frameleft href
frameright
 

Liên minh hợp tác xã Phú Yên

Nhịp cầu nối những bờ vui

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã xác định: "Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt" và "kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân". Theo đó, phát triển kinh tế tập thể là nhu cầu khách quan trong xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần. Quán triệt và nghiêm túc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, kinh tế hợp tác và hợp tác xã Phú Yên đã có những chuyển động tích cực.

Sau gần 7 năm (1997 - 2004) đăng ký chuyển đổi hoạt động theo cơ chế mới, phong trào phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Phú Yên đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, nhất là sau khi Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) được ban hành. Với chức năng tư vấn, hỗ trợ và đại diện về pháp luật cho các hợp tác xã và các đơn vị thành viên, Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã từng bước củng cố, xây dựng khu vực kinh tế hợp tác xã của tỉnh phát triển theo hướng ổn định, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới làm ăn có hiệu quả, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Ông Huỳnh Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Phú Yên

Từ nhận thức đến hành động

Từ tháng 8-2002, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế hợp tác, Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã tiến hành tổng kết những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của các đơn vị thành viên trong giai đoạn 1997 - 2001. Qua đó, các thành viên trong liên minh đều nhận thức sâu sắc rằng: để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, không thể thiếu hoặc yếu về kỹ năng kinh doanh. Các đơn vị phải đặc biệt quan tâm và luôn có ý thức xây dựng thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm, uy tín dịch vụ, tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh.

Với nhận thức ấy, Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ các chức danh chủ nhiệm, kế toán trưởng, kiểm soát viên cho các hợp tác xã. Đồng thời, liên minh còn kết hợp với Chi nhánh Phòng công nghiệp - thương mại Việt Nam (VCCI) tại thành phố Nha Trang (Khánh Hoà) và thành phố Hồ Chí Minh mở nhiều lớp ngắn hạn về khởi sự kinh doanh và nâng cao năng lực quản lý kinh doanh cho các đơn vị thành viên. Bên cạnh đó, liên minh còn phối hợp với Trường đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã - doanh nghiệp vừa và nhỏ của Liên minh hợp tác xã Việt Nam để hoàn thiện nội dung bộ giáo trình đào tạo cán bộ quản lý hợp tác xã, hệ thống bài giảng về hợp tác xã sao cho thật cụ thể và sát thực. Qua các chương trình đào tạo đó, cán bộ các đơn vị thành viên trong liên minh có cách nhìn và nhận thức mới về quản lý - kinh doanh. Nhiều đơn vị đã có những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, chú trọng đến các công tác giao dịch, tạo cơ hội làm ăn, tìm kiếm mở rộng thị trường.

Đảm nhận trách nhiệm cầu nối trong xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu giữa các đơn vị thành viên, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, liên minh đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, tổ chức kinh tế trong tỉnh, liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố như: Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang, thành phố Hồ Chí Minh,... Những cố gắng của liên minh trong xúc tiến thương mại - đầu tư đã đem lại hiệu quả thiết thực: các hợp tác xã nông nghiệp Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Bình I, Hòa Thắng I, Hòa Thắng II và thị trấn Phú Lâm đã liên kết gia công cho Hợp tác xã thêu ren Hướng Dương (thành phố Tuy Hòa - Phú Yên) và Hợp tác xã thêu ren Kim Chi (An Giang). Liên minh hợp tác xã Phú Yên còn liên kết với Liên minh hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện một số dự án về sản xuất - kinh doanh và phát triển du lịch ở địa bàn Phú Yên.

Trước thực trạng hệ thống đào tạo của các trường dạy nghề trong tỉnh và khu vực chưa đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp, các đơn vị thành viên của liên minh, Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã lập đề án thành lập trung tâm tư vấn hỗ trợ, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ, tổ chức các khóa đào tạo nghề cho các đơn vị thành viên trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. Đến đầu năm 2003, Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã - doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên đã chính thức được thành lập theo Quyết định số 720/2003/QĐ-UB ngày 31-3-2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Trung tâm đã khẩn trương chiêu sinh lớp dạy nghề mây - tre - lá, thêu ren và công nhân kỹ thuật điện nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho các đơn vị thành viên. Ngoài ra, trung tâm còn triển khai nhiều hoạt động tư vấn hỗ trợ, xúc tiến thương mại cho các đơn vị thành viên, liên kết với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến tới thành lập các công ty trực thuộc hợp tác xã theo luật mới. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với các tổ chức khoa học để nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các đề tài khoa học - công nghệ gắn với các nhu cầu thực tiễn, tham gia tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Lễ bế giảng lớp khởi sự doanh nghiệp và tăng cường khả năng kinh doanh

 

Chỗ dựa vững chắc của kinh tế hợp tác và hợp tác xã

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ năm 1997, song với những hành động cụ thể, thiết thực, Liên minh hợp tác xã Phú Yên đã có những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác xã trên địa bàn.

Đến tháng 10-2005, toàn tỉnh có 108 hợp tác xã nông nghiệp, chiếm trên 56% số thành viên trong liên minh hợp tác xã. Với nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, kết hợp với kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, hỗ trợ cho kinh tế hộ phát triển, trong thời gian qua, các hợp tác xã nông nghiệp luôn bảo toàn được nguồn vốn và làm ăn có lãi. Vốn sản xuất - kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp đã tăng từ 103,3 tỷ đồng (năm 2000) lên 132,833 tỷ đồng (năm 2005). Các hợp tác xã nông nghiệp đã thu nộp ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động nông thôn. Có được kết quả trên là nhờ đội ngũ cán bộ, xã viên các hợp tác xã đã nhạy bén và mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa ổn định, hiệu quả, bền vững. Cụ thể là đẩy mạnh cải tạo sind hóa đàn bò, chăn nuôi bò sữa, bò thịt, trồng cây công nghiệp ngắn và dài ngày (như mía cao sản chịu hạn trên đất không chủ động nước tưới, bông lai, điều ghép,...), luân canh cây trồng, nâng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích,... Ngoài ra, nhiều hợp tác xã đã mở thêm nghề mới như: nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, mây tre đan xuất khẩu, thêu ren và các dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm cho xã viên.

Bên cạnh sự vững mạnh của các hợp tác xã nông nghiệp, các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp cũng có bước tiến đáng khích lệ. Số vốn hoạt động của các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp đã tăng từ 1,3 tỷ đồng (năm 1997) lên 7,1 tỷ đồng (năm 2005). Đến tháng 10-2005, toàn tỉnh có 29 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, với gần 3.619 xã viên, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: đóng tàu thuyền, thêu ren, sản xuất mây tre đan xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng,... Qua tìm hiểu thị trường, với cách nhìn năng động, nhiều hợp tác xã đã thiết lập những dự án khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động. Điển hình là Hợp tác xã khai thác đá xuất khẩu Đồng Xuân (huyện Đồng Xuân) đã lập dự án đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng với số vốn khoảng 2,5 tỷ đồng. Dự án này đang được Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết. Các hợp tác xã thêu ren, sản xuất hàng mây, tre, lá cũng thường xuyên đổi mới mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm, phù hợp với thị hiếu của khách hàng, liên doanh, liên kết với các tỉnh bạn để giải quyết đầu ra cho sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ,...

Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực thủy sản cũng có nhiều cố gắng vươn lên, phát huy thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Sau khi chuyển đổi theo Luật hợp tác xã, toàn tỉnh có 32 hợp tác xã đăng ký, nhưng chủ yếu chỉ hoạt động cầm chừng do phương tiện đánh bắt lạc hậu, hiệu quả khai thác thấp. Trước thực trạng đó, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm của Liên minh hợp tác xã Phú Yên, 27/32 hợp tác xã đã vay vốn đầu tư đóng mới 29 tàu thuyền với tổng công suất 3.944 CV, mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại, đảm bảo phục vụ vươn khơi đánh bắt xa bờ, dài ngày trên các vùng biển trong cả nước. Cùng với các thành phần kinh tế khác trong ngành thủy sản của tỉnh, các tổ hợp tác , hợp tác xã nuôi trồng, đánh bắt thủy sản đã góp phần tăng năng lực sản xuất, tăng sản lượng khai thác thuỷ hải sản, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh lãnh thổ và biển Đông.

Nghề gốm tại Hoà Hiệp

Trong khi các hợp tác xã nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản hoạt động khá ổn định, có hướng phát triển bền vững, các hợp tác xã giao thông - vận tải, xây dựng và thương mại của Phú Yên lại gặp không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, sau khi Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11-12-2001 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, hoạt động kinh doanh vận tải của các hợp tác xã trở nên bế tắc do nhiều phương tiện không được phép lưu hành. Một số phương tiện được phép hoạt động gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác. Trước tình hình đó, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên, xây dựng dự án ưu đãi chuyển đổi phương tiện xây dựng cơ sở xe buýt, mở rộng các hoạt động dịch vụ cơ khí, sửa chữa phương tiện giao thông,... Bản thân các hợp tác xã vận tải cũng tự phát huy nội lực và vận dụng các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với thành phần kinh tế tập thể để vay vốn đầu tư phương tiện.

Trong lĩnh vực thương mại, các dịch vụ cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm đều do các hợp tác xã nông nghiệp kết hợp thực hiện. Đến tháng 6-2004, tỉnh Phú Yên mới có 1 hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Tam Giang (huyện Tuy An) kinh doanh xăng dầu và một số hoạt động thương mại khác.

Trong lĩnh vực xây dựng, ngoài Hợp tác xã Minh Khai, Hợp tác xã Ngân Mỹ và Hợp tác xã Trường Sơn là những đơn vị hoạt động khá hiệu quả, thường xuyên nhận được công trình, đa số các đơn vị chỉ nhận được công trình nhỏ, doanh thu thấp. Tiếp tục nâng cao năng lực cho các đơn vị thành viên nhằm đủ sức khai phá những lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng này trở thành nhiệm vụ cấp thiết đối với Liên minh hợp tác xã Phú Yên.

Thách thức và giải pháp

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, hoạt động kinh tế hợp tác - hợp tác xã Phú Yên vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém: năng lực nội tại còn hạn chế, lúng túng trong việc xác định mô hình tổ chức và phương thức hoạt động; số hợp tác xã làm ăn có hiệu quả ít; lợi ích đem lại cho thành viên chưa nhiều; kinh tế tập thể chiếm tỷ trọng thấp trong GDP của tỉnh, chưa đủ sức đảm nhiệm tốt vai trò cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng này là do một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương nhận thức về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế tập thể chưa thật đầy đủ và thống nhất; việc tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể chưa được quan tâm đúng mức, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước đối với hợp tác xã có lúc buông lỏng; những khó khăn, vướng mắc của hợp tác xã trong cơ chế mới chưa được kịp thời giải quyết.

Với mục tiêu "đưa kinh tế tập thể thoát khỏi thực trạng yếu kém, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới nâng cao tỷ trọng trong GDP của nền kinh tế Phú Yên" theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX), nhiệm vụ trọng tâm của Liên minh hợp tác xã Phú Yên là tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể xã viên và người lao động; xác lập môi trường thể chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho kinh tế tập thể phát triển; tiến hành đổi mới và phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế; sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách (chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực, chính sách đất đai, chính sách tài chính - tín dụng, hỗ trợ khoa học - công nghệ, hỗ trợ tiếp thị và mở rộng thị trường, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng); nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Liên minh hợp tác xã, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên và các đoàn thể quần chúng trong việc phát triển kinh tế tập thể.

Nói về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Huỳnh Duy Hiếu - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Phú Yên - cho biết: "Mỗi đơn vị thành viên còn gặp khó khăn, trong đó có một phần trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chú trọng đến tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý, kinh doanh và khoa học - kỹ thuật cho các đơn vị thành viên, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh các đơn vị thành viên và liên minh trên nhiều lĩnh vực. Để tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giúp nhau làm giàu, chúng tôi đã thành lập câu lạc bộ của các ngành nghề: thủy sản, giao thông - vận tải, nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,... theo từng khu vực, sinh hoạt theo tháng và quý. Các buổi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm là lớp học thực tế cho cán bộ, xã viên các hợp tác xã thành viên. Qua đó, mỗi cá nhân, đơn vị tự tìm ra phương hướng sản xuất - kinh doanh phù hợp với điều kiện của đơn vị, đáp ứng yêu cầu của thị trường".

Đan lưới

Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là những hoạt động cụ thể, thiết thực của liên minh hợp tác xã, kinh tế tập thể Phú Yên đã có những bước phát triển vững chắc, ổn định; cùng với kinh tế quốc doanh tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Sau khi Luật hợp tác xã ra đời và có hiệu lực (ngày 1-1-1997), thực hiện Nghị định số 16/NĐ-CP ngày 21-2-1997 của Chính phủ, tỉnh Phú Yên có 147 hợp tác xã tiến hành chuyển đổi đăng ký lại theo luật mới, 62 hợp tác xã thành lập mới và 1.590 tổ hợp tác với tổng vốn đầu tư trên 156 tỷ đồng, thu hút 13.505 lao động. Trong đó, ngành nông - lâm nghiệp có 449 tổ; thủy sản có 939 tổ; tiểu thủ công nghiệp có 202 tổ.

Sự kiện quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cách nghĩ, cách làm của Liên minh hợp tác xã Phú Yên trong hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá hình ảnh các đơn vị thành viên là việc chủ động xây dựng website www.coop.phuyen.info.vn. Với thông tin chi tiết về các hoạt động của liên minh và các đơn vị thành viên, tháng 3-2004, website đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Qua thông tin được chuyển tải trên website, Hợp tác xã sản xuất nấm Phú Hương (thành phố Tuy Hòa) đã nhận được hợp đồng chuyển giao kỹ thuật cho nhiều đơn vị trồng nấm của các tỉnh duyên hải miền Trung như: Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Ninh Thuận,... Các hợp tác xã sản xuất mây, tre, lá xuất khẩu Hà Phong, Tân Hòa Bình,... cũng tìm được những đối tác làm ăn, tiến tới triển khai thực hiện các hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đến cuối năm 2005, Liên minh Hợp tác xã và Trung tâm tư vấn hỗ trợ phát triển hợp tác xã - doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Phú Yên đã tổ chức đào tạo 1 lớp trung cấp kế toán, 1 khoá công nhân kỹ thuật điện bậc 3/7, 3 lớp bồi dưỡng năng lực quản lý theo chương trình khung của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho các chức danh: chủ nhiệm, kế toán trưởng và trưởng ban kiểm soát các hợp tác xã, 7 lớp tăng cường khả năng kinh doanh và quản lý tài chính doanh nghiệp cho trên 200 cán bộ lãnh đạo hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 lớp tin học văn phòng, 4 khóa thợ thủ công mây tre lá, 4 khoá thêu ren xuất khẩu, 3 khoá kỹ thuật nuôi trồng nấm.

Liên minh hợp tác xã Phú Yên

Địa chỉ: đường Nguyễn Trãi - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 057.826310

Website: www.coop.phuyen.info.vn

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau