frameleft href
frameright
 

Chương I: Các ngành kinh tế

Ngành công nghiệp Phú Yên

Tiềm năng đang được đánh thức

Phú Yên là tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp. Trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, công nghiệp luôn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn. Được cụ thể hoá qua những chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp Phú Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng, tạo cơ sở để tỉnh Phú Yên hoàn thành mục tiêu đến năm 2010 tỷ trọng công nghiệp chiếm 35,7% GDP của tỉnh, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 18%/năm, giải quyết việc làm cho 45 nghìn lao động.

Phú Yên có nguồn tài nguyên thiên nhiên rất phong phú với nhiều loại có trữ lượng lớn nhất cả nước; mạng lưới giao thông khá hoàn chỉnh, bao gồm cả đường bộ, đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không; mạng lưới điện và thông tin liên lạc được đầu tư khá đồng bộ. Bên cạnh đó, Phú Yên còn có đội ngũ lao động đông đảo, trình độ học vấn cao (năm 2005 là 443.900 người), trong đó lao động đã qua đào tạo nghề chiếm khoảng 23,5%. Đây là những nhân tố quan trọng để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp trên cơ sở phát huy những thế mạnh, tiềm năng của tỉnh một cách hiệu quả.

Khơi nguồn tiềm năng

Nhằm khai thác và phát huy những tiềm năng, thế mạnh sẵn có trong phát triển công nghiệp, Phú Yên đã tiến hành điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ngành công nghiệp giai đoạn 2002 - 2010 và định hướng đến năm 2020. Trong đó, tỉnh xác định thế mạnh là phát triển các ngành chế biến nông, lâm, thuỷ hải sản và khoáng sản, nhấn mạnh việc quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn những con, cây và loại khoáng sản có trữ lượng lớn, làm tiền đề xây dựng những ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành hàng loạt các cơ chế, chính sách như: Quy định một số ưu đãi và khuyến khích đầu tư áp dụng tại các khu công nghiệp tỉnh Phú Yên; Quy định về khuyến khích đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; Quy định về cơ chế hoạt động và biện pháp khuyến khích đầu tư tại các cụm, điểm công nghiệp; Quy định tạm thời về chế độ khen thưởng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ nguồn kinh phí khuyến công, Quy định tạm thời về tiêu chí làng nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên,... tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Ông Đào Tấn Cam - Giám đốc Sở Công nghiệp Phú Yên

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là nhu cầu về mặt bằng để tổ chức sản xuất, nhằm góp phần tổ chức, bố trí lại lực lượng sản xuất một cách hợp lý và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, giảm thiểu những ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cùng với việc hình thành các khu công nghiệp tập trung, tỉnh Phú Yên còn xây dựng Quy hoạch mạng lưới các điểm công nghiệp để phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Trong quy hoạch đến năm 2020, tỉnh sẽ có 24 điểm công nghiệp với tổng diện tích 154 ha, được bố trí trên 9 huyện, thành phố với 8 điểm công nghiệp được tỉnh cho phép lập dự án đầu tư kết cấu hạ tầng (trong đó có 5 điểm đã lập xong dự án và đang triển khai đầu tư).

Được sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, các đơn vị trong ngành đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh. Trong đó, nhiều đơn vị chú trọng đến chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu hàng hoá, thực hiện các bộ tiêu chuẩn quốc tế nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một số doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mới, đầu tư chiều sâu nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Sự nỗ lực của các doanh nghiệp đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất của ngành.

Bước tiến đáng ghi nhận

Với sự quan tâm hỗ trợ, đầu tư của chính quyền tỉnh, sự nỗ lực của các đơn vị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành công nghiệp Phú Yên đã đạt được những bước tiến đáng ghi nhận. Đến năm 2005, toàn ngành có 13 doanh nghiệp nhà nước, 7 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 42 doanh nghiệp tư nhân, 15 hợp tác xã, 47 công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp và trên 7.600 hộ cá thể sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Trong 4 năm 2001 - 2004, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 19,03%/năm, năm 2005 tăng khoảng 19% so với năm 2004.

Trong cơ cấu ngành công nghiệp Phú Yên, công nghiệp chế biến chiếm trên 90% với nhiều sản phẩm đạt mức tăng trưởng khá như: nhân hạt điều xuất khẩu, hải sản khô, thuốc tân dược, bia các loại, trang in thành phẩm, sản phẩm may mặc, xi măng, gạch ngói nung các loại,... Với ngành công nghiệp khai thác mỏ, tuy giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, nhưng hầu hết sản phẩm mới dừng lại ở chế biến thô, giá trị kinh tế thấp. Do đó, ngành này chiếm tỷ trọng không đáng kể trong giá trị sản xuất toàn ngành. Để nâng cao hơn nữa giá trị sản xuất, một số doanh nghiệp đang triển khai đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến tinh sản phẩm như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sông Hinh đầu tư khai thác và chế biến đá granít tại Sông Hinh; Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Yên đầu tư Nhà máy sản xuất đá ốp lát tự nhiên tại Khu công nghiệp An Phú; Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất đá granít Phú Yên đầu tư chế biến các sản phẩm đá granít tại huyện Sơn Hoà.

Trong giai đoạn 2001 - 2005, ngành công nghiệp Phú Yên liên tục có thêm sản phẩm mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt, có nhiều sản phẩm được tặng thưởng huy chương vàng tại các hội chợ, triển lãm do các bộ, ngành Trung ương tổ chức.

Giải pháp cho sự phát triển bền vững

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ngành công nghiệp Phú Yên vẫn còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ kịp thời. Trong đó, một số ngành gặp khó khăn trong khâu nguyên liệu nên tính ổn định trong sản xuất không cao; một số doanh nghiệp chưa phát huy được 100% năng lực sản xuất, hiệu quả kinh tế chưa cao, chưa chú trọng đến công tác đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ; vấn đề đăng ký bảo hộ thương hiệu sản phẩm chưa được quan tâm thoả đáng khiến sức cạnh tranh của sản phẩm thấp và thị trường tiêu thụ sản phẩm chậm được mở rộng.

Để phát triển nhanh, mạnh và bền vững, công tác giải quyết triệt để những vướng mắc trên bằng những giải pháp cụ thể, mang tính đột phá được xác định là nhiệm vụ cấp thiết của ngành công nghiệp Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.

Trước hết là vấn đề quy hoạch vùng nguyên liệu, trong đó việc lựa chọn những giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có năng suất và chất lượng sẽ là điểm mấu chốt để hình thành những vùng chuyên canh quy mô lớn.

Vấn đề quy hoạch, quản lý các vùng nguyên liệu khoáng sản đang được tỉnh xúc tiến triển khai, nhất là với những loại khoáng sản thế mạnh, có trữ lượng lớn (vàng, diatômit, đá granít,...). Trước hết, tỉnh sẽ tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng khai thác bừa bãi, gây lãng phí, khuyến khích những dự án khai thác và chế biến sản phẩm cao cấp, mang lại giá trị kinh tế cao.

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, cải tiến trang thiết bị máy móc.

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về chế độ khen thưởng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên từ nguồn kinh phí khuyến công để khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm.

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp Phú Yên đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế,... Với định hướng phát triển đúng đắn, ngành công nghiệp Phú Yên đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Mạng lưới cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Theo quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giai đoạn 2002 - 2010 và định hướng đến năm 2020, tỉnh Phú Yên sẽ hình thành 24 điểm công nghiệp với tổng diện tích 154 ha và được phân bố trên 9 huyện, thành phố. Trong đó:

- Huyện Tây Hoà có 3 điểm với tổng diện tích 17 ha;

- Huyện Đông Hoà có 2 điểm với tổng diện tích 14 ha;

- Huyện Sông Hinh có 3 điểm với tổng diện tích 30 ha;

- Huyện Sơn Hoà có 2 điểm với tổng diện tích 13 ha;

- Huyện Đồng Xuân có 3 điểm với tổng diện tích 14 ha;

- Huyện Sông Cầu có 2 điểm với tổng diện tích 13 ha;

- Huyện Tuy An có 3 điểm với tổng diện tích 20 ha;

- Huyện Phú Hoà có 5 điểm với tổng diện tích 25 ha;

- Thành phố Tuy Hoà có 1 điểm với tổng diện tích 8 ha.

Mục tiêu phát triển công nghiệp Phú Yên đến năm 2010, tỷ trọng công nghiệp chiếm 35,7% cơ cấu kinh tế của tỉnh; giữ nhịp độ tăng trưởng bình quân 18%/năm; giải quyết việc làm cho 45 nghìn lao động. Trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động và các ngành chế biến sản phẩm từ nguồn nguyên liệu nông - lâm - thuỷ sản và khoáng sản của địa phương theo hướng xuất khẩu, có khả năng thu hồi vốn nhanh và có cơ hội chọn đối tác đầu tư bên ngoài.

Sở Công nghiệp Phú Yên

Địa chỉ: số 01 Lý Tự Trọng - thành phố Tuy Hòa - Phú Yên

Điện thoại: 057.842424

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau