hành.

2.4. ưu đãi về phí sử dụng hạ tầng:

- Khu công nghiệp Hòa Hiệp và Đông Bắc Sông Cầu: phí sử dụng hạ tầng được nộp hàng năm với mức 0,1 USD/m2/năm, được miễn trong 05 năm.

- Khu công nghiệp An Phú: phí sử dụng hạ tầng được nộp hàng năm với mức 0,15 USD/m2/năm, được miễn trong 03 năm.

2.5. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước làm chủ đầu tư, khai thác, kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kêu gọi đầu tư các khu công nghiệp:

- áp dụng giá cho thuê đất nguyên thổ 10 VNĐ/m2/năm, được miễn 11 - 13 năm.

- Hỗ trợ 100% chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng.

- Hỗ trợ 50% chi phí san nền.

- Hỗ trợ 100% chi phí xây dựng cổng, tường rào bao quanh.

2.6. Ưu đãi đào tạo lao động: hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động là người địa phương thông qua các cơ sở đào tạo trong tỉnh hoặc doanh nghiệp tự đào tạo các ngành nghề không có cơ sở đào tạo tại tỉnh. Mức hỗ trợ không quá 1 triệu đồng/người.

2.7. Các khoản hỗ trợ khác:

Ngoài những ưu đãi trên, tỉnh còn hỗ trợ một số lĩnh vực khác nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai xây dựng và hoạt động sản xuất - kinh doanh, được thể hiện chi tiết trong cơ chế chính sách áp dụng tại từng khu công nghiệp.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau