frameleft href
frameright
 

Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Đồng hành cùng người lao động

Thành lập theo Quyết định số 113/QĐ-TCCB ngày 4-8-1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động tháng 10-1995, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức

Bảo hiểm xã hội Phú Yên ra đời trong điều kiện hết sức khó khăn: cơ sở vật chất, trang thiết bị nghèo nàn, đội ngũ cán bộ đa số từ các ngành khác chuyển sang, trình độ không đồng đều, hiểu biết về chính sách, chế độ còn hạn chế. Đặc biệt, sau khi chuyển từ cơ chế bao cấp về bảo hiểm xã hội (trước năm 1995) sang cơ chế quản lý tập trung thống nhất theo nguyên tắc "có đóng có hưởng" theo quy định tại Điều lệ bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 26-1-1995 của Chính phủ), Bảo hiểm xã hội Phú Yên cũng gặp không ít khó khăn. Trong đó, nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về nghĩa vụ quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội còn nhiều hạn chế.

Ông Phạm Kỳ Hội - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Phú Yên - phát biểu tại Hội nghị cán bộ, công chức Bảo hiểm xã hội Phú Yên

Bằng tinh thần vượt khó, suốt 9 năm qua (1995 - 2004), Bảo hiểm xã hội Phú Yên không ngừng củng cố bộ máy, nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ và quản lý. Năm 2003, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của bảo hiểm y tế chuyển sang, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã hình thành thêm các phòng chức năng. Đội ngũ cán bộ, công chức của ngành không ngừng trưởng thành, phát triển về số lượng và chất lượng. Nếu quý IV năm 1995 toàn ngành có 34% trong tổng số 50 cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng, thì đến năm 2004 đã tăng lên 70% trong tổng số 90 cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, chính trị. Tác phong và thái độ làm việc của tập thể cán bộ, công chức cũng thay đổi theo hướng nâng cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, giảm phiền hà cho các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, việc ứng dụng 3 chương trình phần mềm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về quản lý đối tượng, xét duyệt hưởng chương trình bảo hiểm xã hội; in cấp thẻ bảo hiểm y tế, phiếu khám, chữa bệnh; xây dựng, ứng dụng các chương trình quản lý thu, chi, kế toán tài chính đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, ngành luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các ngành chức năng như: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phú Yên, Sở Tài chính Phú Yên, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên, Sở Kế hoạch - Đầu tư Phú Yên triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả chủ trương, chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước đến với người lao động.

Đặc biệt, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 16/CT-TU ngày 29-5-1998 về tăng cường lãnh đạo thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 26-5-1997 của Bộ Chính trị. Nhờ đó, nhận thức của cán bộ, người sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội được nâng cao, tạo điều kiện động viên đội ngũ cán bộ thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền lợi bảo hiểm xã hội theo luật định. Những nỗ lực của Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã mang lại kết quả đáng khích lệ. Trong 9 năm (1995 - 2004), đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tăng bình quân 5 - 7%/năm. Đến năm 2004, Phú Yên có 52.255 lao động tham gia bảo hiểm xã hội, tăng 33.220 người so với năm 1995. Số thu bảo hiểm xã hội tăng đều qua các năm, đạt 6 tỷ đồng (năm 2003), tăng 20% so với năm 1995. Ngành tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ kịp thời cho số lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Thêm vào đó, đầu năm 2003, thực hiện Nghị định số 01/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã khai thác, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho gần 2.000 lao động khu vực ngoài quốc doanh, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể.

Công tác xét duyệt và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế luôn được đảm bảo đúng, đủ, kịp thời và an toàn cho người tham gia bảo hiểm xã hội. Trong giai đoạn 1996 - 2004, ngành đã tổ chức chi trả trực tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đến 100% đối tượng ở các xã, phường, thị trấn trước ngày mùng 10 hàng tháng. Trong đó, các đối tượng hưu trí già yếu, bệnh tật, cán bộ lão thành cách mạng đều được chi trả chế độ bảo hiểm tận nhà. Nguồn kinh phí chi trả được quản lý chặt chẽ, trong suốt 9 năm hoạt động, ngành chưa để xảy ra tiêu cực, thất thoát ngân quỹ, góp phần ổn định đời sống cho hàng vạn lao động và gần 5.000 đối tượng được hưởng chính sách.

Hội thi tìm hiểu chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội

Nâng cao chất lượng hoạt động

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp đã tác động trực tiếp đến công tác thu và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Đặc biệt, thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, nhiều đơn vị chuyển sang hình thức cổ phần hoá, sáp nhập, giải thể,... đã gây ra tình trạng nợ đọng bảo hiểm. Bên cạnh đó, việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 9-1-2003 của Chính phủ còn nhiều hạn chế. Trong đó, thực trạng số đông lao động tại các doanh nghiệp nhà nước chưa được hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội do người sử dụng lao động né tránh đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cũng đang là vấn đề nhức nhối.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời kỳ đổi mới, ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên tập trung vào các giải pháp mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của ngành. Trong đó, ngành tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi tác phong công tác, hết lòng phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tạo niềm tin cho người lao động.

Bên cạnh công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ, ngành bảo hiểm Phú Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, công chức và người lao động, từng bước xã hội hóa sự nghiệp bảo hiểm xã hội. Đồng thời, Bảo hiểm xã hội Phú Yên cũng nghiêm túc xem xét, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, thắc mắc của người tham gia bảo hiểm, đảm bảo công bằng, tránh quan liêu, sách nhiễu trong công tác giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội. Trong đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý, ngành đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật lao động sửa đổi và Điều lệ bảo hiểm xã hội tại các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nhằm kịp thời biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, kiên quyết xử lý các đơn vị cố tình vi phạm chế độ cho người lao động.

Đến năm 2003, ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên tiếp nhận nhiệm vụ của hệ thống bảo hiểm y tế chuyển sang theo Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 24-1-2002 của Thủ tướng Chính phủ. Trong tình hình mới, ngành bảo hiểm xã hội Phú Yên cần hoạt động nhịp nhàng, đồng bộ, đề cao việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội theo Luật lao động sửa đổi. Ngoài các đối tượng đã quy định theo pháp luật hiện hành, ngành tiến hành áp dụng hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc tới mọi đơn vị, mọi cá nhân có hợp đồng sử dụng lao động từ một người trở lên, tiến đến thực hiện hình thức bảo hiểm xã hội tự nguyện tới mọi người dân theo chỉ đạo của Chính phủ.

Qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, Bảo hiểm xã hội Phú Yên đã trở thành người bạn đường tin cậy, luôn sát cánh cùng người lao động Phú Yên, góp phần tích cực trong việc đưa chính sách của Đảng và Nhà nước vào đời sống xã hội, bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau