frameleft href
frameright
 

Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên

Cùng chung sức xây dựng quê hương

Gần 6 năm đi vào hoạt động (kể từ ngày 1-1-2000), Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên đã đạt được những kết quả khả quan, tạo thế và lực mới cho Phú Yên trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên là tổ chức tài chính nhà nước có nhiệm vụ huy động, tiếp nhận các nguồn vốn của Nhà nước để thực hiện các chính sách tín dụng về đầu tư theo Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 26-9-1999 của Chính phủ và tín dụng xuất khẩu theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất - kinh doanh những ngành hàng, lĩnh vực, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước và những vùng khó khăn cần khuyến khích đầu tư và sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu.

Luôn đổi mới để phát huy hiệu quả hoạt động

Ông Lê Minh Thư - Giám đốc Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên - cho biết: "Ngay từ những ngày đầu thành lập, chi nhánh đã đề ra và thực hiện triệt để một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn tín dụng nhà nước, nâng cao vai trò của chi nhánh để ngày càng phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời kỳ mới".

Trước tiên, chi nhánh tổ chức sắp xếp đội ngũ nhân lực cho phù hợp với khả năng, sở trường của từng người, tiến hành đào tạo và đào tạo lại cán bộ, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về đạo đức.

Cùng với đó, chi nhánh còn chú trọng thực hiện cải cách hành chính, công khai về thủ tục và thời gian giải quyết công việc; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ chu đáo, hướng dẫn, giúp đỡ mọi khách hàng khi đến giao dịch với chi nhánh quỹ; tổ chức thường xuyên các hội nghị khách hàng, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động của chi nhánh, các cơ chế, chính sách, quy chế, quy trình nghiệp vụ,... giúp các thành phần kinh tế hiểu hơn những hoạt động của hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển để tiếp cận và phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, chất lượng công tác thẩm định các dự án đầu tư, lựa chọn chính xác dự án có hiệu quả để cho vay cũng không ngừng được nâng cao; thực hiện kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay, kiểm soát chặt chẽ dòng đi của đồng vốn tín dụng nhà nước đảm bảo đúng chế độ, chính sách quy định. Đồng thời, chi nhánh còn phối hợp với chủ đầu tư thực hiện chủ trương tiết kiệm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Ngoài ra, chi nhánh còn thường xuyên theo dõi quá trình sản xuất - kinh doanh của chủ đầu tư sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để dự án vận hành đạt hiệu quả, có nguồn tích luỹ trả nợ Nhà nước, tạo nguồn vốn để chi nhánh cho vay các dự án khác.

Những kết quả khả quan

Trong bối cảnh kinh tế Phú Yên còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, tập thể cán bộ, nhân viên chi nhánh đã từng bước kiện toàn bộ máy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủy điện Sông Hinh - một trong những công trình được nhận nguồn vốn của chi nhánh

Đến tháng 6-2004, chi nhánh đã thẩm định giải quyết cho vay đầu tư 55 dự án của các ngành, nghề thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư với tổng vốn vay 1.584,541 tỷ đồng. Trong đó, 51 dự án đã hoàn thành đầu tư và đưa vào sản xuất - kinh doanh, tạo doanh thu 700 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 4.728 người và nộp ngân sách 20 tỷ đồng/năm. Tiêu biểu là các dự án đầu tư xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sông Hinh, với số vốn cho vay 504,747 tỷ đồng và 54,9 triệu USD, góp phần tạo ra sản lượng điện 370 triệu kWh/năm và 120 chỗ làm cho người lao động, nộp ngân sách 4 tỷ đồng/năm; Nhà máy đường KCP, tổng vốn vay 69,892 tỷ đồng, sản xuất 41 nghìn tấn đường/năm, tạo việc làm cho 350 lao động và hàng vạn nông dân trồng mía, đóng góp ngân sách 13 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, chi nhánh hiện đang cho vay dự án thuỷ điện sông Ba Hạ với tổng mức đầu tư 4.275 tỷ đồng, công suất 240 MW.

Trong lĩnh vực chế biến nông - lâm - thuỷ sản, chi nhánh đã đầu tư xây dựng 5 nhà máy gồm: nhà máy tinh bột sắn, nhà máy chế biến hạt điều xuất khẩu, nhà máy ván xốp, xí nghiệp gỗ mỹ nghệ xuất khẩu và nhà máy sản xuất thức ăn gia súc. Các nhà máy này đi vào hoạt động đã giải quyết việc làm cho 1.875 lao động, đóng góp cho ngân sách 1,999 tỷ đồng/năm, kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 11,8 triệu USD/năm. Ngoài ra, chi nhánh còn đầu tư cho vay 35 tỷ đồng thực hiện dự án hạ tầng Khu công nghiệp Hoà Hiệp với diện tích 101 ha, qua đó giúp tỉnh có nguồn vốn đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào khu công nghiệp.

Các chương trình kiên cố hoá kênh mương, xây dựng giao thông nông thôn, hạ tầng làng nghề,... cũng được chi nhánh cho vay vốn với số tiền 93 tỷ đồng. Bằng nguồn vốn này, 197 km kênh mương và 39 km đường giao thông nông thôn đã được kiên cố hoá.

Nhận thấy Phú Yên có lợi thế rất lớn về nguồn hải sản, chi nhánh đã cho vay 19,714 tỷ đồng để đóng mới 27 tàu (công suất trên 90 CV), tạo điều kiện cho bà con ngư dân có phương tiện hiện đại đánh bắt xa bờ, góp phần tăng sản lượng đánh bắt hải sản của tỉnh.

Trong những năm tới, chi nhánh sẽ cho vay dự án thuỷ điện Ea Krông Năng với tổng mức đầu tư 1.408 tỷ đồng, công suất lắp máy 66 MW. Ngoài ra, chi nhánh sẽ cho vay các dự án sử dụng vốn ODA như: dự án kiên cố hệ thống kênh tưới nước thuộc hệ thống thuỷ lợi Đồng Cam với số tiền 1,5 triệu USD; dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường thành phố Tuy Hoà với số vốn đầu tư 2,672 triệu USD.

Thực hiện Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 10-9-2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu, từ năm 2002 đến năm 2004, chi nhánh đã giải quyết cho vay vốn ngắn hạn 217,9 tỷ đồng, phục vụ sản xuất - kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu như: chế biến thuỷ, hải sản xuất khẩu (17,6 tỷ đồng); chế biến hạt điều xuất khẩu (200,3 tỷ đồng). Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và đúng lúc của chi nhánh, hầu hết các doanh nghiệp đã nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, đóng góp 7 - 8 triệu USD/năm vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.

Cùng với cho vay trung, dài hạn, chi nhánh còn thực hiện tốt công tác hỗ trợ lãi suất sau đầu tư. Bên cạnh đó, nhiệm vụ quản lý, cấp phát vốn khấu hao cơ bản và tiền gửi cũng được thực hiện hiệu quả, qua đó tạo được niềm tin của các đơn vị lớn như: Tổng công ty điện lực Việt Nam, ngành bảo hiểm xã hội,... Bằng số vốn mà chi nhánh đã cấp phát (114,41 tỷ đồng), các ngành đã quản lý tốt vốn đầu tư, nhiều công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả cao.

Đánh giá về quá trình hoạt động của chi nhánh trong những năm qua, ông Lê Minh Thư khẳng định: "Chi nhánh đã thực hiện tốt vai trò là công cụ của Chính phủ để hỗ trợ các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

Định hướng phát triển

Nhằm phát huy tốt vai trò của tổ chức tài chính nhà nước, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu và xã hội hoá giáo dục, y tế, thể dục - thể thao,... trong những năm tới, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên tập trung vào mục tiêu chủ yếu sau:

1) Tích cực huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đảm bảo đủ vốn cho các dự án và các doanh nghiệp xuất khẩu vay khoảng 300 tỷ đồng/năm.

2) Nâng cao chất lượng tín dụng, lựa chọn hỗ trợ đầu tư những dự án lớn có hiệu quả kinh tế - xã hội cao; mở rộng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư và bảo lãnh tín dụng đầu tư, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

3) Bám sát nội dung đổi mới chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Quỹ hỗ trợ phát triển Trung ương trong công tác hướng dẫn quản lý đối tượng được đầu tư; nâng cao tính tự giác thực hiện trách nhiệm trả nợ của các chủ đầu tư; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý kiên quyết các trường hợp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ vốn vay cho Nhà nước.

4) Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc theo hướng sâu sát cơ sở, vì doanh nghiệp, vì sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên chức và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý.

Để thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra, chi nhánh rất cần sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo tỉnh, các ngành có liên quan và Quỹ hỗ trợ phát triển Trung ương. Nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, nhưng với quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Phú Yên sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Phú Yên thành tỉnh văn minh, giàu đẹp.

Từ năm 2000 đến năm 2004, chi nhánh đã xem xét và hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho 7 dự án, với số tiền trên 3,2 tỷ đồng .

Chi nhánh Quỹ Hỗ trợ Phát triển Phú Yên

Địa chỉ: số 337 Lê Duẩn - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại: 057.841110 *Fax: 057.841056

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau