frameleft href
frameright
 

Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

Xây dựng cộng đồng trách nhiệm vì người nghèo

Với tỉnh nghèo như Phú Yên, thu nhập bình quân đầu người dưới mức bình quân của cả nước, xóa đói giảm nghèo được xác định là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách, vừa mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đến tháng 6-2004, toàn tỉnh còn 8,28% hộ nghèo, giảm 1,62% so với năm 2003, 1.741 lao động được tạo việc làm mới, đạt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra. Đạt được thành tích ấy có sự góp sức không nhỏ của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên - lực lượng tiên phong trên mặt trận chống đói nghèo.

Trước năm 2003, nguồn vốn dành cho vay xóa đói, giảm nghèo và giải quyết việc làm được thực hiện thông qua nhiều kênh khác nhau, bị phân tán, chồng chéo làm hạn chế tác dụng các nguồn vốn. Việc thành lập Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên trên cơ sở tổ chức lại ngân hàng phục vụ người nghèo vào ngày 1-1-2003 đã thống nhất các kênh tín dụng ưu đãi trên địa bàn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tạo điều kiện thuận lợi không chỉ cho riêng người nghèo mà nhiều đối tượng chính sách khác tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Phát huy vai trò tiên phong

Thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn do những hạn chế về cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân sự trong ngày đầu thành lập, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, chi nhánh đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức từ hội sở tỉnh đến cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lễ khai trương Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên (ngày 27-3-2003)

Đến tháng 6-2004, nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 4.538 triệu đồng, gấp gần 2,5 lần so với ngày đầu nhận bàn giao. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vốn huy động tại địa phương còn chậm, chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nguồn vốn (2,87%), chủ yếu là do môi trường và hệ thống thanh toán chưa hoàn thiện.

Dư nợ có tốc độ tăng trưởng mạnh, đến tháng 6-2004 đạt 153.356 triệu đồng, tăng 84,5% so với ngày đầu thành lập. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là 123.267 triệu đồng với 33.703 hộ vay, chiếm 80,4% tổng dư nợ; dư nợ cho vay Chương trình 120 là 29.995 triệu đồng với 853 dự án vay vốn, chiếm 19,5% tổng dư nợ. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu vẫn đạt thấp như cho vay học sinh, sinh viên và cho vay xuất khẩu lao động, tương ứng là 64 triệu đồng và 30 triệu đồng. Chi nhánh đang tiếp tục phối hợp với các trường cao đẳng, đại học, các cơ quan có trách nhiệm xuất khẩu lao động để mở rộng cho vay các đối tượng này.

Ông Đào Tấn Nguyên - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên - cho biết: "Cái được lớn nhất của chi nhánh không phải là những con số tăng trưởng về mức huy động vốn, dư nợ cho vay mà là hiệu quả của những đồng vốn khi được đưa đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tuy sự đóng góp của chi nhánh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương còn khiêm tốn, nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực. Đó là tạo ra cộng đồng trách nhiệm cho toàn xã hội trong công tác xóa đói, giảm nghèo, tập trung mọi nguồn lực cho công tác này". Chi nhánh đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể: hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thành niên các cấp thông qua cho vay uỷ thác, đưa nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến các hộ nghèo. Đến tháng 6-2004, chi nhánh đã thực hiện cho vay uỷ thác với số tiền 101.073 triệu đồng cho 26.890 lượt hộ vay. Đồng thời, chi nhánh còn phối hợp với uỷ ban dân số, gia đình và trẻ em thực hiện thí điểm dự án lồng ghép dân số và phát triển gia đình bền vững cho vay hộ nghèo tại 2 huyện Đồng Xuân và Sông Hinh với số tiền 7 tỷ đồng, trung bình mỗi hộ nghèo được vay 5 triệu đồng. Những chương trình cho vay uỷ thác qua kênh đoàn thể của chi nhánh được các ngành, các cấp đánh giá cao và tích cực hưởng ứng.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động của chi nhánh, ông Nguyễn Duy Hiệu - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh Phú Yên - cho biết: "Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên đã thực hiện rất tốt chương trình cho vay uỷ thác thông qua các tổ chức đoàn thể. Nhờ chương trình này, những đồng vốn của chi nhánh đã đến tay người nghèo ở khắp mọi vùng, miền trong tỉnh, góp phần tạo việc làm và thu nhập tương đối ổn định cho hộ nghèo và các hộ chính sách khác, kích thích các ngành nông - lâm - ngư nghiệp, dịch vụ phát triển". Với nguồn vốn vay của chi nhánh, Đến tháng 6-2004, hàng nghìn lượt hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Bên cạnh đó, đồng vốn của chi nhánh còn phát huy hiệu quả tích cực trong việc khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống ở địa phương như: đan lát, làm bún ở huyện Phú Hoà,...

Khắc phục khó khăn bằng giải pháp cụ thể

Những nỗ lực vượt khó của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên trong thời gian qua rất đáng ghi nhận. Nhưng trước mắt, chi nhánh vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: cơ sở vật chất kỹ thuật và các trang thiết bị từ hội sở đến các phòng giao dịch còn thiếu; bộ máy nhân sự còn yếu và thiếu; hệ thống thanh toán chưa hoàn thiện, nhiều dịch vụ ngân hàng chưa được triển khai. Ông Đào Tấn Nguyên cho biết: "Việc uỷ thác cho vay toàn phần qua ngân hàng nông nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc như chế độ thông tin báo cáo chưa cập nhật được tình hình vốn và sử dụng vốn hộ nghèo, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo của chi nhánh. Một số nghiệp vụ như cho vay sinh viên, học sinh, cho vay xuất khẩu lao động chưa phát triển do cơ chế chưa phù hợp. Huy động vốn tại địa phương, tranh thủ các nguồn vốn giá rẻ để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng vốn là yêu cầu bức thiết".

Chương trình kế hoạch được thông qua tại kỳ họp thứ XII Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa IV ngày 17-12-2003 đã đề ra mục tiêu: "Giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của xã hội, trước hết là vấn đề việc làm và xóa đói, giảm nghèo. Phấn đấu trong năm 2004 giải quyết việc làm cho 2,2 vạn lao động, giảm hộ nghèo xuống dưới 7,48% vào cuối năm 2004". Để góp sức thực hiện thành công các mục tiêu này, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên tiếp tục kiện toàn bộ máy hoạt động, thực hiện tốt các nghiệp vụ như huy động vốn, cho vay, thanh toán và dịch vụ ngân quỹ. Chi nhánh sẽ tranh thủ tối đa các nguồn vốn địa phương và Trung ương, chủ động cân đối vốn hàng năm, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện công tác cho vay hộ sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuộc vùng II, III theo nhiệm vụ Chính phủ đã giao.

Trước mắt, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên phải tổ chức tốt công tác huy động vốn tại địa phương, phấn đấu đưa nguồn vốn này chiếm 10% tổng nguồn vốn. Đồng thời, chi nhánh còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận dễ dàng, thuận tiện với các dịch vụ tín dụng ngân hàng; tổ chức triển khai hỗ trợ nguồn vốn kịp thời cho người lao động, tăng cường công tác quản lý dự án, đảm bảo nguồn vốn vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo nguồn vốn quay vòng nhanh.

Gắn bó với "cái nghiệp" trợ giúp người nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần xóa bỏ tâm lý mặc cảm của người nghèo khi "gõ cửa" ngân hàng, thay thế cơ chế "xin - cho" bằng sự cảm thông, chia sẻ, tập thể cán bộ, nhân viên Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên hiểu rằng, trước mắt vẫn còn nhiều thách thức đang đón chờ. Song, bằng tâm huyết với nghề, với nghiệp, họ vẫn tiếp tục chung vai, sát cánh cùng người nghèo trong quá trình lập nghiệp, vươn lên làm giàu, tiếp tục đảm đương vai trò tiên phong trên mặt trận xóa đói, giảm nghèo.

Kiến nghị, đề xuất

1) Đảng và Nhà nước cần hình thành một cộng đồng trách nhiệm trong công tác xóa đói, giảm nghèo, biến khẩu hiệu "Tất cả vì người nghèo" thành hiện thực. Điều này đồng nghĩa với việc Đảng, Nhà nước cần có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng chính sách xã hội phát triển lớn mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ được giao.

2) Chính phủ cần chỉ định cho ngân hàng chính sách xã hội nhận được những nguồn vốn giá rẻ như tiền gửi kho bạc, tiền gửi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để giảm bù lỗ cho ngân sách.

3) Ngân hàng nhà nước cần đặc biệt ưu tiên hỗ trợ thiết kế cho ngân hàng chính sách xã hội hệ thống thanh toán liên ngân hàng toàn quốc và tham gia thanh toán quốc tế nhằm tăng cường nguồn lực tài chính cho người nghèo.

4) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần xây dựng chuẩn mực hộ nghèo để được cấp vốn tín dụng (khác với chuẩn mực người nghèo để hỗ trợ về giáo dục, y tế), tạo sự công bằng trong cho vay hộ nghèo.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: đường Lê Lợi - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại: 057.810520

Kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Đến ngày

1-4-2003

Đến ngày

31-12-2003

Đến ngày

30-6-2004

1. Tổng nguồn vốn

- Huy động vốn tại địa phư­ơng

94.888

2.388

145.440

2.789

158.237

4.538

2. Sử dụng vốn

- Dư­ nợ cho vay hộ nghèo

- D­ư nợ cho vay học sinh, sinh viên

- Dư­ nợ cho vay Chương trình 120

- Dư­ nợ cho vay xuất khẩu lao động

 

82.295

142.205

114.039

60

28.107

158.258

123.267

64

29.995

30

Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Phú Yên

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau