frameleft href
frameright
 

Kho bạc Nhà nước Phú Yên

Đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh tế - xã hội

Kho bạc nhà nước Phú Yên được thành lập và đi vào hoạt động ngày 1-4-1990 với chức năng quản lý, thu - chi quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ tài chính nhà nước, quản lý các khoản vay và trả nợ dân, quản lý tiền và tài sản tạm thu - tạm giữ - tạm gửi chờ xử lý. Trong những ngày đầu thành lập, Kho bạc nhà nước Phú Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn về nhân sự, nghiệp vụ và cơ sở vật chất. Song với tinh thần vượt khó vươn lên, sau 14 năm (1990 - 2004) xây dựng và trưởng thành, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã phát huy vai trò và hiệu quả trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại thời điểm thành lập, Kho bạc nhà nước Phú Yên có 6 kho bạc cấp huyện. Đội ngũ cán bộ vừa thiếu lại vừa yếu, phần lớn từ 2 ngành tài chính và ngân hàng chuyển sang. Trụ sở làm việc phải đi mượn. Bên cạnh đó, cơ chế quản lý ngân sách nhà nước đang đổi mới, nền kinh tế đang trong giai đoạn chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tình trạng lạm phát, giá cả tăng nhanh, sự thiếu hụt ngân sách và tiền mặt xảy ra thường xuyên,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Kho bạc nhà nước Phú Yên. Tuy nhiên, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Kho bạc nhà nước Trung ương, sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan, ban, ngành và sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thành quả đáng ghi nhận

Về quản lý nguồn thu ngân sách nhà nước, trong giai đoạn 1990 - 2004, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã phối hợp với cơ quan thuế, từng bước hoàn thiện cơ chế thu ngân sách nhà nước, không ngừng mở rộng các khoản thu trực tiếp qua kho bạc nhà nước, nhằm tập trung nhanh các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 1992 - 2001, mạng lưới thu ngân sách trực tiếp đã được Kho bạc nhà nước Phú Yên bố trí lưu động tại các xã, phường và các điểm thu cố định tại các trạm cân xe, trạm cảnh sát giao thông và cơ quan thuế tỉnh, huyện. Việc tổ chức thu trực tiếp đã mang lại những kết quả tích cực. Số thu được tập trung nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, giảm tình trạng chiếm dụng, chậm nộp, đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền và tài sản của Nhà nước. Nhờ đó, trong những năm qua, kết quả thu ngân sách nhà nước đã có nhiều chuyển biến. Nếu năm 1990 thu ngân sách trên địa bàn mới đạt 15,5 tỷ đồng, thì đến năm 2003 là 403 tỷ đồng, gấp 26 lần.

Phát hành trái phiếu Chính phủ tại các địa bàn trong tỉnh

Bên cạnh đó, từ năm 1990 đến năm 2004, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để tạm ứng cho ngân sách, đáp ứng nhu cầu chi tiêu cấp thiết của tỉnh trong thời điểm nguồn thu ngân sách chưa thể huy động theo kế hoạch.

Về kiểm soát chi ngân sách nhà nước: từ năm 1990 đến năm 1996, trước khi có Luật ngân sách nhà nước, Kho bạc nhà nước Phú Yên kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước theo chế độ của Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước Trung ương. Năm 1997, Luật ngân sách nhà nước được ban hành, công tác kiểm soát, chi trả ngân sách nhà nước đi vào nền nếp, ổn định. Hệ thống tiêu chuẩn, định mức chi tiêu được ban hành làm cơ sở cho công tác kiểm soát, thanh toán. Kho bạc nhà nước Phú Yên hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng ngân sách thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, chứng từ, các khoản chi ngân sách theo luật định. Đến năm 2004, công tác quản lý ngân sách nhà nước được thực hiện theo Luật ngân sách bổ sung, sửa đổi. Xóa bỏ cơ chế cấp phát ngân sách bằng hạn mức kinh phí, thực hiện cấp phát ngân sách theo dự toán được duyệt.

Để triển khai Luật ngân sách nhà nước sửa đổi một cách đồng bộ, hiệu quả, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới trong bộ luật cho các đối tượng thụ hưởng ngân sách hiểu rõ thông qua công tác tổ chức các hội nghị khách hàng. Bên cạnh đó, Kho bạc nhà nước Phú Yên cũng tranh thủ sự chỉ đạo của địa phương, phối hợp với cơ quan khối tài chính có biện pháp triển khai Luật ngân sách nhà nước một cách hiệu quả thông qua các biện pháp thu ngân sách được điều tiết cho các cấp đúng quy định, chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, từ chối các khoản chi vượt tiêu chuẩn định mức Nhà nước.

Thực hiện chức năng huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển, trong thời gian qua, công tác huy động vốn tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Tháng 7-1990, Kho bạc nhà nước Phú Yên tổ chức tiếp nhận và thực hiện chi trả công trái xây dựng Tổ quốc (phát hành từ năm 1983 đến năm 1988) do ngành ngân hàng bàn giao. Năm 1991, Kho bạc nhà nước Phú Yên thực hiện phát hành tín phiếu kho bạc nhà nước xây dựng đường dây 500 kV Bắc - Nam đạt 450 triệu đồng. Năm 1999, công tác phát hành công trái xây dựng Tổ quốc đạt 30,448 tỷ đồng. Năm 2003, hưởng ứng đợt phát hành công trái giáo dục toàn quốc, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã huy động 6,727 tỷ đồng. Những nỗ lực của Kho bạc nhà nước Phú Yên đã góp phần không nhỏ trong công tác huy động vốn đầu tư cho những công trình lớn của đất nước theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Tiêu biểu như công trình đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, hành lang Côn Minh - Hải Phòng, thuỷ điện Sơn La, các công trình thuỷ lợi ở Đắk Lắk - Bình Thuận - Khánh Hoà,...

Đánh giá những thành tích của Kho bạc nhà nước Phú Yên, ông Đào Tấn Lộc - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên - cho biết: "Cùng với các cơ quan trong tỉnh, trong thời gian qua, hệ thống Kho bạc nhà nước Phú Yên đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong quá trình hoạt động Kho bạc nhà nước Phú Yên đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là công cụ quản lý tài chính - ngân sách của Nhà nước".

Nâng cao chất lượng hoạt động

Với nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Kho bạc nhà nước Phú Yên các chỉ tiêu như doanh số hoạt động, số tài khoản giao dịch, đơn vị giao dịch qua Kho bạc nhà nước Phú Yên tăng nhanh qua các năm. Nếu năm 1990 toàn tỉnh có 500 tài khoản, doanh số hoạt động trên 150 tỷ đồng, thì đến năm 2004 có 1.700 tài khoản, tăng 340%, doanh số hoạt động đạt 14.137 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Kho bạc nhà nước Phú Yên còn thường xuyên tổ chức kiểm tra theo định kỳ và đột xuất về tính an toàn kho quỹ ở tất cả các đơn vị kho bạc nhà nước trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh sai sót về chấp hành chế độ quản lý tiền mặt và giấy tờ có giá trị, tài sản tạm thu, tạm giữ trong kho tiền của Kho bạc nhà nước.

Không những thế, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã phối hợp tốt với phòng nghiệp vụ công an tỉnh triển khai công tác bảo vệ an toàn tài sản theo Thông tư liên bộ số 40/TT-LB ngày 25-7-1996, kịp thời xử lý tình huống xấu xảy ra. Đội ngũ cán bộ luôn liêm khiết, trung thực, sẵn sàng trả lại tiền thừa cho khách, phát hiện chuyển cho cơ quan công an xử lý tiền giả, ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn phá hoại kinh tế.

Bên cạnh những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, Kho bạc nhà nước Phú Yên luôn chú trọng đến công tác hoàn thiện bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ. Nếu năm 1992 công tác tin học bắt đầu được đưa vào sử dụng ở Kho bạc nhà nước Phú Yên, thì đến năm 2003 đơn vị đã triển khai lắp đặt mạng phát hành, thanh toán công trái, trái phiếu thông qua mạng truyền thông của Bộ Tài chính, nối mạng với cơ quan tài chính, thuế và hệ thống Kho bạc nhà nước Trung ương bằng đường truyền riêng. Do đó, chất lượng xử lý thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của Kho bạc nhà nước Phú Yên được nâng cao, đảm bảo công tác kho bạc được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và chính xác. Từ năm 1996 đến năm 2004, tất cả các đơn vị trong ngành đều xây dựng được trụ sở làm việc khang trang, rộng rãi, đầy đủ trang thiết bị làm việc. Ngoài ra, Kho bạc nhà nước Phú Yên tiếp tục cải tạo và xây mới nhiều trụ sở kho bạc nhà nước huyện.

Về nhân lực, đến năm 2004, tổng số cán bộ trong ngành là 152 người. Trong đó, 70 người có trình độ đại học, 16 người đang theo học các trường đại học, 41 người đạt trình độ trung cấp,... Trình độ chuyên môn và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ ngày một nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của ngành và địa phương. Phát huy thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên Kho bạc nhà nước Phú Yên tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của ngành và địa phương giao, xây dựng ngành kho bạc nhà nước vững mạnh, ổn định và phát triển.

Nhìn lại chặng đường 14 năm qua, Kho bạc nhà nước Phú Yên đã giúp các cấp chính quyền địa phương quản lý quỹ ngân sách nhà nước chặt chẽ, cung cấp số liệu ngân sách nhà nước các cấp kịp thời và chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành ngân sách nhà nước thông thoáng và hiệu quả, góp phần tích cực thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn

1) Tranh thủ sự chỉ đạo của Kho bạc nhà nước Trung ương, cấp ủy và chính quyền địa phương, phối hợp tốt với các ban, ngành liên quan, tạo thuận lợi trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao đạt kết quả tốt.

2) Kế thừa và vận dụng kinh nghiệm của hai ngành tài chính và ngân hàng để giải quyết hoạt động nghiệp vụ theo hướng thông thoáng trong công tác giao dịch với các đơn vị.

3) Quan tâm công tác tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ, đào tạo và tái đào tạo thông qua nhiều hình thức, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ.

4) Củng cố khối đại đoàn kết, đề cao trí tuệ tập thể,... bám sát chương trình hành động của ngành để cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình thực tế, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

5) Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực nghiệp vụ, xử lý nghiêm những sai phạm, có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời nhằm nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của các đơn vị.

6) Để triển khai các nhiệm vụ mới phải bám sát sự chỉ đạo của ngành và địa phương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ mới đến tất cả các cấp, ngành và toàn xã hội.

7) Đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ.

Định hướng phát triển đến năm 2010

1) Tập trung triển khai và nâng cao chất lượng công tác quản lý quỹ ngân sách nhà nước và các quỹ tài chính khác; phối hợp với ngành thuế tập trung nhanh nguồn thu, điều tiết kịp thời cho ngân sách nhà nước; hoàn thiện việc ứng dụng tin học, nối mạng với cơ quan thuế trong công tác tổ chức, quản lý thu thuế trực tiếp qua kho bạc nhà nước.

2) Sắp xếp và hoàn thiện tổ chức bộ máy từ tỉnh đến huyện, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế trách nhiệm và dân chủ trong cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung vào đội ngũ cán bộ kế cận; nâng cao vai trò của Đảng bộ và từng đảng viên.

3) Hoàn thành sớm chỉ tiêu huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển trong thời gian tới; tổ chức tuyên truyền, quảng cáo để thực hiện có kết quả công tác phát hành và thanh toán trái phiếu,... phục vụ việc huy động vốn.

4) Hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác kế toán, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực hoạt động.

5) Tiếp tục giữ vững truyền thống an toàn tuyệt đối tiền và tài sản nhà nước; tăng cường kiểm tra kiểm soát theo định kỳ và đột xuất trên tất cả các lĩnh vực; kịp thời chấn chỉnh những sai phạm.

6) Tiếp tục xây mới và cải tạo mở rộng trụ sở và phương tiện làm việc.

7) Tranh thủ sự chỉ đạo của các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành; đẩy mạnh phong trào thi đua, khen thưởng.

Kho bạc Nhà nước Phú Yên

Địa chỉ: số 289 Nguyễn Huệ - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại: 057.823528

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau