frameleft href
frameright
 

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên để phát triển bền vững

Với lợi thế sẵn có và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, trong những năm gần đây, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Cùng với các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh làm tốt công tác quản lý, khai thác các nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường, góp phần đưa kinh tế Phú Yên ngày càng phát triển theo hướng hiệu quả và bền vững.

Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

Sau ngày tái lập tỉnh (ngày 1-7-1989), đến năm 2004, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn. Đặc biệt, sau khi Luật đất đai năm 1993 (thay thế Luật đất đai năm 1988) có hiệu lực thi hành ngày 1-10-1993, công tác quản lý nhà nước và việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên đất ngày càng đạt hiệu quả cao.

Để phù hợp với tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều quyết định, chỉ thị, văn bản,... để đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện tốt Luật đất đai. Nhờ vậy, Phú Yên đã giải quyết được những vấn đề cơ bản công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Từ năm 1993, tỉnh Phú Yên đã triển khai đo đạc, lập bản đồ địa chính theo hệ tọa độ quốc gia. Sở đã lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật xây dựng hồ sơ địa chính đến năm 2010 và được Tổng cục Địa chính phê duyệt. Đến năm 2004, toàn tỉnh đã lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.500 cho 9 phường; 6 thị trấn với diện tích 1.337 ha và 18.560 hồ sơ kỹ thuật thửa đất, lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000 cho 57 xã với diện tích trên 100 nghìn ha, lập hồ sơ địa chính cho 55 xã, phường, thị trấn.

Ông Phan Xuân Phổ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Căn cứ vào công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2000 đến năm 2010 tại Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2004, toàn tỉnh đã quy hoạch được 2 huyện và 3 huyện đang triển khai thực hiện. Hàng năm, công tác lập kế hoạch sử dụng đất được thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cấp xã. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, nhiều dự án lớn đã được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh như: Khu công nghiệp Hoà Hiệp, Khu công nghiệp phía bắc thành phố Tuy Hoà, Cụm công nghiệp thành phố Tuy Hoà, Cụm công nghiệp Đồng Bó, Cụm công nghiệp Sơn Hoà, Cụm công nghiệp Chí Thạnh, khu du lịch phức hợp,... Từ những dự án này, tỉnh Phú Yên đã thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, đầu tư vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho hàng vạn lao động của tỉnh.

Đặc biệt, với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, Phú Yên đã triển khai thực hiện khá thành công Điều 20 của Luật đất đai năm 1993 và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ về giao đất nông nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp. Sau 2 năm thực hiện, đến tháng 7-1997, 90% diện tích đất đã được giao đến hộ gia đình, cá nhân. Đến năm 2004, đất nông nghiệp đã giao cho 125.014 hộ, đạt 98%. Cùng với công tác giao đất, uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã đã cấp 47.185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

Những nỗ lực không ngừng của ngành tài nguyên và môi trường Phú Yên đã mang lại sự phấn khởi và niềm tin cho nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó, nhân dân yên tâm đầu tư, sử dụng đất đai một cách hiệu quả.

Bên cạnh nguồn tài nguyên đất, Phú Yên là tỉnh có nguồn tài nguyên nước khá dồi dào và có chất lượng cao. Với số lượng hang động tự nhiên lớn, khối lượng khai thác nguồn nước của tỉnh đạt khoảng 1,207x106 m3/ngày. Ngoài ra, nguồn nước mưa và nước mặt trên địa bàn cũng rất phong phú, nhưng phân bổ không đều theo không gian và thời gian. Vì thế, công tác quản lý nguồn tài nguyên này còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tuy nhiên, với những nỗ lực trong công tác điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, ngành tài nguyên và môi trường Phú Yên bước đầu cập nhật thông tin về một số điểm khai thác nước ngầm, đồng thời thống kê các hồ chứa nước trên địa bàn các huyện Sông Hinh, Sơn Hoà, Tuy Hoà,... Trên cơ sở đó, ngành đã lập quy hoạch và lên kế hoạch bảo vệ, khai thác và phát triển nguồn tài nguyên nước trong các năm tiếp theo.

Phú Yên là một trong những tỉnh có nhiều loại khoáng sản. Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, hiện nay, Phú Yên có 147 điểm quặng và mỏ khoáng với nhiều loại khoáng sản quý như: kim loại đen, kim loại màu, kim loại quý hiếm, các khoáng chất công nghiệp và đá xây dựng. Trong đó, vàng sa khoáng có trữ lượng khoảng 21 tấn (tập trung ở Mò O, xã Đức Bình Tây), diatomit trữ lượng 90 triệu m3 (ở Hoà Lộc, An Xuân), đá hoa cương trữ lượng 54 triệu m3 (ở Kim Sơn - An Thọ và Hoà Tâm), nhôm (bôxít) trữ lượng 4,8 triệu tấn (ở Vân Hoà, huyện Tuy An),... Đây là nguồn tài nguyên khoáng sản có vai trò quan trọng thúc đẩy các ngành công nghiệp của tỉnh phát triển.

Bản đồ quy hoạch chi tiết phân lô đường Hùng Vương

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường

Tài nguyên - môi trường là một trong những lĩnh vực trọng yếu, gắn liền với đời sống của con người. Công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và Phú Yên nói riêng đòi hỏi sử dụng một khối lượng lớn tài nguyên thiên nhiên. Thực tế này đang ảnh hưởng không nhỏ đến những vấn đề môi trường. Trước tình hình đó, việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng đối với quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các khu công nghiệp, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, góp phần ổn định xã hội.

Ông Phan Xuân Phổ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên - khẳng định: "Bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở quan trọng đảm bảo cho sự phát triển bền vững". Với nhận định đó, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiều biện pháp quan trọng như: tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức đi đôi với áp dụng các biện pháp về kinh tế, xây dựng các chế tài xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý chất thải các loại và cải thiện môi trường ở những khu vực bị ô nhiễm nặng. Cùng với việc đưa ra nhiều biện pháp xử lý, sở cũng đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Quỹ môi trường Phú Yên nhằm khuyến khích, động viên và giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ngành tài nguyên và môi trường Phú Yên càng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tập thể cán bộ, công nhân viên ngành tài nguyên và môi trường Phú Yên sẽ góp phần đưa Phú Yên vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Phú Yên thuộc sườn phía đông dãy Trường Sơn, có diện tích tự nhiên 5.045 km2, chiếm 1,6% diện tích cả nước. Là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo, địa hình, địa mạo của Phú Yên khá phức tạp, bao gồm vùng núi cao, vùng đồi núi thấp, ven biển và vùng đồng bằng ven biển. Trong đó, đất nông nghiệp chiếm gần 24%, đất lâm nghiệp chiếm 34,4%, đất chuyên dùng 3,6%, đất ở 0,9%, đất chưa sử dụng 37,2%.

Trong những năm gần đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiều biện pháp quản lý, thăm dò và khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản này. Đồng thời, sở cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong công tác cấp giấy phép khai thác, khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khai thác và sản xuất chế biến khoáng sản tại địa phương.

Công tác giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1) Đất nông nghiệp: hoàn thành giao đất cho 125.014 hộ, đạt 98%; cấp 47.185 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2) Đất lâm nghiệp: hoàn thành giao đất, cấp đất cho 13.686 hộ, đạt 96.272/135.137 ha; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 13.810 hộ, đạt 71% diện tích cần giao; hoàn thành công tác giao, cấp đất cho 37 tổ chức, 2 dự án với diện tích 126.641 ha, đạt 84% diện tích cần giao.

3) Đất đô thị: từ năm 1993 đến tháng 4-2004, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Yên đã hoàn thành công tác giao đất cho 2.070 hộ với diện tích 24,89 ha; cho 273 tổ chức thuê diện tích 511 ha; thu hồi 87 trường hợp vi phạm với diện tích 2.680 ha. Tuy nhiên, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm. Đến nay, toàn tỉnh mới cấp được 6.481 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4) Đất ở nông thôn: thực hiện điều 52, 53, 54 của Luật đất đai, trên cơ sở đề nghị của địa phương, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã quyết định chuẩn y chuyển mục đích sử dụng đất ở cho 240 lượt xã, thị trấn với tổng diện tích 200 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Địa chỉ: số 62A Lê Duẩn - thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Điện thoại: 057.841198

 
     
Trang trước | Lên đầu trang | Trang sau