frameleft href
frameright
 

Ngành Thương mại - Du lịch Phú Yên

Từng bước nâng cao vị thế trong quá trình phát triển và hội nhập

Thu hút nguồn hàng địa phương có năng suất, chất lượng cao, ổn định, hiệu quả; tăng nhanh các mặt hàng xuất khẩu ở tất cả các thành phần kinh tế, phấn đấu đến năm 2010 giá trị xuất khẩu tăng 20%/năm. Tập trung xây dựng quy hoạch và có kế hoạch đầu tư phát triển các loại hình du lịch đa dạng, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, hấp dẫn và đặc trưng của Phú Yên. Thực hiện chiến lược này, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã có bước tăng trưởng khá, từng bước khẳng định vị thế trên hành trình phát triển và hội nhập.

Ông Nguyễn Thành Tâm - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên - cho biết: "Quán triệt Nghị quyết số 03/NQ-TU của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5 (khóa XIII) về phát triển ngành du lịch, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, từng bước tăng trưởng vững chắc. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành thương mại - du lịch Phú Yên tiếp tục phát huy nội lực, khuyến khích thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế".

Ông Nguyễn Thành Tâm - Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên

Thương mại - tăng trưởng hiệu quả

Với quan điểm: tăng cường phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa những lợi thế, tiềm năng sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã tích cực triển khai phổ biến, hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương, của các bộ, ngành và của tỉnh trong lĩnh vực thương mại và du lịch cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn. Nhờ đó, trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận.

Trong lĩnh vực thương mại, Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên đã thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, góp phần điều tiết ổn định thị trường, đặc biệt là đối với các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng chính sách cho đồng bào miền núi. Đồng thời, thông qua việc phối hợp thường xuyên với các cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý thương mại, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống các hành vi kinh doanh trái phép, chống sản xuất và mua bán hàng giả,... ngành đã góp phần quan trọng đưa hoạt động thương mại đi vào nền nếp, đúng pháp luật.

Hệ thống chợ được quy hoạch và đầu tư phát triển, phân bố đều khắp địa bàn tỉnh. Để tiếp tục phát triển thị trường nội địa, đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của nhân dân, trong những năm qua, các cấp chính quyền đã chú trọng đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp một số chợ trên địa bàn tỉnh như: xây mới chợ Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Phong, Phú Thứ, Đông Tác; nâng cấp chợ Tân Hiệp, chợ phường 7; dự án xây dựng siêu thị Phú Yên (tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng).

Lĩnh vực ngoại thương cũng có bước tăng trưởng khá. Đến hết năm 2004, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Phú Yên đạt 46,1 triệu USD, tăng 39,7% so với năm 2003; trong đó, giá trị nguồn hàng địa phương tham gia xuất khẩu đạt 41 triệu USD, chiếm 88,9% kim ngạch xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp Phú Yên đã có mặt ở nhiều thị trường trên khắp các châu lục.

Ông Nguyễn Thành Tâm cho biết: "Với những kết quả bước đầu rất đáng ghi nhận, Phú Yên hoàn toàn có đủ điều kiện để hoàn thành mục tiêu: kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 20%/năm, đến năm 2010 đạt 150 triệu USD".

Ông Nguyễn Bá Lộc - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đọc diễn văn tại Hội chợ thương mại và đầu tư Phú Yên 2004

Khơi nguồn tiềm năng du lịch

Với địa hình, địa mạo đa dạng, bao gồm rừng, núi, cao nguyên, đồng bằng, biển, đảo, sông, hồ,... tạo nên phong cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình; cùng nhiều di tích văn hóa - lịch sử có giá trị, Phú Yên có điều kiện phát triển đa dạng các loại hình du lịch.

Nghị quyết số 03/NQ-TU ngày 5-11-2001 của Tỉnh uỷ đã xác định: phát triển du lịch là hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; du lịch là ngành kinh tế tổng hợp có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao. Quán triệt tinh thần đó, Phú Yên xác định: xây dựng du lịch thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, phát triển loại hình du lịch sinh thái kết hợp với nghỉ dưỡng; du lịch danh lam thắng cảnh kết hợp với du lịch văn hoá; chú trọng đa dạng hóa các loại hình du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch có chất lượng cao, hấp dẫn và đặc trưng của tỉnh.

Để đánh thức và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiến hành khảo sát, quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các cụm, điểm du lịch trọng điểm để kêu gọi đầu tư.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động quảng bá hình ảnh Phú Yên nói chung và du lịch nói riêng, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch được tỉnh, Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên rất quan tâm. Sở đã phối hợp với Trường trung học nghiệp vụ du lịch và khách sạn thành phố Hồ Chí Minh mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ như quản lý khách sạn, buồng, bàn, lễ tân, đầu bếp cho các đơn vị trong ngành thương mại và du lịch. Việc đầu tư nâng cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch cũng được tỉnh, ngành chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong các hoạt động thương mại và du lịch của tỉnh.

Tạo thế và lực mới

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, điều trăn trở lớn của lãnh đạo tỉnh và ngành là hiệu quả hoạt động thương mại - du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Để thương mại - du lịch trở thành đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn lực mới cho Phú Yên bước vào thời kỳ hội nhập, ngành thương mại - du lịch Phú Yên đã đề ra phương hướng và những bước đi phù hợp:

1) Phấn đấu đưa tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; xuất khẩu tăng khoảng 20%/năm, nhập khẩu tăng 15%/năm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao tỷ trọng hàng xuất khẩu qua chế biến, tạo thêm mặt hàng, nhóm hàng xuất khẩu có khối lượng và giá trị lớn, có chất lượng và giá cả cạnh tranh.

2) Trên cơ sở các chính sách ưu đãi của địa phương và quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch, tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư vào thương mại và du lịch.

Khu du lịch sinh thái Đập Hàn

3) Tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực thông thạo nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, am hiểu luật pháp quốc tế, tập quán các nước, nâng cao kỹ năng đàm phán, khai thác thông tin về thị truờng quốc tế,... nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập.

4) Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng và đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm hàng hoá trên thị trường trong nước và quốc tế.

5) Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch ở trong và ngoài nước, phát triển thông tin thương mại và du lịch. Nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường lớn như: Mỹ, Nhật Bản, EU, ASEAN, Trung Quốc đối với các mặt hàng có khả năng xuất khẩu lớn của tỉnh.

6) Đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu hút công nghệ mới để phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nhất là phát triển công nghệ chế biến các sản phẩm nông - lâm - thủy sản mà Phú Yên có nguồn nguyên liệu dồi dào, nhằm tạo ra khối lượng hàng hóa xuất khẩu ngày càng lớn, ổn định hơn với giá cả và chất lượng cạnh tranh.

Với sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự năng động, nhạy bén của các thành phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại - du lịch trên địa bàn, cùng những cơ chế, chính sách thông thoáng và định hướng phát triển đúng đắn, ngành thương mại - du lịch Phú Yên sẽ phát triển vững vàng, góp phần đưa Phú Yên tiến nhanh hơn trên con đường phát triển và hội nhập.

Trong 4 năm (2001 - 2004), Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên đã tổ chức thành công nhiều chương trình giới thiệu, quảng bá hình ảnh Phú Yên như: Hội nghị giới thiệu tiềm năng kinh tế và cơ hội đầu tư vào Phú Yên tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ triển lãm thương mại - công nghiệp - thủy sản năm 2003; Hội chợ triển lãm thương mại - đầu tư Phú Yên năm 2004; duy trì website về du lịch Phú Yên; biên tập đĩa CD - ROM về tiềm năng kinh tế, cơ hội đầu tư vào Phú Yên; phát hành bản tin thương mại để cung cấp cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp,...

Hội chợ triển lãm thương mại - đầu tư Phú Yên 2004

Cầu nối đến muôn phương

Tổ chức hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm là một trong những phương thức xúc tiến thương mại và đầu tư có hiệu quả, tạo cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng, giữa địa phương với các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày tái lập tỉnh (1-7-1989- 1-7-2004), Trung tâm xúc tiến thương mại Phú Yên (Sở Thương mại và Du lịch Phú Yên) đã kết hợp với Công ty quảng cáo và Hội chợ thương mại Vinexad Đà Nẵng tổ chức Hội chợ thương mại và đầu tư Phú Yên 2004 (từ ngày 1-7-2004 đến ngày 5-7-2004).

Gần 100 gian hàng với lượng hàng hoá trưng bày đa dạng, phong phú của 50 đơn vị tham gia hội chợ được sắp xếp hợp lý theo từng khu vực. Điều phấn khởi là có hơn 30 gian hàng của các đơn vị tại Phú Yên tham gia. Các doanh nghiệp đã mang đến hội chợ nhiều sản phẩm độc đáo như: hàng trang trí nội thất của doanh nghiệp tư nhân Bình S.V.C, làm từ nguyên liệu gỗ dừa và gáo dừa, với chủng loại đa dạng, phong cách độc đáo; sản phẩm gỗ của Xí nghiệp chế biến lâm sản xuất khẩu Phú Lâm (bàn làm việc văn phòng, bàn ăn xếp hình oval,...); bàn ghế chế tác từ rễ cây rừng trồng của cơ sở sản xuất Phước Sơn (Bình Kiến - thành phố Tuy Hoà),... Đặc biệt, các đơn vị 100% vốn nước ngoài tại Phú Yên cũng đã có mặt tại hội chợ như Công ty trách nhiệm hữu hạn KCP Việt Nam, Asia Hawaii Venture.

Các gian trưng bày sản phẩm kính hoa, kính mài, kính đúc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến (Phú Yên); sản phẩm làm bằng gốc tre của Quảng Ngãi; đá Non Nước của Đà Nẵng; gốm sứ trang trí giả cổ Giang Tây (Trung Quốc); đồ gỗ của làng nghề truyền thống Bắc Ninh,... cũng thu hút đông đảo khách hàng.

Sản phẩm được khách hàng ưa chuộng nhất và mua nhiều nhất là nấm trà thảo mộc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khôi Nguyên (Lâm Đồng). Ông Trần Hữu Dũng - Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Khôi Nguyên cho biết: "Doanh số bán ra trong đêm khai mạc được gần 5 triệu đồng, vượt dự đoán".

Ngoài các mặt hàng công nghệ, dược phẩm, may mặc, thực phẩm chế biến, điện tử, điện máy, gốm sứ, trang trí nội thất, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ban tổ chức còn dành riêng khu triển lãm trưng bày một số hoạt động thương mại - du lịch và đầu tư, triển lãm quy hoạch mẫu kiến trúc nhà và mô hình khu đô thị mới,...

Kết hợp giữa hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư với các hoạt động biểu diễn văn hoá - nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, cùng cách tổ chức mang tính chuyên nghiệp của Công ty quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad Đà Nẵng và Trung tâm xúc tiến thương mại Phú Yên đã tạo nên thành công cho hội chợ. Nhiều hợp đồng thương mại và đầu tư đã được ký kết ngay trong thời gian tổ chức hội chợ.

Thành công của hội chợ lần này không chỉ đem lại cho Phú Yên những cơ hội đầu tư, kinh doanh trước mắt mà còn góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, những tiềm năng, lợi thế của Phú Yên cho đông đảo các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước, chuẩn bị cho quá trình hợp tác toàn diện hơn nữa trong tương lai.

Sở thuơng mại và du lịch Phú Yên

Địa chỉ: 78 đường Lê Duẩn - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 057.841406 - 841408

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau